Kompenzační bonus OSVČ za březen 2021 – sezónní podnikatel

Dobrý den!

Mám nárok na bonus OSVČ za březen 2021, když jsem měla v letech 2018, 2019, 2020 pozastavenou živnost v měsících leden, únor, březen, duben a v letošním roce 2021 pozastavený měsíc leden a únor.

Pokud mám nárok, co je v tomto případě porovnávací období.

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Eva, 27.02.2021 22:54
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 28.02.2021 18:00 napsal/a:

Dobrý den,

Na kompenzační bonus mohou mít nárok i sezónní podnikatelé, za předpokladu, že budou splněny příslušné podmínky.

Nárok na kompenzační bonus má ten, kdo byl k 5. 10. 2020 OSVČ nebo přerušil podnikání po 12. 3. 2020. Viz zákon číslo 95/20021 (Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021), paragraf 2:

§ 2

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl

a) osobou podle odstavce 1, nebo

b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po dni 12. března 2020.

Další podmínkou je to, že příjem z podnikání (z činnosti, na základě které je žádáno o kompenzační bonus), byl vaším převažujícím zdrojem příjmu. A to buď ve srovnávacím období (období 3 měsíců v 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020) nebo případně v rozhodném období (období od 1. června 2020 do 30. září 2020)

§ 6

(2) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů ve srovnávacím období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

(4) Pro splnění podmínky podle odstavců 2 a 3 lze namísto

b) srovnávacího období použít rozhodné období.

§ 5

(4) Rozhodným obdobím je období od 1. června 2020 do 30. září 2020. Subjekt kompenzačního bonusu podle § 4 může pro splnění podmínek podle tohoto zákona jako rozhodné období použít období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Takže záleží mimo jiné na tom, kdy přesně jste podnikala a kdy bylo přerušeno podnikání. A také na tom, zda jste buď ve srovnávacím období nebo v rozhodném období měla z podnikání příjmy, které by v dané době, byly vaším převažujícím příjmem.

U kompenzačního bonusu za březen, by srovnávacím obdobím byly měsíce prosinec 2018 až únor 2019 nebo prosinec 2018 až únor 2020. Pokud byste v té době měla činnost přerušenou, pak je možné použít i rozhodné období – červen až září 2020.

Kromě toho, musí být splněny i všechny další podmínky.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Kompenzační bonus:

Nárok na nový kompenzační bonus pro spolupracující osobu

-

Dobrý den, mám nárok na nový kompenzační bonus, když jsem 2019, 2020 byla spolupracující osobou manžela, OSVČ, který musí mít nyní uzavřenou provozovnu? Šlo o vedlejší činnost při rodičáku a kvůli situaci s COVID jsem zrušila registraci na FU, jako spolupracující osoba v listopadu 2020, nyní jsem na úřadu práce. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Kompenzace – spolupracující osoba

-

Jsem důchodkyně OSVČ (vedlejší činnost), podnikající v pohostinství (úplné uzavření provozovny) = významně dotčená činnost. Bonusové období: leden – březen 2021 jsou tržby nulové, v daném období by to byla převažující část příjmů (pokud se nezapočítává důchod). Srovnávací období: tržby listopad 2018 činily 45 000 Kč, prosinec 2018 tržby činily 48 000 Kč, leden 2019 […]

Zobrazit odpověď

Nárok na kompenzační bonus po přerušení živnosti

-

Pozastavil jsem živnost 1. 3. 2021, mam nárok na třetí KB v r. 2021? Děkuji

Zobrazit odpověď