Mám nárok na nemocenskou, když pracuji pro agenturu?

Dobrý den,

Od 4. 6. 2020 do 30. 11. 2021 jsem měl smlouvu pod Agenturou a byl jsem Dočasně přidělen na pracoviště.

Ukončení Dočasného přidělení proběhlo 30. 9. 2021 a tím byl ukončena i smlouva pod Agenturou.

Hned od 1. 10. 2021 byla podepsána nová smlouva se stejnou Agenturou a další Dočasné přidělení na jiné pracoviště.

Na jiné pracoviště už jsem ale nenastoupil, protože jsem od 4.10 v pracovní neschopnosti.

Mám tedy nárok na nemocenskou (14dní od zaměstnavatele a od 15dne od ČSSZ) když jsem pod novou smlouvou neodpracoval žádné hodiny?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Martin, 17.12.2021 10:23
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.12.2021 19:55 napsal/a:

Dobrý den,

Na váš dotaz ohledně nároku na nemocenskou, není jednoduchá odpověď, protože to záleží na více faktorech, které neznám. Záleží především na tom, jakou přesně máte/měl jste sjednanou smlouvu s danou agenturou.

Obecně platí, že nárok na nemocenskou (náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní na neschopence od zaměstnavatele nebo i na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence), máte jen v případě, že jste účastníkem nemocenského pojištění.

Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnanců v pracovním poměru, ihned po zahájení výkonu práce pro zaměstnavatele. Tj. účast na nemocenském pojištění nevzniká ihned při podpisu smlouvy, ale až ve chvíli, kdy je výkon práce opravdu zahájen.

Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 10:

§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnanců

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. 

Současně ale platí, že pokud máte u jednoho zaměstnavatele sjednány dva, na sebe bezprostředně navazující pracovní poměry, pak mezi nimi nedochází k zániku účasti na nemocenském pojištění:

(6) Uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li jedno zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.

Pokud ale pro zaměstnavatele nepracujete v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo na základě dohody o provedení práce, pak je to celé jinak.

Obecně platí, že u dohody o provedení práce (DPP), vám účast na nemocenském pojištění vzniká jen v tom kalendářním měsíci, ve kterém máte příjem nad 10 000 Kč.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednán rozhodný příjem od 3500 Kč. Nebo i v případě, že sice není sjednán rozhodný příjem, ale je dosažena částka započitatelného příjmu alespoň ve výši 3500 Kč.

V případě zaměstnání malého rozsahu, nebo pokud se jedná o dohodu o provedení práce, může být nárok na nemocenskou, i když podmínky pro vznik účasti na nemocenském pojištění, nejsou splněny v tom měsíci, kdy začne neschopenka – viz paragraf 15a:

§ 15a

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže za trvání zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemocenská:

Nemocenská po třech měsících v nové práci

-

Dobrý den, jsem třetím měsícem v zaměstnání a teď jsem po zkušební době dostal smlouvu na HPP. Rok dozadu jsem žádné jiné zaměstnání neměl. Mám horšící se psychický stav a rád bych absolvoval tříměsíční stacionář, při kterém se vystavuje pracovní neschopnost. Měl bych nárok na plnohodnotnou nemocenskou po celou dobu trvání stacionáře? Pokud ne, kolik […]

Zobrazit odpověď

Pracovní neschopnost – kdy platí ČSSZ nemocenskou?

-

Dobrý den jsem v pracovní neschopnosti od 4. 7. 2022 doposud. Můj dotaz je od kolikátého vyplácí ČSSZ nemocenskou. Od zaměstnavatele jsem dostala výplatu, která jen tak tak pokryje náklady na bydlení, mohu tedy počítat s penězi již v srpnu? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Jak dlouho můžu marodit, abych poté měla nárok na podporu v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, dostala jsem výpověď pro zrušení provozovny a cca 14 dní byla v pracovní neschopnosti. Paní doktorka mi řekla, že budu marodit dlouhodobě. Vím, že na ÚP se budu hlásit až po ukončení pracovní neschopnosti. Ale chtěla bych vědět, zda budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. U firmy jsem pracovala 3 roky a […]

Zobrazit odpověď

Pracovní neschopenka před zahájením dvouměsíční výpovědi z mé strany

-

Dobrý den, měl bych dotaz? Dne 6. 6. 2022 jsem v práci podal z mé strany výpověď z pracovního poměru tak, že dvouměsíční výpovědní lhůta mi začala běžet 1. 7. 2022 a končí 31. 8. 2022. Bohužel jsem si 27. 6. 2022 při rekreační hře nohejbalu přetrhl achilovku a jsem od toho dne v pracovní […]

Zobrazit odpověď