Sociální dávky – matka samoživitelka s jedním dítětem

Dobrý den, jsem samoživitelka, mám 3 letého syna.

Bohužel už rok nepracuji ze zdravotních důvodů. Jsem po operaci páteře, a invalidní důchod mi nebyl uznán.

V momentální době nemáme žádné finanční prostředky a pomáhají mi rodiče.

Chtěla jsem se tedy zeptat, na jaké sociální dávky bychom já a moje dítě, měli nárok.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Lucie G., 19.07.2017 11:07

Odpověď:

Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 20.07.2017 v 14:00 napsal/a:
 

Dobrý den,

V dotazu píšete, že máte 3-letého syna. Pokud jste zatím nevyčerpala celou částku rodičovského příspěvku, tak teoreticky můžete mít ještě nárok na rodičovský příspěvek. Ten je možné vyplácet až do 4 roků věku dítěte nebo do doby, než je vyplacena celá částka 220 000 Kč.

Dále pak můžete mít nárok na přídavky na bydlení. U nich ale záleží na tom kde, a jak bydlíte. Tedy jestli se jedná například o družstevní byt, byt v osobním vlastnictví nebo jestli máte uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud by to byla některá z těchto variant bydlení, a vy jste současně měli v bytě trvalé bydliště, pak by vám mohl vznikat nárok na tuto sociální dávku.

Pokud byste ale bydleli třeba u rodičů, pak jste z pohledu této dávky posuzování společně s nimi. Nebo pokud byste bydleli někde v podnájmu, pak nárok na příspěvek na bydlení nevzniká.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jak vysoké doložíte náklady na bydlení. Tyto náklady se společně s příjmy dokládají vždy jednou za 3 měsíce, resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí. Aktuálně (červenec 2017) by se dokládaly příjmy a náklady na bydlení za duben – červen. Výše dávky je pak spočítána na základě počtu osob, které mají v bytě trvalé bydliště, na základě velikosti města a toho jestli se jedná o nájem, byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt.

Pokud jste zcela bez jakéhokoliv příjmu, nebo máte velmi nízký příjem, pak vám může vznikat nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. Je to především příspěvek na živobytí („doplatek do životního minima“) nebo případně i doplatek na bydlení.

U dávek pomoci ve hmotné nouzi se posuzuje mimo jiné i celková sociální a majetková situace – tedy třeba i to, jestli máte nějaké úspory apod. Také se hodnotí, nakolik se snažíte si zvýšit svůj příjem.

Mezi vaše příjmy by zřejmě mělo patřit i výživné na dítě – pokud je známý otec a pokud je určena vyživovací povinnost.

Jinak jsou zde ještě přídavky na dítě. U nich se momentálně posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok (rok předcházející aktuálnímu školnímu roku). Až do konce září je to kalendářní rok 2015. Pokud jste v té době měla příjem nižší než 2,4 násobek životního minima, pak byste měla nárok na tuto sociální dávku, což je 500 Kč měsíčně.

Od října 2017 se u přídavků na dítě mění podmínky – bude se dokládat příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí (stejně jako u přídavků na bydlení) a bude zvýšena hranice příjmu na 2,7 násobek životního minima. Také bude možnost dostávat vyšší přídavky – pro 3-leté dítě to bude 800 Kč měsíčně.

Všechny výše uvedené dávky se vyřizují na Úřadu práce. Takže byste měla zajít tam a začít řešit jednotlivé dávky. Na které z nich máte nebo nemáte nárok, vám opravdu nepovím, na to znám příliš málo informací.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,