Péče o osobu blízkou – sociální a zdravotní pojištění?

Dobrý den,

babička je závislá na péči jiné osoby ve stupni III (těžká závislost), pobírá i příspěvek na péči.

Chci se zeptat, kam se musím nahlásit, když o ni celodenně pečuji? Na zdravotní pojišťovnu i někam na úřad, popř. kam přesně? Bude za mě zdravotní pojištění v tomto případě platit stát?

Sociální pojištění si ale musím platit sama, že?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Petra, 26.01.2016 21:15
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 27.01.2016 v 12:18 napsal/a:

Dobrý den,

Institut péče o osobu blízkou, je upraven příslušnými zákony, které pamatují právě i na problematiku sociální a zdravotního pojištění.

Prvním krokem je to že příjemce příspěvku na péči Vás musí nahlásit jako hlavní pečující osobu. Na základě toho Vám na Úřadu práce vydají potvrzení o této skutečnosti.

Co se týká zdravotního pojištění, tak své zdravotní pojišťovně musíte doložit „Potvrzení prokazující dobu poskytování péče.“ Na základě toho již nebudete mít povinnost hradit si zdravotní pojištění sama, ale plátcem pojistného bude po dobu poskytování péče stát.

To samé se pak týká i sociálního pojištění. Stejné potvrzení je nutné doložit na místní pobočku ČSSZ (resp. OSSZ).

Doba, kdy budete pečující osobou, se následně započítává jako tzv. náhradní doba pro důchod. Sociální pojištění si tedy po dobu, kdy budete hlavní pečující osoba, hradit nebudete. Viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

§12

(1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2; podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, s výjimkou doby účasti na pojištění podle § 5 odst. 2 písm. h), že byla získána na území České republiky a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 2 hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, bydlel-li v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast na zdravotním pojištění v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na tomto zdravotním pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby na tomto pojištění. Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.

(2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí se pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba pojištění.

 

Zařazeno v: , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Příspěvek na péči:

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a příspěvek na péči

-

Dobrý den, již skoro šest let pobírám příspěvek na péči na maminku II.st. Teď jsem se dozvěděl, že nemusím platit sociální ani zdravotní pojištění. Nikdo mne však o tomto neinformoval. Můžu žádat o vrácení plateb zpětně?

Zobrazit odpověď

Příspěvek na péči vs. péče o osobu blízkou

-

Dobrý den, jaký je rozdíl mezi „Příspěvkem na péči “ a „Péčí o osobu blízkou“? Děkuji

Zobrazit odpověď

Péče o nezaopatřené dítě při střídavé péči rodičů

-

Dobrý den, mohu být evidována jako matka v domácnosti (péče o nezaopatřené dítě do 7 let), tzn. zdravotní pojištění, bych měla placené státem, pokud máme děti ve střídavé péči – týden/týden. Děkuji

Zobrazit odpověď

Péče o osobu blízkou na dítě

-

Dobrý den, jsem v takové situaci. Syn je nedonošený je mu rok a půl a trpí na bronchitidy, neprospívá, pořád jen po doktorech. Teď má zase po měsíci ATB což je děsné. Ptala jsem se naší dr. že i když je brzy, tak jestli ho můžu ve 3 letech ( mat. mám jen na 3 […]

Zobrazit odpověď