Vycházky na nemocenské o víkendu

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda platí lékařem předepsané vycházky na nemocenské i o víkendu?

Děkuji Vám mockrát za odpověď.

Dotaz poslal/a: Kristýna H. , 14.10.2016 06:30

Odpověď:

Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 20.11.2016 v 11:33 napsal/a:
 

Dobrý den,

Rozsah a dobu povolených vycházek během pracovní neschopnosti určuje Váš ošetřující lékař. Ten je při tom vázán tím, co mu dovoluje zákon (konkrétně se jedná o Zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění), kde je stanoven maximální možný rozsah vycházek a doba jejich konání.

Konkrétně viz paragraf 56:

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.

Z výše uvedené citace zákona tedy vyplývá, že maximální povolená délka vycházek během pracovní neschopnosti, je 6 hodin v časovém rozmezí od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer.

Vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost se vztahuje na všechny kalendářní dny, tak se pochopitelně nařízené vycházky vztahují i na víkendy. To je mimo jiné dáno tím, že v době pracovní neschopnosti dostáváte zaplaceno (nemocenské dávky), za každý kalendářní den trvání pracovní neschopnosti (tedy ne jenom za pracovní dny, ale i za víkendy).

Takže kontrola během neschopenky může přijít i o víkendu (a poměrně běžně chodí).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,