Výpočet podpory z více pracovních poměrů v předchozím období

Dobrý den,

manželka pracuje ve státní instituci jako vědec, kde je běžné, že její celkový pracovní poměr se skládá s několika dílčích úvazků, tak jak pracuje na jednotlivých grantech apod.

Za poslední rok měla průměrný příjem cca 35.000 čistého, ale minulý měsíc jí skončili dílčí úvazky na dvou projektech a má celý úvazek u jednoho ze tří původních zaměstnavatelů, přesto, že dělá pořád tu samou práci.

Nyní se rozhodla pro neshody s nadřízeným dát výpověď, ale pokud bych bral striktně, že jí bude vypočtena podpora v nezaměstnanosti z posledního zaměstnání, pak se jí bude počítat díky tomu, že tam posledních 12 měsíců měla jen dílčí úvazek, ale nyní je to měsíc její jediný úvazek, výrazně méně peněz, průměrný výdělek u tohoto zaměstnavatele je totiž jen 17.000kč.

Má nárok na výpočet z celkového čistého příjmu za posledních 12 měsíců nebo ne?

Dotaz poslal/a: Petr S., 26.11.2017 22:29

Odpověď:

Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 27.11.2017 v 06:23 napsal/a:
 

Dobrý den,

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti je určen příslušným zákonem, konkrétně se jedná o zákon o zaměstnanosti, tedy zákon číslo 435/2004 Sb., především pak paragraf 50:

§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů

Průměrný čistý měsíční výdělek, o kterém se hovoří v tomto paragrafu je pak definován v jiném zákonu – v zákoníku práce, zákon číslo 262/2006 Sb.:

§ 351

Má-li být v základních pracovněprávních vztazích uvedených v § 3 použit průměrný výdělek, musí se postupovat při jeho zjištění jen podle této hlavy.

§ 352

Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.

§ 353

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.

(3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se zpravidla používá průměrný čistý měsíční výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud by vaše manželka ukončila pracovní poměr nyní (tedy v listopadu 2017), pak by se jí výše podpory v nezaměstnanosti počítala z příjmu za červenec až září (průměrná čistá měsíční mzda).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,