Výpověď od zaměstnavatele pro nadbytečnost – výpočet podpory

Dobrý den,

prosím jedná se o výpověď od zaměstnavatele pro nadbytečnost. Výpověď byla podepsána v květnu, tedy s dvou měsíční výpovědní lhůtou do 31.7.2020  Odstupné 2 platy. Jde mi o to, že v červnu jsme obdrželi za květen (dle vydaného vnitřního předpisu firmy) mzdu pouze 60% částečná nezaměstnanost (v práci nejsme).

Můj dotaz zní: Zda je to možné zpětně? Proč to není tedy až od měsíce červen?

A druhý dotaz: Pokud se nahlásím od 1. 8. na UP na jakou podporu budu mít nárok? Jaké je rozhodné období čtvrtletní? Je to měsíc duben-červen?

děkuji za zprávu

Dotaz poslal/a: Iva H., 11.06.2020 14:36
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 12.06.2020 10:20 napsal/a:

Dobrý den,

V případě, že zaměstnavatel nemůže z nějakého důvodu přidělovat zaměstnanci práci (třeba z důvodu nějakého omezení v souvislosti s epidemií, nebo i z jiných důvodů), může se se jednat o tzv. „částečnou nezaměstnanost“ (paragraf 209, zákoník práce).

I v takovém případě má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy. A to v minimální výši 60%. Výše náhrady mzdy musí být upravena dohodou s odborovou organizací, nebo pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, tak může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Paragraf 209 – zákoník práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). 

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Tento interní předpis ale nemůže mít zpětnou účinnost. Interní předpis o částečné zaměstnanosti se pro zaměstnance stává závazným až ve chvíli, kdy je s ním seznámen. Tedy až ve chvíli, kdy jej zaměstnavatel např. rozešle interní emailem, zveřejní na intranetu nebo třeba pověsí na nástěnku na pracovišti (zákon neurčuje přesnou formu zveřejnění interního předpisu).

Záleží tedy na tom, kdy váš zaměstnavatel vydal interní předpis o částečné zaměstnanosti a náhradě mzdy. Pokud by jej vydal až v červnu, pak nemůže mít zpětnou účinnost.

Co se týká druhé části dotazu – pokud jste nyní ve výpovědní lhůtě, která vám skončí na konci července, tak od 1. srpna 2020 budete nezaměstnaný. Takže 3. 8. 2020 si můžete zajít na Úřad práce a požádat si o podporu. Tím, že budete mít nárok na odstupné, tak za první dva měsíce podporu v nezaměstnanosti nebudete dostávat (za měsíce, za které máte nárok na odstupné, se podpora nevyplácí).

Podpora by se vám začala vyplácet až od 3 měsíce, tj. až za měsíc říjen (za srpen a září dostanete odstupné), takže první podporu byste dostal v průběhu listopadu (podpora se vyplácí zpětně, za předchozí měsíc.

Co se týká výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti, tak tam snížení platu z důvodu částečné nezaměstnanosti nemá vliv. Tím, že o podporu budete žádat v srpnu 2020, tak se bude její výše vypočítávat na základě průměrného příjmu za období duben až červen 2020 (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Pro výpočet průměrného příjmu se ale nepoužije náhrada mzdy ve výši 60%, kterou dostáváte během částečné nezaměstnanosti. Průměrná mzda by se stanovila na základě na základě skutečně odpracované doby v tomto období a mzdy za tuto skutečně odpracovanou dobu. Mělo by se tedy vycházet z toho, jaká je vaše běžná výplata.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2020:

Výpočet podpory v nezaměstnanosti – ukončení zaměstnání ve zkušební době

-

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu na výpočet podpory v nezaměstnanosti, konkrétně mě zajímá, jak je určen průměrný čistý výdělek z posledního zaměstnání (za jaké období je počítán?). Popíši svoji situaci – dal jsem výpověď ze strany zaměstnance, po splnění všech podmínek mám nárok po dobu 5 měsíců na 45 % průměrné čisté mzdy. Moje […]

Zobrazit odpověď

Výpočet průměrného výdělku a čerpání dovolené

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ovlivní výši průměrného čistého výdělku (PČV) pro Úřad práce, pokud budu v rozhodném období pro výpočet výdělku čerpat dovolenou. Mám podat výpověď tak, aby se PČV počítal z období, kdy nebyla čerpána dovolená nebo z období, kdy byla čerpána nebo je to lhostejné? Jak by to bylo, pokud by […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti OSVČ – pozastavení živnosti

-

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Od května 2018 jsem pracoval u firmy jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. Tento pracovní poměr trval do konce roku 2019. Zároveň s tím jsem celý rok 2019 pracoval na živnostenský list, jako vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Za rok 2019 jsem tedy podával vlastní daňové přiznání. Od […]

Zobrazit odpověď

Evidence na Úřadu práce v době, kdy jsem na nemocenské

-

Dobrý den, dne 31. 12. 2020 mi skončí můj pracovní poměr. Pracovní poměr mám na dobu určitou a zaměstnavatel se již jasně vyjádřil, že o prodloužení neuvažuje. Od 24. 11. 2020 jsem na nemocenské, a ještě minimálně jeden měsíc budu (možná i o něco déle). Musím se evidovat do tří pracovních dnů na Úřadu práce, […]

Zobrazit odpověď