Odhlášení trvalého bydliště rodiči

Dobrý den

Chtěl jsem se zeptat, nedávno mi bylo čerstvě 18 a matka s nevlastním otcem (majitel domu) začali řešit otázku trvalého bysliště.

Chtějí abych si ho odhlásil. Domů nejezdím nijak často, jsem na internátu. Všichni v rodině mi říkají, ať to nedělám, že to ani bez mého souhlasu nejde.

Jak to ve skutečnosti je, bych se Vás chtěl zeptat.

Dotaz poslal/a: Adam M., 22.03.2018 19:30
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 23.03.2018 v 17:02 napsal/a:

Dobrý den,

Platí, že z trvalého bydliště se v zásadě není možné odhlásit. Není tedy možné zajít na úřad, abyste tam nahlásit, že rušíte svoje současné trvalé bydliště. Zákon umožňuje pouze změnu trvalého bydliště. Tu pak můžete provést vy, s tím že byste zašel na příslušný úřad a zde nahlásil nové trvalé bydliště a tím by se současně zrušilo to původní (resp. došlo by ke změně adresy trvalého pobytu z původní adresy na novou).

Druhou možností, kterou připouští zákon je zrušení trvalého pobytu bez souhlasu dané osoby. V takovém případě pak majitel bytu, nebo ten kdo má na dané adrese uzavřenu platnou nájemní smlouvu může zajít na příslušný úřad a zde požadovat zrušení trvalého pobytu. Pokud úřad shledá, že je daná žádost oprávněná, tak provede změnu adresy trvalého pobytu. Buď na adresu, kterou mu vy sdělíte, nebo pokud by nebylo možné zjistit vaši aktuální adresu, pak se jako nová adresa trvalého bydliště zaeviduje adresa příslušného městského nebo obecního úřadu.

Podstatné je zde to, že trvalý pobyt není možné zrušit „jen tak“ bez konkrétního důvodu. V zásadě jediným důvodem (když pomineme důvody jako úmrtí dané osoby, zánik nemovitosti apod.) je skutečnost, že zaniklo vaše užívací právo, a že vy se na dané adrese prokazatelně nezdržujete po dobu delší než 3 měsíce.

Viz zákon o evidenci obyvatel, zákon číslo 133/2000 Sb., paragraf 12:

§  12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Každopádně zde platí, že pokud by byl podán návrh na zrušení vašeho trvalého pobytu v bytě/domě vašich rodičů, pak by bylo zahájeno příslušné řízení, v rámci kterého byste měl mít možnost se k tomu vyjádřit.

Vzhledem k tomu že i nadále studujete, vaši rodiče mají i nadále vůči vám vyživovací povinnost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Jak vystěhovat bývalou přítelkyni

-

Dobrý den mám dotaz: Jsem vlastník bytu a našel jsem si přítelkyni, která se ke mě nastěhovala, trvalou adresu má u rodičů. A jelikož nám to přestalo klapat jsem ji slušnou formou vyzval, aby si našla nějaký byteček, nebo prostě se vrátila zase zpět k rodičům, což odmítá. Každopádně jsem ji vyzval, aby šla pryč a […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení, jsem vdaná – počítá se příjem muže?

-

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda když jsem vdaná, ale v bytě hlášená pouze já a děti, zda se bude počítat do příspěvku na bydlení i příjem mého muže. O dávku jsem žádala, ale příjmy manžela po mně nikdo nechtěl, díky za info..

Zobrazit odpověď

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

-

Dobrý den, prosím o radu. Žiju sama s 5 letou dcerkou. A máme se stěhovat do družstevního bytu, tudíž budu mít podnájemní smlouvu, budu tam mít trvalý pobyt. Jsem na úřadu práce. Nepracuji. Dostanu na tento podnájem, doplatek na bydlení, a životní minimum? Děkuji moc za informace O co ještě mohu žádat na byt družstevní? […]

Zobrazit odpověď