Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

Dobrý den,

bydlím s manželkou a nezletilým synem v rodinném domě, jehož jsem výhradním majitelem. S manželkou se budeme v dohledné době rozvádět.

Dlouhou dobu trvám na tom, aby v mém domě respektovala nějaká pravidla, týkající se především klidu, čistoty a pořádku.

Bohužel marně. Mohu dát manželce nájemní smlouvu a v případě jejího nedodržování zrušit její trvalé pobyt ve svém domě.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jan B., 01.07.2017 17:34
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.07.2017 v 14:29 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká vašeho dotazu na možnost uzavření nájemní smlouvy se současnou manželkou a případné zrušení trvalého bydliště, pak by záleželo na tom, kdy byste toto chtěl řešit. V době, kdy nejste rozvedeni, to v zásadě nepřichází v úvahu.

Společné bydlení manželů je ošetřeno v Občanském zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V tomto zákoně je pak řečeno, že pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo (jiné než závazkové) umožňující tam bydlet, uzavřením manželství vznikne druhému manželu právo bydlení (obdobně to platí, pokud takové výhradní právo získá za trvání manželství). – viz paragraf 744:

§ 744

Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne uzavřením manželství druhému manželu právo bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní právo za trvání manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.

Podobná úprava platí i ve vztahu k nájemnímu (a jinému obdobnému) právu, kdy manželům vzniká společné nájemní právo, ledaže se manželé dohodnou jinak. Manželé jsou ze společného nájemního práva zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

Něco jiného je pak situace po rozvodu, kdy ukončením manželství zaniká i výše uvedené právo na bydlení. Pak je možné, abyste po již bývalé manželce požadoval, aby se buď vystěhovala, nebo uzavřela nájemní smlouvu.

Pro zrušení trvalého pobytu jsou pak dvě podmínky – že daná osoba nemá užívací právo na daný byt/dům. Tedy situace kdy manželka již nemá právo na bydlení vyplývající z manželství a současně nemá ani platnou nájemní smlouvu.

Druhou podmínkou pro zrušení trvalého pobytu je pak to, že daná osoba byt/dům nevyužívá (v domě/bytě) nežije – viz Zákon o evidenci obyvatel, zákon číslo 133/2000 Sb., paragraf 12:

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Čistě teoreticky jsou tedy možné dva přístupy:

  1. Po rozvodu písemně vyzvete manželku k vyklizení domu v nějaké lhůtě. Pokud v dané lhůtě dům nevyklidí, obrátíte se na soud a podáte příslušnou žalobu. Jakmile soud vydá rozhodnutí a bývalá manželka dům nevyklidí, může být provedeno vystěhování. Po vystěhování je možné požádat o zrušení trvalého bydliště
  2. Po rozvodu s manželkou uzavřete nájemní smlouvu. Pokud po nějaké době nebude dodržovat podmínky nájemní smlouvy, tak smlouvu vypovíte podle podmínek sjednaných ve smlouvě. Pokud se po ukončení platnosti nájemní smlouvy manželka nevystěhuje, pak je další postup stejný jako v bodě 1.
 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

-

Dobrý den, prosím o radu. Žiju sama s 5 letou dcerkou. A máme se stěhovat do družstevního bytu, tudíž budu mít podnájemní smlouvu, budu tam mít trvalý pobyt. Jsem na úřadu práce. Nepracuji. Dostanu na tento podnájem, doplatek na bydlení, a životní minimum? Děkuji moc za informace O co ještě mohu žádat na byt družstevní? […]

Zobrazit odpověď

Jak vyřídit trvalé bydliště na úřadu?

-

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat. Moje matka vlastní rodinný dům, kde nebydlí, zdědila ho po prarodičích. Teď je vlastník nemovitosti ona. Chtěla bych v domě bydlet, ale nevíme s mámou, co budeme potřebovat. Nechceme uzavírat nájemní smlouvu. Stačí mam čestné prohlášení s možnosti trvalého bydliště? Máma tam nemůže jít se mnou osobně, je vážně nemocná. […]

Zobrazit odpověď

Může mít pronajímatel trvalé bydliště v pronajímaném bytě?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může mít pronajímatel uvedené trvalé bydliště v bytě, který pronajímá. A jestli já jako nájemník si mohu zajít na úřad a změnit si trvalé bydliště bez jeho souhlasu. A hrozí mi něco kromě exekuce od toho že má trval. Bydliště napsaný na tento byt? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď