Nezletilé dítě – souhlas manželky s dovolenou v zahraničí

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jestli mi může manželka zakázat odjet s naším synem na dovolenou.

Žijeme s manželkou a naším nezletilým synem, jehož máme ve společné péči, ve společné domácnosti. Bohužel, pro vleklé neshody se budeme s manželkou rozvádět. O nastávajících prázdninách jsem chtěl spolu se synem odjet na dovolenou do zahraničí, ale manželka mi vyhrožuje, že syna se mnou nikam nepustí.

Jsem přesvědčený, že se jedná ze strany mé ženy o jakýsi truc, neboť iniciátorem rozvodu jsem já. Dodávám, že v minulosti jsem jezdil se synem na dovolené běžně, a to i do zahraničí, bez jakýchkoliv výhrad ze strany manželky.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jan B., 01.07.2017 16:53
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.07.2017 v 14:22 napsal/a:

Dobrý den,

Vaše manželka vám určitě nemůže něco „zakázat“. V některých případech vám ale může odjezd na dovolenou se synem do zahraničí znemožnit, nebo alespoň značně „znepříjemnit“.

Mimo jiné záleží i na tom, do jaké země plánujte odjet na letní dovolenou. Pokud se jedná o nějakou zemi v rámci EU, resp. některou zemi Evropského hospodářského prostotu (tj. kromě zemí EU ještě Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika a Srbská republika), pak je zpravidla k cestě do zahraničí s dítětem potřeba pouze příslušný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas).

Některé zahraniční země, ale při cestě dítěte pouze s jedním rodičem, vyžadují písmenný souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte do ciziny. Pokud byste plánoval dovolenou v některé takové zemi, pak se dohodě s manželkou nevyhnete – potřebovali byste její písmenný souhlas. Informace o podmínkách cestování do jednotlivých zemní je možné najít na webu Ministerstva zahraniční.

Pro běžnou dovolenou v běžné délce (1 – 4 týdny apod., není pro to nějaký striktní limit), v některé evropské zemi, ale souhlas druhého rodiče zpravidla není vyžadován.

V zásadě se zde dá vycházet z Občanského zákoníku, kde je definováno, že v případě běžných záležitostí dítěte je oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů – může to být příklad vydání cestovního pasu, kde není vyžadován souhlas druhého rodiče, nebo i řada dalších věcí.

§ 876

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.

(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Zároveň občanský zákoník v § 877 definuje, že pokud se oba rodiče nejsou schopni se dohodnout na významné záležitosti, která se týká dítěte, pak přichází na řadu soud. V souvislosti s pobytem v zahraničí by se ale za takovou významnou záležitost dal považovat až nějaký dlouhodobější pobyt nad rámec běžné dovolené. Třeba několikaměsíční pobyt v zahraničí, by se již nedal považovat za běžnou dovolenou, a byla by nutná shoda onou rodičů

§ 877

(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.

(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.

Současně ale také platí, že by se mělo přihlížet i k tomu co chce dítě:

§ 875

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

(2) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.

Obecně tedy platí, že manželka by vám neměla mít možnost zakazovat strávit běžnou dovolenou s dítětem v zahraničí, pokud to není proti vůli dítěte. V reálném životě ale může nastat řada různých „vyhrocených“ situací.

Dokáži si představit situaci, kdy na váš odjezd bez jejího souhlasu, může žena reagovat například oznámením na Policii ČR, že se bojí, že chcete dítěte unést, což by mohlo odjezd do ciziny minimálně zkomplikovat.

To jsou ale již situace, které ve výsledku nemůže žádný zákon pokrýt a je nutné je řešit individuálně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Péče o dítě:

Žena v domácnosti po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, po vystudování, v roce 2015, se mi v srpnu narodilo dítě. Nejdříve jsem mela rodičovský příspěvek na 3 roky a pak jsem si ho navýšila na 11500, teď čekáme druhé také v dubnu 2018 a těch 11500 mi konci v prosinci, když bych si to upravila do konce dubna tak je to necelých […]

Zobrazit odpověď

Osoba pečující o 2 děti do 15let – sociální a zdravotní?

-

Dobrý den, Chci se zeptat. Jsem vedená na ÚP, ale už nic nepobírám. Když bych se na pojišťovně nahlásila jako osoba pečující o 2 děti do 15 let, tak zdravotní za mě bude dále platit stát a sociální si budu platit sama, pokud chci, aby se mi roky doma počítaly na důchod? A musím i […]

Zobrazit odpověď

Mám být nezaměstnaná na Úřadu práce, nebo matka pečující o dítě do 7 roků?

-

Dobrý den, potřebovala bych poradit s několika věcmi. Jsem od 1. 6. 2017 vedena jako uchazeč o zaměstnání po rodičovské dovolené, dcera půjde do školky až v září. Paní na ÚP mi říkala, že už nekoukají na to, zda matka musí být doma, protože dítě nemá ještě ve školce, nechají mě 2měsíce a pak mi […]

Zobrazit odpověď

Kolik let se počítá na 4 děti do důchodového věku

-

Dobrý den, Mám čtyři děti narozené 1976, 1977, 1983, 1991. Kolik let mi připočtou do důchodu? Důchod 31. 12. 2017 Moc děkuji za vaši odpověď S pozdravem úctou

Zobrazit odpověď