Příspěvek na bydlení bez trvalého pobytu

Dobrý den, ráda bych si zažádala o příspěvek na bydlení.

Bydlím v bytě, který mi pronajímá otec a já hradím všechny náklady spojené s ním (nájem, elektřina, plyn, voda, teplo).

V bytě jsou hlášeny dvě osoby, přičemž manžel přijíždí jen na víkend, studuje. S otcem nemáme psanou smlouvu o pronájmu bytu, pouze smlouvu – dohodu ústní.

Otec si však nepřeje, abych měla v tomto bytě hlášený trvalý pobyt. Je tudíž možno si o příspěvek zažádat, či mi nebude schválen?

Počítá se i do nákladů spojených s užíváním bytu nedoplatek za služby?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Kristýna N., 26.04.2017 14:16
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 27.04.2017 v 09:27 napsal/a:

Dobrý den,

Pro nárok na příspěvek na bydlení musí být splněny dvě podstatné podmínky. Pokud se jedná o nájemní bydlení, pak musíte mít k danému bytu uzavřenou nájemní smlouvu. To je jeden z dokumentů, který se předkládá při podání žádosti. Pokud s otcem nemáte uzavřenou nájemní smlouvu (a musí se jednat o nájemní smlouvu, pokud by to byla podnájemní smlouva tak na přídavky na bydlení nárok také není), jen ústní dohodu, pak nemáte jak doložit že daný byt užíváte na základě nájemní smlouvy.

Druhou podmínkou je pak to, že v daném bytě musíte mít trvalé bydliště. Bez trvalého bydliště v bytě, na který žádáte příspěvek na bydlení, by vám tato sociální dávka opět nebyla schválena. Ke zřízení trvalého pobytu nepotřebujete souhlas majitele bytu. Podle aktuálně platných zákonů vám majitel bytu nemůže zakazovat, abyste si v bytě vyřídila trvalý pobyt. I kdyby taková podmínka byla uvedena v nájemní smlouvě, tak je neplatná, protože odporuje zákonu.

Vyřízení trvalého bydliště je možné, pokud na příslušném úřadu (oddělení evidence obyvatel na městském/obecním úřadu), předložíte platnou nájemní smlouvu. Pokud ji nemáte, pak je možnost zřízení trvalého pobytu jen na základě písemného souhlasu oprávněné osoby (majitele bytu nebo jiné oprávněné osoby).

Ve vašem případě bych vám tedy doporučila, abyste se se svým otcem dohodla. Vysvětlete mu, že chcete požádat o příspěvek na bydlení a proto potřebujete písemnou smlouvu – stačí i jen nějaká jednoduchá. A že současně potřebujete mít v bytě trvalé bydliště.

Také mu vysvětlete, že trvalý pobyt pro něj neznamená žádné omezení. Nedává vám žádná vlastnická nebo jakákoliv jiná práva k danému bytu. Pokud byste se v budoucnu nějak nepohodli a on vám zrušil nájemní smlouvu, tak vám (i bez vašeho souhlasu) může nechat velmi jednoduše zrušit i trvalý pobyt. Po ukončení nájemní smlouvy obvykle stačí, když majitel bytu zajde na příslušný úřad, doloží, že osoba, která má v bytě trvalý pobyt, byt již dále neužívá a úřad trvalé bydliště zruší. Resp. pokud si ho daná osoba sama nezmění, tak úřad zaeviduje této osobě nové trvalé bydliště a to na adresu obecního/městského úřadu.

Uzavření nájemní smlouvy a trvalého pobytu tedy pro vašeho otce neznamená žádné riziko nebo omezení jeho vlastnických práv.

Co se pak týká příspěvku na bydlení – nárok na něj a jeho výše se pak odvíjí od toho, jaké jsou skutečně zaplacené náklady na bydlení a také od toho, jaké jsou příjmy všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt. Tedy váš přítel, pokud v bytě nemá trvalý pobyt, by se v žádosti o příspěvek neuváděl. Naopak, pokud váš otec má v bytě trvalý pobyt, pak by mohl být do žádosti zahrnut i on (a jeho příjem).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Nárok na doplatek na bydlení při insolvenci

-

Dobrý den, bydlím v pronajatém bytě něco málo přes 1 rok se dvěma dětmi 12 a 10 let, máme zde trvalý pobyt, jsem samoživitelka. Bohužel jsem v insolvenci, můj příjem činí cca 12400,- Kč měsíčně, náklady na bydlení jsou 10 tisíc měsíčně, dostávám od otce dětí výživné 4 tisíc měsíčně. Můj dotaz je zda, mám […]

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky – na hmotnou nouzi a doplatek na bydlení?

-

Dobrý den, pokud nejsem vedena na úřadu práce, mám nárok na hmotnou nouzi a doplatek na bydlení? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Pobírání příspěvku na bydlení ihned po nastěhování do bytu

-

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda mohu pobírat příspěvek na bydlení už od prvního měsíce. Jde totiž o to, že vztah s přítelem krachuje a já bych ráda odešla. Ale moje finanční možnosti nejsou na toto reálné. Beru jen 3800 mateřskou a 500 jako přídavek na dceru. Nemám tedy finanční možnosti, a tak by […]

Zobrazit odpověď

Sociální dávky – na co máme nárok po narození dítěte?

-

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, dozvěděl jsem se, že má bývalá přítelkyně, která žila v jiné domácnosti než já, porodila mé miminko. Momentálně jsme se tedy k sobě vrátili, a bydlíme ve společné domácnosti. Chtěl jsem se zeptat, na co máme nárok? Porodné, mateřská, příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, a […]

Zobrazit odpověď