Mám nárok na nemocenskou, když pracuji pro agenturu?

Dobrý den,

Od 4. 6. 2020 do 30. 11. 2021 jsem měl smlouvu pod Agenturou a byl jsem Dočasně přidělen na pracoviště.

Ukončení Dočasného přidělení proběhlo 30. 9. 2021 a tím byl ukončena i smlouva pod Agenturou.

Hned od 1. 10. 2021 byla podepsána nová smlouva se stejnou Agenturou a další Dočasné přidělení na jiné pracoviště.

Na jiné pracoviště už jsem ale nenastoupil, protože jsem od 4.10 v pracovní neschopnosti.

Mám tedy nárok na nemocenskou (14dní od zaměstnavatele a od 15dne od ČSSZ) když jsem pod novou smlouvou neodpracoval žádné hodiny?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Martin, 17.12.2021 10:23
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.12.2021 19:55 napsal/a:

Dobrý den,

Na váš dotaz ohledně nároku na nemocenskou, není jednoduchá odpověď, protože to záleží na více faktorech, které neznám. Záleží především na tom, jakou přesně máte/měl jste sjednanou smlouvu s danou agenturou.

Obecně platí, že nárok na nemocenskou (náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní na neschopence od zaměstnavatele nebo i na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence), máte jen v případě, že jste účastníkem nemocenského pojištění.

Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnanců v pracovním poměru, ihned po zahájení výkonu práce pro zaměstnavatele. Tj. účast na nemocenském pojištění nevzniká ihned při podpisu smlouvy, ale až ve chvíli, kdy je výkon práce opravdu zahájen.

Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 10:

§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnanců

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. 

Současně ale platí, že pokud máte u jednoho zaměstnavatele sjednány dva, na sebe bezprostředně navazující pracovní poměry, pak mezi nimi nedochází k zániku účasti na nemocenském pojištění:

(6) Uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li jedno zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.

Pokud ale pro zaměstnavatele nepracujete v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo na základě dohody o provedení práce, pak je to celé jinak.

Obecně platí, že u dohody o provedení práce (DPP), vám účast na nemocenském pojištění vzniká jen v tom kalendářním měsíci, ve kterém máte příjem nad 10 000 Kč.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednán rozhodný příjem od 3500 Kč. Nebo i v případě, že sice není sjednán rozhodný příjem, ale je dosažena částka započitatelného příjmu alespoň ve výši 3500 Kč.

V případě zaměstnání malého rozsahu, nebo pokud se jedná o dohodu o provedení práce, může být nárok na nemocenskou, i když podmínky pro vznik účasti na nemocenském pojištění, nejsou splněny v tom měsíci, kdy začne neschopenka – viz paragraf 15a:

§ 15a

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže za trvání zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa nebo dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání na základě dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla tato sociální událost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemocenská:

Neschopenka ve zkušební době a ukončení pracovního poměru

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s neschopenkou ve zkušební době? Nastoupila jsem do práce na začátku ledna 2024. Zkušební doba je na 3 měsíce V polovině února jsem onemocněla a mám zatím pořád neschopenku. V pátek mi volali z práce, že se mnou ukončí pracovní poměr. Jak to bude teď, když jsem na neschopence? Kdo […]

Zobrazit odpověď

Výpověď a neschopenka – ochranná doba, kdo platí nemocenskou?

-

Dobrý den, chci se zeptat, na ochrannou lhůtu po ukončení pracovního poměru. Dostala jsem výpověď, teď uběhly dva měsíce a měla jsem nastoupit na nové místo, ale tam mě teď nevezmou, protože jsem nemocná (chřipka). Když nastoupím na nemocenskou, kdo mě ji hradí? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na nemocenské dávky – výpověď ve zkušební době v 1. den nemoci?

-

Pracovala jsem jako zaměstnanec a dostanu ukončení pracovního poměru po odpracování cca 1,5 měsíců, tedy ve zkušební době ve chvíli, kdy donesu potvrzení o pracovní neschopnosti. Je v tomto případě nárok na nemocenské dávky? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Sociální pojištění po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

-

Dobrý den, jsem již přes rok v pracovní neschopnosti. Po uplynutí podpůrčí doby mi ČSSZ mou žádost o její prodloužení zamítla. Přestala mi vyplácet nemocenskou. Jsem však stále v pracovní neschopnosti. Hradí za mě ČSSZ alespoň sociální pojištění? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď