Dovolená a nástup na mateřskou dovolenou

Dobrý den,

od 1. 7. 2020 jsem zaměstnaná na dobu určitou (do 13. 3. 2022).

Momentálně jsem otěhotněla, termín porodu je zhruba v polovině března, nástup na mateřskou cca 18. 1. 2022.

To že budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství je mi jasné.

Ale nejsem si jistá s čerpáním řádné dovolené. Máme nárok na 6 týdnů (30 dní). Budu mít v roce 2022 nárok na celou dovolenou 30 dní nebo její poměrnou část skrz to, že mi smlouva končí 13. 3. 2022?

Pokud vznikne nárok na celých 30 dní a já nestihnu vybrat, proplatí mi zaměstnavatel zbytek dovolené?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Lucie, 01.10.2021 13:58
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.10.2021 16:02 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na celou dovolenou máte v případě, že pro zaměstnavatele odpracujete v daném kalendářním roce, 52 násobků týdenní pracovní doby (což vy ale nebudete mít odpracováno v roce 2022, protože vám pracovní poměr končí 13. 3. 2022). Viz paragraf 213, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.:

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. 

(2) Konal-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. 

(3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce 1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené. 

(4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Pokud v zaměstnání pracujete kratší dobu (což vy budete, vzhledem k tomu, že máte smlouvu jen do 13. 3. 2021), tak máte nárok pouze na 1/52 dovolené, za každý odpracovaný násobek týdenní pracovní doby.

Pokud jsem se správně dívala, tak do 13. 3. 2022, je tam 12 týdnů (doba, kdy budete na mateřské dovolené, se z pohledu nároku na dovolenou počítá jako výkon práce).

Měla byste tedy mít nárok na 12/52 dovolené. Nevím, jaká je vaše týdenní pracovní doba. Pokud by to bylo 40 hodin, pak by vám to vycházelo na 56 hodin dovolené (tj. ((40*6)/52)*12 = zaokrouhleno na celé hodiny směrem nahoru). Pokud máte jinou týdenní pracovní dobu, pak to bude vycházet jinak.

Pokud byste si tuto dovolenou nestihla vybrat, tak by vám ji měl zaměstnavatel proplatit. Viz. Paragraf 222, zákoník práce:

§ 222

(1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď