Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, po skončení DPČ?

Dobrý den.

Pracuji 4 roky na DPČ a mám invalidní důchod 1. stupně, je mi 61 roků.

Můžu ukončit pracovní smlouvu DPČ výpovědí a jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti?

Nebo musím počkat, až mě skončí pracovní smlouva na dobu určitou, která je sjednaná vždy na dobu 6 měsíců a teprve potom můžu jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti?

Dotaz poslal/a: Zdena, 23.10.2021 19:40
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 24.10.2021 16:20 napsal/a:

Dobrý den,

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), můžete dát zaměstnavateli výpověď podobně, jako u klasického pracovního poměru. Podmínky pro výpověď (výpovědní dobu), jsou ale u DPČ jiné.

Výpověď musí být dána písemně – ústní výpověď není právně platná.

Standardní výpovědní doba, je u dohody o pracovní činnosti, jenom 15 dní (pokud jste si se zaměstnavatelem nedohodli v dohodě něco jiného).

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem podání/doručení výpovědi. Výpověď je možné dát z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

Nebo je možné DPČ ukončit i dohodou. Pak je možné ukončení dohody, i bez výpovědní doby, ke dni, na kterém se dohodnete se zaměstnavatelem.

Viz paragraf 77, odstavec 4 zákoník práce:

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Co se týká případného nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak samotný invalidní důchod prvního stupně, není překážkou. Můžete mít nárok jak na podporu v nezaměstnanosti, tak i na invalidní důchod (vadil by až invalidní důchod třetího stupně, nebo případně starobní důchod).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít v případě, že bude splňovat standardní podmínky. Tj. účast na důchodovém pojištění po dobu nejméně 12 měsíců za poslední dva roky.

Účast na důchodovém pojištění vzniká, pokud je u DPČ sjednán příjem od 3500 Kč měsíčně. Pokud by nebyl sjednán příjem, nebo byl nižší, pak by taková DPČ nemusela zakládat účast na důchodovém pojištění a nárok na podporu vy nemusel vzniknout.

V případě splnění příslušných podmínek, je nárok na podporu, její výpočet a vše ostatní stejné, jako po ukončení běžného pracovního poměru.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti – výpověď k 31. 12.?

-

Dobrý den, Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď. Momentálně jsem ve výpovědní době, a zaměstnání by mi mělo skončit na konci roku – k 31. 12. 2021. Měla bych dva dotazy, ohledně podpory v nezaměstnanosti: 1. Z čeho se přesně bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Vím, že je to z čisté výplaty, ale nevím, za jaké se to […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti, když půjdu na Úřad práce později

-

Dobrý den, chtěla bych prosím poradit: Můj pracovní poměr bude ukončen 10. 12. 2021 dohodou. Když se budu evidovat na úřadu až 1. ledna 2022, platí za mě ještě zaměstnavatel pojištění? A tudíž podporu bych dostala až další měsíc, tedy únor? Hrozí nějaké následky, když to nebude do 4 dnů? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce

-

Dobrý den, budu končit pracovní poměr k 30. 11. 2021. Mimo jiných dokladů, nemám žádné potvrzení o výši průměrného výdělku, neboť každý měsíc mám výplatu jinou, maximálně mám z minulého roku Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok. Dále pak dostanu odchodné, ale až v průběhu prosince 2021, zajímalo by mne, jak mám tedy doložit to […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující zaměstnání

-

Dobrý den, jsem v evidenci na Úřadu práce 3 měsíce. Je mi 57 let. Pokud bych si našla „nekolidující zaměstnání“ na DPČ, z jakého základu se mi po jeho ukončení bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti? Z mého původního zaměstnání nebo z výdělku z „nekolidujícího zaměstnání“ tzn. DPČ. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď