Sleva na dítě u OSVČ – dítěti je vyplacena daň z brigády

Dobrý den,

jsem studentka denního studia na vysoké škole a otec je OSVČ, který si na mě uplatňuje slevu na dítě. U jednoho zaměstnavatele mám podepsanou DPČ a růžový papír. V létě se mi naskytla další brigáda, ze které mi byly strženy daně, které bych si mohla teď nechat vyplatit s tím, že bych si podala přiznání o dani s nulovou daní a pouze s žádostí o vyplacení těch stržených daní.

Můj otec se obává, že by si na mě nemohl odepsat slevu na dítě, protože bych mohla vypadat jako výdělečně činná, i když to byly dohody o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.

Má pravdu nebo se obává zbytečně a pořád budu evidována jako student připravující se na budoucí povolání?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Barbora V., 21.02.2016 18:45
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 22.02.2016 v 15:32 napsal/a:

Dobrý den,

Možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dítě je navázána především na to, že se jedná o „nezaopatřené dítě“. Tedy dítě, které je nezletilé, nebo dítě, jako ve vašem případě, které studuje (zde je omezení na věk do 26 roků).

Pokud jsou splněny podmínky – tedy pokud jste po celý rok byla studentem, pak jste současně z pohledu zákona byla nezaopatřeným dítětem. Tato „nezaopatřenost“ ve své podstatně nemá nic společného s vaší reálnou finanční situací, nebo s tím jestli máte nějaké příjmy.

Daňová sleva na dítě je upravena příslušným zákonem viz: Zákon číslo č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů:

§ 35c

(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

a) nezletilým dítětem,

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a

  1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,
  2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

(7) Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována.

V tomto zákonu je odkazován zákon o státní sociální podpoře, kde je definováno „nezaopatřené dítě“ viz: Zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře

§ 11

Nezaopatřené dítě

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání

Váš otec si tedy daňovou slevu uplatnit může (ovšem za předpokladu že jako OSVČ neuplatňuje výdaje paušálem – pokud by používal paušál, tak si zvýhodnění na dítě ani na manželku uplatňovat nemůže).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Daňové přiznání:

Daňové přiznání za rok 2017 – příjmy z podnikání i ze zaměstnání

-

Dobrý den, v roce 2017 jsem byl od počátku roku zaměstnaný a v září jsem pak po dohodě s manželkou nastoupil na mateřskou dovolenou. Zároveň jsem si otevřel živnost. Do konce roku jsem měl příjmy z OSVČ cca 90 tisíc Kč. Mateřskou jsem pobíral a od září do prosince (v prosinci pak rodičovský příspěvek). Jakým […]

Zobrazit odpověď

Pro potvrzení přijmu, mám jít na sociálku nebo na pracák

-

Dobrý den, prosím o radu. Nevím, kam si mám zajít pro potvrzení přijmu, do daňového přiznání. (na vysvětlenou – daňové přiznání musím dělat kvůli insolvenci, mam to nakázáno soudem). Jsem na rodičovské dovolené a pracovní smlouva mi skončila 31. 12. 2014 v době mateřské. A nevím, zda si pro potvrzení přijmu, mám jít na sociálku […]

Zobrazit odpověď

Jsou na finančním povinni mi poradit?

-

Dobrý den, dělám si daně letos sama. Byla, jde na finančním úřadě, i když jde si něco zajistila na internetu moc se v tom nevyznám, jde přece jen obyčejná dělnice. Chtěla, jde poradit od poradce, který je ke mě přirazen podle jmena a bydliště (vím, že to tak je, před lety jde to už jednou […]

Zobrazit odpověď

Daňové přiznání a sociální dávky

-

Dobrý den, Minulý rok jsem pobírala dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení. Od září jsem nastoupila do práce na HPP. Chtěla jsem se zeptat, zda se tyto příspěvky zahrnují do Prohlášení poplatníka daně z příjmu FO nebo nikoli? Děkuji S pozdravem

Zobrazit odpověď