Ošetřovné po otevření školy a částečná docházka do zaměstnání

Dobrý den,
mám stručný dotaz. Pobírám ošetřovné. Když půjdu na pár dní do práce, mohu nadále pobírat ošetřovné? Dceru do školy neposílám. Žijeme v domácnosti s nemocným dědou – po operaci srdce, rakovina. Dcera je astmatik a alergik.
Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Dáša, 22.05.2020 20:33
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 23.05.2020 05:27 napsal/a:

Dobrý den,

Již v průběhu března a dubna bylo u ošetřovného provedeno několik dočasných změn. Nárok na ošetřovné můžete mít až do konce školního roku (do 30. 6. 2020), pokud se doma staráte o dítě do 13 roků, které je doma z důvodu uzavřené školy/školky (nebo i z dalších důvodů).

Během doby, kdy čerpáte ošetřovné, je možné i částečně chodit do zaměstnání. Na rozdíl od běžných podmínek u ošetřovného (mimo dobu epidemie), je tak možné jít na pár dní do práce, a pak zase být doma s dítětem. Za dny, kdy pečujete o dítě (nejste v zaměstnání), máte nárok na ošetřovné.

Vždy na konci měsíce je pak nutné vyplnit formulář „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (najdete například zde). Na konci měsíce uvedete, ve které dny jste pečovala o dítě (za které dny si nárokujete ošetřovné). Tento formulář pak předáváte zaměstnavateli, který to dořeší s ČSSZ.

Je tedy možné jít na pár dní do práce a zbytek doby čerpat ošetřovné na dítě.

květnu pak parlament (a tento týden i senát), schválili návrh zákona, který umožní, aby si rodiče, kteří si nechají dítě do 13 roků doma, i po otevření školy, měli i nadále (do 30. 6. 2020) nárok na ošetřovné.

Pokud si necháte doma dítě i po otevření školy, z důvodu, že by to znamenalo zdravotní riziko pro dítě, nebo pro osobu s níž dítě sdílí společnou domácnost (nebo i z jiného oprávněného důvodu), pak máte i nadále nárok na ošetřovné.

Bude nutné vyplnit formulář, kde uvedete důvod, proč jste si ponechala dítě doma (proč nešlo do školy po jejich otevření). Formulář by měl být během pár dní k dispozici (zákon byl v senátu schválen 20. 5. 2020).

Jedná se konkrétně o tuto změnu zákona:

„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.“.

Vyplněný formulář, kde bude uveden důvod, proč žádáte o ošetřovné i po otevření školy pak opět na konci měsíce (resp. na začátku června), předáte zaměstnavateli, který by to pak měl dořešit s ČSSZ.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy a daňové přiznání

-

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvádí do daňového přiznání příjem za ošetřovné, když jsou uzavřené školy. Jestli ano, stačí výpis z účtu nebo přijde ještě nějaký výpis (např. jako je od zaměstnavatele výpis zdanitelných příjmů za rok …)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Ošetřovné při rotační výuce prvního stupně pro zdravotníky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda s rotační výukou na prvním stupni ZŠ zaniká nárok na krizové ošetřovné pro zdravotníky. Synovi je 9 let. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Krizové ošetřovné po skončení zaměstnání

-

Dobrý den, dne 31. 3. 2021 mi rozvázal zaměstnavatel smlouvu. Smlouvu jsem měla do 31. 3. 2021. Od prosince jsem na krizovém ošetřovném a kvůli uzavření škol a rotační výuce musím být i nadále doma s dětma. Prosím o radu, jak mám teď pokračovat. Děkuji

Zobrazit odpověď