Zrušení trvalého pobytu bez souhlasu spolubydlícího

Dobrý den,

mam dotaz, zda mohu zrušit trvalý pobyt mému bývalému strýci, který bydlí společně se mnou v mém byte, nemáme žádnou písemnou dohodu.

Zrušit to chci ohledně jeho hrubého a agresivního chování.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Hana V., 25.04.2017 14:58
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 26.04.2017 v 13:07 napsal/a:

Dobrý den,

Ve vašem dotazu trochu nerozumím formulaci „mému bývalému strýci“. Mám za to, že pokud se jedná o strýce v příbuzenském slova smysl (tedy bratr vašeho otce nebo vaší matky), tak ten nemůže být „bývalý“. Takže si nejsem jistá, zda to nebylo myšleno tak, že strýc je váš bývalý spolubydlící? Pokusím se tedy odpovědět, tak jak váš dotaz chápu já. Případně jej prosím ještě upřesněte,

Co se týká zrušení trvalého pobytu, tak to je za určitých podmínek možné i bez souhlasu dotyčné osoby. A to především v případě, že daná osoba nemá žádné užívací právo na byt (nebo toto užívací právo zaniklo). A také pokud se daná osoba v bytě již nezdržuje, nevyužívá jej k bydlení. Podmínky pro zrušení trvalého pobytu jsou upraveny příslušným zákonem. Jedná se o zákon číslo 133/200 Sb., Zákon o evidenci obyvatel, konkrétně pak paragraf 12:

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

V případě že váš strýc nemá/neměl uzavřenou žádnou dohodu o nájmu nebo podnájmu, pak nemá žádná užívací práva na tento byt. Tedy ke zřízení trvalého pobytu musel potřebovat souhlas majitele bytu nebo jiné osoby. Nepíšete, jestli se jedná o byt v osobním vlastnictví nebo užívaný na základě nájemní smlouvy. Každopádně ale mám za to, že váš strýc ke zřízení pobytu potřeboval buď souhlas od vás, nebo případně od majitele bytu pokud by se jednalo o nájemní byt.

U bytu v osobním vlastnictví jste jedinou oprávněnou osobou vy. U nájemního bytu je opravnou osobou buď majitel bytu, nebo i vy (na základě platné nájemní smlouvy).

Svou roli zde pak bude hrát i to, zda strýc v daném bytě žije nebo ne. Pokud v tomto bytě nežije, pak se stačí obrátit na místní městský/obecní úřad, oddělení evidence obyvatel a tam požadovat zrušení trvalého pobytu. Musíte pak doložit, že daná osoba již byt nevyužívá – vaše čestní prohlášení, svědectví sousedů apod.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

-

Dobrý den, bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-. V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje. Máme nárok na přídavky na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky hmotné nouze a podnájem v družstevním bytě

-

Dobrý den, prosím o radu. Žiju sama s 5 letou dcerkou. A máme se stěhovat do družstevního bytu, tudíž budu mít podnájemní smlouvu, budu tam mít trvalý pobyt. Jsem na úřadu práce. Nepracuji. Dostanu na tento podnájem, doplatek na bydlení, a životní minimum? Děkuji moc za informace O co ještě mohu žádat na byt družstevní? […]

Zobrazit odpověď

Mohu manželce zakázat bydlet v mém domě?

-

Dobrý den, bydlím s manželkou a nezletilým synem v rodinném domě, jehož jsem výhradním majitelem. S manželkou se budeme v dohledné době rozvádět. Dlouhou dobu trvám na tom, aby v mém domě respektovala nějaká pravidla, týkající se především klidu, čistoty a pořádku. Bohužel marně. Mohu dát manželce nájemní smlouvu a v případě jejího nedodržování zrušit […]

Zobrazit odpověď

Jak vyřídit trvalé bydliště na úřadu?

-

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat. Moje matka vlastní rodinný dům, kde nebydlí, zdědila ho po prarodičích. Teď je vlastník nemovitosti ona. Chtěla bych v domě bydlet, ale nevíme s mámou, co budeme potřebovat. Nechceme uzavírat nájemní smlouvu. Stačí mam čestné prohlášení s možnosti trvalého bydliště? Máma tam nemůže jít se mnou osobně, je vážně nemocná. […]

Zobrazit odpověď