Nárok na ošetřovné při péči o nemocného otce

Dobrý den, dne 1. 12. 2020 jsem požádala o krátkodobé ošetřovné ohledně tatínka, kdy se jeho zdravotní stav zhoršil.

Lékař mi vypsal krátkodobé ošetřovné. Druhý den, dne 2. 12. 2020, vzhledem k hospitalizaci tatínka bylo ošetřovné ukončeno.

Dnes volala účetní naši vedoucí, že mi ošetřovné nedají s tím, že mi dávají místo toho dovolenou 2 dny  z důvodu, že jsme nesdíleli společnou domácnost. Tento rok mám vyčerpanou dovolenou, tak mi dají dovolenou z příštího roku.

Paní účetní jsem volala a vysvětlila, že jsem tatínka měla v péči, sdíleli jsme společnou domácnost i před tím, než jsem požádala o ošetřovné. Jen řekla, že to musí být dlouhodobé.

Prosím, mám nárok na ošetřovné? Nevím, jak mám dál postupovat vzhledem k zaměstnavateli v případě nároku na ošetřovné.

Trvalé bydliště s tatínkem jsme neměli stejné (umřel nám).

Paní účetní mi ještě při telefonickém hovoru jako první sdělila, že ji volali ze sociálky, že mi to nedají z důvodu, že nesdílíme společnou domácnost.

Dotaz poslal/a: Dana J., 21.12.2020 18:31
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 22.12.2020 13:07 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky pro nárok na ošetřovné se řídí zákonem o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb. Pokud se nebavíme o dětech, tak nárok na ošetřovné je u jiných členů domácnosti, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou.

Viz paragraf 39:

§ 39

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu 

a) ošetřování

1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

V zákoně je pak přímo uvedena podmínka, že s vámi daná osoba musí žít ve společné domácnosti:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Takže je to bohužel tak, jak vás informovala vaše účetní. Nestačí jen to, že během doby poskytování péče jste s nemocnou osobou ve stejné domácnosti (nebo, že krátkodobě sdílíte stejný byt).

Předpokladem pro nárok na ošetřovné je to, že je to člen vaší běžné společné domácnosti.

Jako společná domácnost, je v právním slova smyslu chápána situace, kdy spolu fyzické osoby trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Případně se dá mluvit o tom, že se jedná o soužití dvou nebo více osob ve spotřebním společenství, v němž jednotliví členové přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k obstarávání společných potřeb.

Tj. není striktní podmínkou to, že musíte mít shodné trvalé bydliště, ale předpokládá se, že spolu žijete společně (dlouhodobě, trvale) a společně se podílíte na nákladech vedení domácnosti.

Váš zaměstnavatel, je v tom poměrně nevině. Ošetřovné vám neposkytuje on, ale ČSSZ. Podklady pro OČR, zaměstnavatel pouze předává na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Tj. nepředpokládám, že by o nároku na ošetřovné rozhodoval váš zaměstnavatel (účetní), to přísluší ČSSZ.

Můžete se případně obrátit na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ), a zde případně můžete rozporovat zamítnutí ošetřovného.  Proti rozhodnutí OSSZ je možné podat námitku – viz zde.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy a daňové přiznání

-

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvádí do daňového přiznání příjem za ošetřovné, když jsou uzavřené školy. Jestli ano, stačí výpis z účtu nebo přijde ještě nějaký výpis (např. jako je od zaměstnavatele výpis zdanitelných příjmů za rok …)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Ošetřovné při rotační výuce prvního stupně pro zdravotníky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda s rotační výukou na prvním stupni ZŠ zaniká nárok na krizové ošetřovné pro zdravotníky. Synovi je 9 let. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Krizové ošetřovné po skončení zaměstnání

-

Dobrý den, dne 31. 3. 2021 mi rozvázal zaměstnavatel smlouvu. Smlouvu jsem měla do 31. 3. 2021. Od prosince jsem na krizovém ošetřovném a kvůli uzavření škol a rotační výuce musím být i nadále doma s dětma. Prosím o radu, jak mám teď pokračovat. Děkuji

Zobrazit odpověď