Příspěvek na péči vs. péče o osobu blízkou

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi „Příspěvkem na péči “ a „Péčí o osobu blízkou“?

Děkuji

Dotaz poslal/a: K. H., 16.03.2017 20:55
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.03.2017 v 12:58 napsal/a:

Dobrý den,

Příspěvek na péči je sociální dávka, na kterou vzniká nárok v určitých, přesně specifikovaných případech.  Konkrétně na tuto sociální dávku mají nárok lidé, kteří jsou například dlouhodobě nemocní, mají špatný zdravotní stav nebo jsou již „prostě jen“ velmi staří. Zákon definuje deset základních životních potřeb, kam patří schopnost mobility, orientace, komunikace, stravovaní, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Podle toho, kolik daná osoba nezvládá splnit těchto „potřeb“ je pak stanoven stupeň závislosti na pomoci jiné osoby – I, II, III, IV stupeň závislosti a od něj se pak odvíjí výše příspěvku na péči. Tento příspěvek tedy dostává osoba, která potřebuje péči. Tuto péči jí pak může poskytnout buď rodina, nebo asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Příspěvek na péči je pak určen na úhradu této pomoci.

Péče o osobu blízkou je pak situace, kdy nějaká vaše blízká osoba vyžaduje pomoc – viz předchozí odstavec. Nezvládá sama uspokojovat nějaké životní potřeby a je tak v některém ze stupňů závislosti na pomoci jiné osoby. Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

V takovém případě pak můžete o danou osobu pečovat. Ve výsledku to pak může znamenat podstatné snížení výdělku nebo úplné ukončení zaměstnání. Aby se vám tím nekrátil nárok na důchod, je právě institut pečující osoby. Doba péče o blízkou osobu se pak pro účely důchodu započítává jako tzv. „náhradní doba“.

Péče o osobu blízkou se vztahuje na případy péče o děti do 10 roků, které jsou v prvním stupni závislosti (lehká závislost). Nebo bez ohledu na věk na případy péče o osoby ve II, III a IV stupni závislosti.

 

 

Zařazeno v: , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Příspěvek na péči:

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a příspěvek na péči

-

Dobrý den, již skoro šest let pobírám příspěvek na péči na maminku II.st. Teď jsem se dozvěděl, že nemusím platit sociální ani zdravotní pojištění. Nikdo mne však o tomto neinformoval. Můžu žádat o vrácení plateb zpětně?

Zobrazit odpověď

Péče o nezaopatřené dítě při střídavé péči rodičů

-

Dobrý den, mohu být evidována jako matka v domácnosti (péče o nezaopatřené dítě do 7 let), tzn. zdravotní pojištění, bych měla placené státem, pokud máme děti ve střídavé péči – týden/týden. Děkuji

Zobrazit odpověď

Péče o osobu blízkou na dítě

-

Dobrý den, jsem v takové situaci. Syn je nedonošený je mu rok a půl a trpí na bronchitidy, neprospívá, pořád jen po doktorech. Teď má zase po měsíci ATB což je děsné. Ptala jsem se naší dr. že i když je brzy, tak jestli ho můžu ve 3 letech ( mat. mám jen na 3 […]

Zobrazit odpověď

Péče o nemohoucího seniora

-

Dobrý den, babička, vlastně maminka mého manžela, 84 let je po druhé operaci nohy. Nyní na LDN. Babička je absolutně závislá na pomoci druhé osoby a v nemocnici se její stav nyní rapidně zhoršil i po psychické stránce. Právě pro tak velké zhoršení zdravotního stavu si jí s manželem chceme vzít domů a postarat se […]

Zobrazit odpověď