Lze při podpoře v nezaměstnanosti vykovávat dobrovolnickou činnost?

Dobrý den,

mohu při podpoře v nezaměstnanosti vypomáhat, jako dobrovolník u kamaráda ve firmě (s.r.o.) bez nároku na honorář?

Odpadnul mu zaměstnanec (covid) a nemůže nikoho sehnat. Jednalo by se jen o občasnou výpomoc a tak by se mi nevyplatilo nechat se od něj klasicky zaměstnat, jelikož mám vyměřenou vysokou podporu.

Stačila by třeba jen smlouva o dobrovolné činnosti?  Musím takovou věc ohlašovat na ÚP?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Petr S., 10.02.2021 17:50
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 11.02.2021 19:09 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky dobrovolnické činnost, jsou definovány příslušným zákonem o dobrovolnické službě – zákon číslo 198/2002 Sb. Spadají sem věci, jako pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách ….. atd.

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

Tj., to že někde budete pracovat „dobrovolně“, bez nároku na odměnu/plat/mzdu, neznamená automaticky, že se jedná o dobrovolnickou činnost v tom smyslu, jak ji chápou zákony. Nevím, čím se zabývá firma vašeho kamaráda. Ale zřejmě se v tomto případě nebude jednat o dobrovolnickou činnost.

V takovém případě byste právní vztah musel řešit jinak – dohodou o provedení práce, o pracovní činnosti nebo nějak úplně jinak.

V takovém případě by vám ale s velkou pravděpodobností nevznikal nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jako uchazeč o zaměstnání nesmíte vykonávat práci na DPP. Pracovat na DPČ nebo v pracovním/služebním poměru je možné, ale jen v době kdy nemáte podporu v nezaměstnanosti a s maximálním příjmem do 7600 Kč měsíčně.

Zahájení podobné činnosti, je nutné Úřadu práce oznámit (bez ohledu na výši odměny), nejpozději v den zahájení práce. Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Výkon některé z výšeuvedených prací ale současně znamená, že byste neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti – viz paragraf 39:

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo

V zásadě mě nenapadá nějaká jednoduchá možnost, jak mít ošetřovnou danou činnost pro firmu vašeho kamaráda, aby se nejednalo o nelegální práci, a aby to bylo v souladu s podmínkami pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Řešením může být uzavření dohody o pracovní činnosti, s omezenou výší příjmu (do 7600 Kč), třeba na 1 nebo 2 měsíce. S tím, že po tuto dobu by se přerušila výplata podpory v nezaměstnanosti. A po skončení DPČ, by vám byla vyplácena dále.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti – výpověď k 31. 12.?

-

Dobrý den, Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď. Momentálně jsem ve výpovědní době, a zaměstnání by mi mělo skončit na konci roku – k 31. 12. 2021. Měla bych dva dotazy, ohledně podpory v nezaměstnanosti: 1. Z čeho se přesně bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Vím, že je to z čisté výplaty, ale nevím, za jaké se to […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti, když půjdu na Úřad práce později

-

Dobrý den, chtěla bych prosím poradit: Můj pracovní poměr bude ukončen 10. 12. 2021 dohodou. Když se budu evidovat na úřadu až 1. ledna 2022, platí za mě ještě zaměstnavatel pojištění? A tudíž podporu bych dostala až další měsíc, tedy únor? Hrozí nějaké následky, když to nebude do 4 dnů? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce

-

Dobrý den, budu končit pracovní poměr k 30. 11. 2021. Mimo jiných dokladů, nemám žádné potvrzení o výši průměrného výdělku, neboť každý měsíc mám výplatu jinou, maximálně mám z minulého roku Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok. Dále pak dostanu odchodné, ale až v průběhu prosince 2021, zajímalo by mne, jak mám tedy doložit to […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, po skončení DPČ?

-

Dobrý den. Pracuji 4 roky na DPČ a mám invalidní důchod 1. stupně, je mi 61 roků. Můžu ukončit pracovní smlouvu DPČ výpovědí a jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Nebo musím počkat, až mě skončí pracovní smlouva na dobu určitou, která je sjednaná vždy na dobu 6 měsíců a teprve potom […]

Zobrazit odpověď