Nárok na rodičovský příspěvek po návratu ze zahraničí (z Anglie)

Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na rodičovský příspěvek v dané situaci:

Pracovala jsem asi 6 let v Anglii, ale před porodem jsem se vrátila do ČR. Jelikož mám nárok na mateřskou od mého anglického zaměstnavatele, jsem tedy pořád zaměstnanec Anglie, i když již žiji zde v ČR a dcera se narodila také tady. Jsem sama matka, otec není v rodném listě.

Již zůstávám v ČR, a po skončení mateřské mi tedy skončí i pracovní poměr s mým anglickým zaměstnavatelem a budu nezaměstnaná.

Chci zažádat o rodičovský příspěvek, jelikož jiný příjem mít nebudu a bojím se, že mi oznámí, že na něj nemám nárok. V Anglii mají nárok na dětské přídavky pouze lidé žijící v Anglii.

Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Lidie, 14.11.2020 5:50
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 14.11.2020 15:54 napsal/a:

Dobrý den,

S nárokem na rodičovský příspěvek by to nemuselo být až tak komplikované, jak si myslíte.

Když to hodně zjednoduším, tak na rodičovský příspěvek má nárok v podstatě každý rodič, který celodenně pečuje o dítě (maximálně do jeho 4 roků), bez nějakých zvláštních omezujících podmínek.

Na rozdíl od mateřské (peněžité pomoci v mateřství), kde jsou různé podmínky typu minimální doba účasti na nemocenském pojištění (tj. minimální doba zaměstnání nebo podnikání, jako OSVČ s placením příslušných odvodů), u rodičovského příspěvku žádné takové omezující podmínky nejsou.

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), což je prvních 28 týdnů při narození dítěte, byste v ČR nárok opravdu neměla. U rodičovského příspěvku je to ale jinak.

Na rodičovský příspěvek může mít nárok i žena, která nikdy před porodem nepracovala a neplatila tedy žádné odvody státu (což může být příklad třeba studentky, která otěhotní během studia).

Na rodičovský příspěvek má v ČR nárok v podstatě každý rodič, který se stará o dítě, bez ohledu na předchozí příjmy (ty hrají roli případně jen u stanovené výše měsíční částky). Nebo i bez ohledu na aktuální příjmy (během rodičovské je možné normálně pracovat/podnikat, pokud je splněna podmínka zajištění celodenní péče o dítě).

Abyste měla nárok na rodičovský příspěvek v ČR, tak zde musíte trvalé bydliště (vy, jako oprávněná osoba i dítě) a současně byste zde měla mít i skutečné bydliště (tedy opravdu pobývat v ČR). Viz paragraf 31, zákona o státní sociální podpoře:

§ 31

(1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4 a odst. 6 až 11. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky být splněna jen u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

Také budete muset na Úřadu práce doložit, že již nepobíráte žádné dávky ze zahraničí.

Na rodičovský příspěvek vám tedy vznikne nárok až ve chvíli, kdy vám skončí mateřská od vašeho Anglického zaměstnavatele, a kdy už nebudete pobírat žádné jiné dávky ze zahraničí.

Následně byste měla mít nárok na rodičovský příspěvek už jen z toho titulu, že jste rodičem dítěte do 4 roků, o které budete celodenně pečovat.

Rodičovský příspěvek je aktuálně ve výši 300 000 Kč na jedno dítě. To je celková částka, kterou můžete dostat za celou dobu. Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně.

Vzhledem k tomu, že jste v ČR nepracovala (a neodváděla zde nemocenské pojištění), pak si budete moci zvolit měsíční výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 10 000 Kč měsíčně.

Konkrétní výše rodičovského příspěvku bude záviset i na tom, jak dlouho ho budete chtít dostávat.

Nárok je maximálně do 4 roků. Pokud byste si zvolila (pro vás nejvyšší možnou částku) 10 000 Kč, pak byste mohla rodičovský příspěvek dostávat 30 měsíců (tj. 2,5 roku).

Pokud byste ho chtěla dostávat delší dobu, pak by se částka 300 000 Kč rozpočítala mezi více měsíců a vy byste dostávala nižší měsíční částku.

Viz paragraf 30 zákona o státní sociální podpoře, vás se týká především odstavec 1 a následně odstavec 3a (vzhledem k absenci vyměřovacího základu, protože jste v ČR nepracovala/neodváděla příslušné pojištění)

§ 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 300000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).

(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky 

a) nepřevyšující 10 000 Kč měsíčně,

b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo

c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Osobně bych vám tedy doporučila obrátit se na Úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště (nebo se to dá nyní během epidemie, částečně řešit i elektronickou komunikací).

Pokud má dítě český rodný list, pokud zde máte oba trvalé a skutečné bydliště, pak byste dle mého názoru, měla mít zcela určitě nárok na rodičovský příspěvek.

Na rozdíl od jiných žadatelů tam budete mít jen nějaké „papírování“ navíc, ohledně dokládání té mateřské z Anglie. Jinak ale ve vašem dotazu nevidím nic, co by vylučovalo nárok na tuto sociální dávku v ČR.

Kromě rodičovského příspěvku by vám mohl vznikat nárok i na další sociální dávky – například přídavky na dítě (což sice jen poměrně malá částka, ale i ta se může hodit).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Pěstounská péče – budu mít nárok na placenou mateřskou dovolenou?

-

Dobrý den, mám dotaz. Jsme uchazeči o pěstounskou péči, kdy přípravné kurzy skončí v polovině září. Nevím, za jak dlouho by nás přiřadili k dítěti. Jsem zaměstnaná, smlouva na dobu neurčitou, ale v zaměstnání mám problémy s kolegyní a uvažuji o odchodu. Pokud bych dala v zaměstnání výpověď v červenci a pracovní poměr by skončil […]

Zobrazit odpověď

Rodičovský příspěvek a neschopenka (rizikové těhotenství)

-

Dobrý den, Můj dotaz zní, zda je možné pobírat rodičovský příspěvek (na první dítě) a zároveň být na neschopence s rizikovým těhotenstvím? Rodičovská dovolená skončí 6/6/2024. Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Výživné na těhotnou studentku VŠ (s otcem dítěte nežije)

-

Dobrý den, chtěla bych vědět jak je to v případě vyživovací povinnosti vůči těhotné studentce. Dcera čeká miminko je ve 4 ročníku na VŠ, s otcem dítěte nežije. Dokud bude potřebovat, bude bydlet u nás. Má otec dítěte vyživovací povinnost k naší dceři nebo je vyživovací povinnost na nás, rodičích?

Zobrazit odpověď

Druhé těhotenství – mám na něco nárok?

-

Dobrý den, mám dítě (3 roky) v září 2024 by mělo nastoupit do MŠ, rodičovský příspěvek pobírám do října 2024. Můj dotaz zní… plánujeme druhé dítě, ale před prvním porodem jsem měla práci na dobu určitou (rok). Na mateřskou jsem nastoupila v únoru 2021 a tentýž měsíc mi skončila smlouva u zaměstnavatele, takže je mi […]

Zobrazit odpověď