Mám nárok na nemocenskou, když pracuji pro agenturu?

Dobrý den,

Od 4. 6. 2020 do 30. 11. 2021 jsem měl smlouvu pod Agenturou a byl jsem Dočasně přidělen na pracoviště.

Ukončení Dočasného přidělení proběhlo 30. 9. 2021 a tím byl ukončena i smlouva pod Agenturou.

Hned od 1. 10. 2021 byla podepsána nová smlouva se stejnou Agenturou a další Dočasné přidělení na jiné pracoviště.

Na jiné pracoviště už jsem ale nenastoupil, protože jsem od 4.10 v pracovní neschopnosti.

Mám tedy nárok na nemocenskou (14dní od zaměstnavatele a od 15dne od ČSSZ) když jsem pod novou smlouvou neodpracoval žádné hodiny?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Martin, 17.12.2021 10:23
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.12.2021 19:55 napsal/a:

Dobrý den,

Na váš dotaz ohledně nároku na nemocenskou, není jednoduchá odpověď, protože to záleží na více faktorech, které neznám. Záleží především na tom, jakou přesně máte/měl jste sjednanou smlouvu s danou agenturou.

Obecně platí, že nárok na nemocenskou (náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní na neschopence od zaměstnavatele nebo i na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence), máte jen v případě, že jste účastníkem nemocenského pojištění.

Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnanců v pracovním poměru, ihned po zahájení výkonu práce pro zaměstnavatele. Tj. účast na nemocenském pojištění nevzniká ihned při podpisu smlouvy, ale až ve chvíli, kdy je výkon práce opravdu zahájen.

Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 10:

§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnanců

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. 

Současně ale platí, že pokud máte u jednoho zaměstnavatele sjednány dva, na sebe bezprostředně navazující pracovní poměry, pak mezi nimi nedochází k zániku účasti na nemocenském pojištění:

(6) Uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li jedno zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.

Pokud ale pro zaměstnavatele nepracujete v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo na základě dohody o provedení práce, pak je to celé jinak.

Obecně platí, že u dohody o provedení práce (DPP), vám účast na nemocenském pojištění vzniká jen v tom kalendářním měsíci, ve kterém máte příjem nad 10 000 Kč.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednán rozhodný příjem od 3500 Kč. Nebo i v případě, že sice není sjednán rozhodný příjem, ale je dosažena částka započitatelného příjmu alespoň ve výši 3500 Kč.

V případě zaměstnání malého rozsahu, nebo pokud se jedná o dohodu o provedení práce, může být nárok na nemocenskou, i když podmínky pro vznik účasti na nemocenském pojištění, nejsou splněny v tom měsíci, kdy začne neschopenka – viz paragraf 15a:

§ 15a

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže za trvání zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemocenská:

Nárok na nemocenskou po skončení pracovního poměru ve zkušební době

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na vyplácení nemocenské i po skončení pracovního poměru ve zkušební době. Zajímá mě, jestli se na to vztahuje také 7 denní ochranná lhůta, když je to ve zkušební době. K 30. 12. 2022 jsem dostala výpověď ke konci zkušební doby. Hned na začátku nového roku, od […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti a nemocenská – na co mám nárok?

-

Dobrý den, jsem v evidenci uchazečů a ještě 2 měsíce budu pobírat podporu, z tohoto důvodu jsem chtěla nastoupit do práce Stal se mi však úraz a doba rekonvalescence se po operaci může protáhnout až na půl roku. Žiji ve společné domácnosti s rodiči, takže nemám nárok na žádné sociální dávky. Proto Vás prosím o […]

Zobrazit odpověď

Vyplácení nemocenské – ukončení pracovního poměru dohodou

-

Dobrý den. Manžel je v pracovní neschopnosti už tři měsíce. K 30. 9. 2022 ukončuje pracovní poměr dohodou. Kdo nadále bude vyplácet nemocenskou a co si má vše zařídit? Bude marodit dlouhodobě je po těžkém úraze. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Placení zdravotního pojištění při neschopence po ukončení pracovního poměru

-

Dobrý den, ukončila jsem pracovní poměr a ve výpovědní lhůtě jsem šla kvůli zdravotním problémům na neschopenku. V té pokračuji i teď když jsem nezaměstnaná. Už jsem se tu dočetla, že na úřad práce můžu jít až po skončení neschopenky. Doktorka říkala, že budu marodit dlouhodobě a já nevím jak je to s placením zdravotního […]

Zobrazit odpověď