Lze při podpoře v nezaměstnanosti vykovávat dobrovolnickou činnost?

Dobrý den,

mohu při podpoře v nezaměstnanosti vypomáhat, jako dobrovolník u kamaráda ve firmě (s.r.o.) bez nároku na honorář?

Odpadnul mu zaměstnanec (covid) a nemůže nikoho sehnat. Jednalo by se jen o občasnou výpomoc a tak by se mi nevyplatilo nechat se od něj klasicky zaměstnat, jelikož mám vyměřenou vysokou podporu.

Stačila by třeba jen smlouva o dobrovolné činnosti?  Musím takovou věc ohlašovat na ÚP?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Petr S., 10.02.2021 17:50
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 11.02.2021 19:09 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky dobrovolnické činnost, jsou definovány příslušným zákonem o dobrovolnické službě – zákon číslo 198/2002 Sb. Spadají sem věci, jako pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách ….. atd.

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

Tj., to že někde budete pracovat „dobrovolně“, bez nároku na odměnu/plat/mzdu, neznamená automaticky, že se jedná o dobrovolnickou činnost v tom smyslu, jak ji chápou zákony. Nevím, čím se zabývá firma vašeho kamaráda. Ale zřejmě se v tomto případě nebude jednat o dobrovolnickou činnost.

V takovém případě byste právní vztah musel řešit jinak – dohodou o provedení práce, o pracovní činnosti nebo nějak úplně jinak.

V takovém případě by vám ale s velkou pravděpodobností nevznikal nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jako uchazeč o zaměstnání nesmíte vykonávat práci na DPP. Pracovat na DPČ nebo v pracovním/služebním poměru je možné, ale jen v době kdy nemáte podporu v nezaměstnanosti a s maximálním příjmem do 7600 Kč měsíčně.

Zahájení podobné činnosti, je nutné Úřadu práce oznámit (bez ohledu na výši odměny), nejpozději v den zahájení práce. Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Výkon některé z výšeuvedených prací ale současně znamená, že byste neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti – viz paragraf 39:

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo

V zásadě mě nenapadá nějaká jednoduchá možnost, jak mít ošetřovnou danou činnost pro firmu vašeho kamaráda, aby se nejednalo o nelegální práci, a aby to bylo v souladu s podmínkami pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Řešením může být uzavření dohody o pracovní činnosti, s omezenou výší příjmu (do 7600 Kč), třeba na 1 nebo 2 měsíce. S tím, že po tuto dobu by se přerušila výplata podpory v nezaměstnanosti. A po skončení DPČ, by vám byla vyplácena dále.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti po nemocenské

-

Dobrý den, mám dotaz na výpočet výše podpory v nezaměstnanosti po nemocenské. Byla jsem v pracovním poměru cca 40 let bez přerušení. Zaměstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost ke dni 14. 12. 2019. Od 15. 12. 2019 do 20. 12. 2020 jsem byla v pracovní neschopnosti a následně se přihlásila na Úřadu práce jako nezaměstnaná. […]

Zobrazit odpověď

Nárok na kompenzační bonus – živnostník na Úřadu práce

-

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jestli mám nárok na kompenzační bonus? Pozastavil jsem živnost koncem listopadu a do dnešního dne jsem pořád v evidenci Úřadu práce. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Rodičovská dovolená, nemocenská a podpora

-

Vznikne mi nárok na podporu? V lednu 2014 jsem nastoupila do zaměstnání, smlouva na dobu neurčitou. V roce 2017 jsem odešla na rodičovskou dovolenou, která skončila v roce 2020. Zpět do zaměstnání jsem nenastoupila a rovnou přešla na nemocenskou, po ukončení PN (doba trvání PN 12 měsíců) se do zaměstnání vracet nebudu a výpověď bude […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPP

-

Dobrý den, mám vážný problém na ÚP a prosím o radu. Od roku 2017-2019 jsem byla zaměstnaná na trvalý poměr u firmy Lagardere travel retail na letišti Václava Havla. Se jmenovanou firmou jsem v únoru 2020 podepsala smlouvu na DPP. Z důvodu COVIDU se 31. 3. 2020 obchody uzavřely a já jsem se 8. 4. […]

Zobrazit odpověď