Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

Dobrý den,

bydlím s manželkou a nezletilým synem v rodinném domě, jehož jsem výhradním majitelem. S manželkou se budeme v dohledné době rozvádět.

Dlouhou dobu trvám na tom, aby v mém domě respektovala nějaká pravidla, týkající se především klidu, čistoty a pořádku.

Bohužel marně. Mohu dát manželce nájemní smlouvu a v případě jejího nedodržování zrušit její trvalé pobyt ve svém domě.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jan B., 01.07.2017 17:34
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.07.2017 v 14:29 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká vašeho dotazu na možnost uzavření nájemní smlouvy se současnou manželkou a případné zrušení trvalého bydliště, pak by záleželo na tom, kdy byste toto chtěl řešit. V době, kdy nejste rozvedeni, to v zásadě nepřichází v úvahu.

Společné bydlení manželů je ošetřeno v Občanském zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V tomto zákoně je pak řečeno, že pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo (jiné než závazkové) umožňující tam bydlet, uzavřením manželství vznikne druhému manželu právo bydlení (obdobně to platí, pokud takové výhradní právo získá za trvání manželství). – viz paragraf 744:

§ 744

Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne uzavřením manželství druhému manželu právo bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní právo za trvání manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.

Podobná úprava platí i ve vztahu k nájemnímu (a jinému obdobnému) právu, kdy manželům vzniká společné nájemní právo, ledaže se manželé dohodnou jinak. Manželé jsou ze společného nájemního práva zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

Něco jiného je pak situace po rozvodu, kdy ukončením manželství zaniká i výše uvedené právo na bydlení. Pak je možné, abyste po již bývalé manželce požadoval, aby se buď vystěhovala, nebo uzavřela nájemní smlouvu.

Pro zrušení trvalého pobytu jsou pak dvě podmínky – že daná osoba nemá užívací právo na daný byt/dům. Tedy situace kdy manželka již nemá právo na bydlení vyplývající z manželství a současně nemá ani platnou nájemní smlouvu.

Druhou podmínkou pro zrušení trvalého pobytu je pak to, že daná osoba byt/dům nevyužívá (v domě/bytě) nežije – viz Zákon o evidenci obyvatel, zákon číslo 133/2000 Sb., paragraf 12:

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Čistě teoreticky jsou tedy možné dva přístupy:

  1. Po rozvodu písemně vyzvete manželku k vyklizení domu v nějaké lhůtě. Pokud v dané lhůtě dům nevyklidí, obrátíte se na soud a podáte příslušnou žalobu. Jakmile soud vydá rozhodnutí a bývalá manželka dům nevyklidí, může být provedeno vystěhování. Po vystěhování je možné požádat o zrušení trvalého bydliště
  2. Po rozvodu s manželkou uzavřete nájemní smlouvu. Pokud po nějaké době nebude dodržovat podmínky nájemní smlouvy, tak smlouvu vypovíte podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Pokud se po ukončení platnosti nájemní smlouvy manželka nevystěhuje, pak je další postup stejný jako v bodě 1.
 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Jak vystěhovat bývalou přítelkyni

-

Dobrý den mám dotaz: Jsem vlastník bytu a našel jsem si přítelkyni, která se ke mě nastěhovala, trvalou adresu má u rodičů. A jelikož nám to přestalo klapat jsem ji slušnou formou vyzval, aby si našla nějaký byteček, nebo prostě se vrátila zase zpět k rodičům, což odmítá. Každopádně jsem ji vyzval, aby šla pryč a […]

Zobrazit odpověď

Odhlášení trvalého bydliště rodiči

-

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat, nedávno mi bylo čerstvě 18 a matka s nevlastním otcem (majitel domu) začali řešit otázku trvalého bysliště. Chtějí abych si ho odhlásil. Domů nejezdím nijak často, jsem na internátu. Všichni v rodině mi říkají, ať to nedělám, že to ani bez mého souhlasu nejde. Jak to ve skutečnosti je, […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení, jsem vdaná – počítá se příjem muže?

-

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda když jsem vdaná, ale v bytě hlášená pouze já a děti, zda se bude počítat do příspěvku na bydlení i příjem mého muže. O dávku jsem žádala, ale příjmy manžela po mně nikdo nechtěl, díky za info..

Zobrazit odpověď

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď