Nárok na ošetřovné při péči o rodiče

Dobrý den, prosím o radu k nároku na ošetřovné při péči o rodiče, který nemá společné trvalé bydliště, ale bydlí s námi ve společné domácnosti.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Michal, 29.09.2020 18:02
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.09.2020 17:22 napsal/a:

Dobrý den,

Podle zákona o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006), existují dva druhy ošetřovného. Je to „běžné“ („krátkodobé“) ošetřovné, které je možné čerpat jak na dítě, tak i na starší členy společné domácnosti. A dále je zde dlouhodobé ošetřovné.

U běžného ošetřovného je možné dávku čerpat pouze 9 kalendářních dní (nebo 16 dní, pokud se jedná o samoživitele nebo samoživitelku). Výjimkou byla situace letos na jaře, kdy bylo toto ošetřovné možné čerpat po celou dobu uzavření škol/školek.

Toto „krátkodobé“ ošetřovné je možné čerpat jak na zdravé/nemocné děti do 10 roků (na jaře až do 13 roků), tak i na starší členy společné domácnosti (pokud tito vyžadují celodenní péči jiné osoby z důvodu nemoci nebo úrazu).

U tohoto ošetřovného je podmínkou pouze to, aby dotyčná osoba, která vyžaduje ošetřování, sdílela s tím, kdo bude ošetřovné čerpat společnou domácnost. Viz. paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Jiné je to u dlouhodobého ošetřovného. To je možné čerpat až 90 dní, ale má specifické podmínky. Například to, že daná osoba prodělala hospitalizaci v délce alespoň 7 dní apod.

U dlouhodobého ošetřovného je na něj nárok i u příbuzných v přímé linii (děti, rodiče nebo i sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc).

Je zde ale podmínkou, aby daná osoba měla shodné trvalé bydliště. Viz paragraf 41a:

(4) Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) podle odstavce 3 písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou osobou uvedenou v odstavci 3 písm. b) shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle odstavce 3 písm. d), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Takže v souhrnu – u „krátkodobého“ ošetřovného nehraje trvalé bydliště až tak podstatnou roli. Nárok je u všech členů domácnosti, jejichž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu, vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

U dlouhodobého ošetřovného je ale podmínkou shodné trvalé bydliště.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy a daňové přiznání

-

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvádí do daňového přiznání příjem za ošetřovné, když jsou uzavřené školy. Jestli ano, stačí výpis z účtu nebo přijde ještě nějaký výpis (např. jako je od zaměstnavatele výpis zdanitelných příjmů za rok …)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Ošetřovné při rotační výuce prvního stupně pro zdravotníky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda s rotační výukou na prvním stupni ZŠ zaniká nárok na krizové ošetřovné pro zdravotníky. Synovi je 9 let. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Krizové ošetřovné po skončení zaměstnání

-

Dobrý den, dne 31. 3. 2021 mi rozvázal zaměstnavatel smlouvu. Smlouvu jsem měla do 31. 3. 2021. Od prosince jsem na krizovém ošetřovném a kvůli uzavření škol a rotační výuce musím být i nadále doma s dětma. Prosím o radu, jak mám teď pokračovat. Děkuji

Zobrazit odpověď