Nárok na ošetřovné po 25. 5. 2020 – po otevření školy/školky

Dobrý den,
kdo má prosím nárok na ošetřovné po otevření škol a školek 25.5.? Je mi jasné že nárok má ten, kdo si nechá dítě doma a má k tomu jeden z důvodů, které uvedlo ministerstvo. Jak je to ale, když dítě do školy pošlu na výuku a druhé které chodí do školky, zůstane doma?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Lenka, 14.05.2020 15:01
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.05.2020 10:34 napsal/a:

Dobrý den,

Vláda již na konci dubna schválila novelu zákona, díky které je možné čerpat ošetřovné (OČR) až do konce školního roku, resp. až do 30. 6. 2020.

Současně padlo rozhodnutí, že i po otevření škol od 25. 5. 2020 bude školní docházka dobrovolná (nepovinná). Rodiče se mohou rozhodnout, že dítě do školy/školky nebudou posílat. I tak by měli mít nárok na ošetřovné.

Aktuálně – ve středu 13. 5. 2020 – byl schválen návrh zákona, který to umožňuje. Návrh zákona zatím schválil pouze parlament. Ještě musí proběhnout schválení v senátu, což by mělo proběhnout ve středu 20. 5. 2020. Předpokládá se, že návrh zákona bude schválen.

Jedná se konkrétně o toto:

„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.“.

Konkrétně by to pro vás tedy znamenalo, že pokud byste si chtěla i po 25. 5. 2020 doma ponechat jedno nebo obě děti, a i nadále čerpat ošetřovné, tak budete muset vyplnit zvláštní formulář, na kterém uvedete důvod, proč si dítě/děti chcete ponechat doma.

Mezi validní důvody může patřit například to, že dítě je často nemocné, nebo že žije ve společné domácnosti s někým, kdo spadá do rizikové skupiny (pro kterou je koronavirus větším rizikem) apod.

Přesné znění formuláře a konkrétních podmínek, kdy je možné si dítě ponechat doma a mít dále nárok na ošetřovné, zatím nebylo zveřejněno.

Pravděpodobně nebude stačit jen to, že „se vám nechce posílat dítě do školy/školky“, ale bude potřeba uvést nějaký konkrétní důvod (nevím, jak přísně budou formulovány důvody, mohou být formulovány i velmi volně, takže to pro vás nebude problém).

Pravděpodobně prostě jen budete muset vyplnit nějaký papír, kde uvedete, že si dítě necháváte doma kvůli možnému riziku.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy a daňové přiznání

-

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvádí do daňového přiznání příjem za ošetřovné, když jsou uzavřené školy. Jestli ano, stačí výpis z účtu nebo přijde ještě nějaký výpis (např. jako je od zaměstnavatele výpis zdanitelných příjmů za rok …)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Ošetřovné při rotační výuce prvního stupně pro zdravotníky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda s rotační výukou na prvním stupni ZŠ zaniká nárok na krizové ošetřovné pro zdravotníky. Synovi je 9 let. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Krizové ošetřovné po skončení zaměstnání

-

Dobrý den, dne 31. 3. 2021 mi rozvázal zaměstnavatel smlouvu. Smlouvu jsem měla do 31. 3. 2021. Od prosince jsem na krizovém ošetřovném a kvůli uzavření škol a rotační výuce musím být i nadále doma s dětma. Prosím o radu, jak mám teď pokračovat. Děkuji

Zobrazit odpověď