Můžu jít na brigádu při podpoře v nezaměstnanosti?

Dobrý den, jsem na pracovním úřadě, beru podporu.

Můžu jít na brigádu na DPČ a něco si přivydělat? Nebo bych pak přišla o podporu?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jana, 26.11.2020 15:53
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 26.11.2020 19:03 napsal/a:

Dobrý den,

V době, kdy je vám na Úřadu práce (jako nezaměstnané) vyplácena podpora v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný „legální“ příjem. Ani nějaký minimální. Pokud byste nějakou podobou práci zahájila, tak to bude mít „automaticky“ za následek pozastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Pokud, jako nezaměstnaná na Úřadu práce, zahájíte nějakou pracovní činnost (například práci na DPČ), pak musíte zahájení této činnosti oznámit na Úřad nejpozději v den zahájení takové práce

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Přivýdělek z nějaké brigády, v době na Úřadu práce, mít můžete. Ale až v době, kdy vám skončí podpora v nezaměstnanosti.

Pa můžete pracovat na DPČ (na DPP to nejde) a mít příjem ve výši maximálně jedné poloviny minimální mzdy. V roce 2020 je to tedy maximálně 7300 Kč (hrubého měsíčně). V roce 2021 to bude o 300 Kč více. Díky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021, si budete moci přivydělat až 7600 Kč měsíčně.

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Pokud byste měla měsíční příjem vyšší, než je jedna polovina minimální mzdy, pak by to mělo za následek vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Práce je možná jen v pracovním nebo služebním poměru, nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Práce na DPP (dohoda o provedení práce), není na Úřadu práce možná vůbec.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2020:

Výpočet podpory v nezaměstnanosti – ukončení zaměstnání ve zkušební době

-

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu na výpočet podpory v nezaměstnanosti, konkrétně mě zajímá, jak je určen průměrný čistý výdělek z posledního zaměstnání (za jaké období je počítán?). Popíši svoji situaci – dal jsem výpověď ze strany zaměstnance, po splnění všech podmínek mám nárok po dobu 5 měsíců na 45 % průměrné čisté mzdy. Moje […]

Zobrazit odpověď

Výpočet průměrného výdělku a čerpání dovolené

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ovlivní výši průměrného čistého výdělku (PČV) pro Úřad práce, pokud budu v rozhodném období pro výpočet výdělku čerpat dovolenou. Mám podat výpověď tak, aby se PČV počítal z období, kdy nebyla čerpána dovolená nebo z období, kdy byla čerpána nebo je to lhostejné? Jak by to bylo, pokud by […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti OSVČ – pozastavení živnosti

-

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Od května 2018 jsem pracoval u firmy jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Tento pracovní poměr trval do konce roku 2019. Zároveň s tím jsem celý rok 2019 pracoval na živnostenský list, jako vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Za rok 2019 jsem tedy podával vlastní daňové přiznání. Od […]

Zobrazit odpověď

Evidence na Úřadu práce v době, kdy jsem na nemocenské

-

Dobrý den, dne 31. 12. 2020 mi skončí můj pracovní poměr. Pracovní poměr mám na dobu určitou a zaměstnavatel se již jasně vyjádřil, že o prodloužení neuvažuje. Od 24. 11. 2020 jsem na nemocenské, a ještě minimálně jeden měsíc budu (možná i o něco déle). Musím se evidovat do tří pracovních dnů na Úřadu práce, […]

Zobrazit odpověď