Nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti – 2 dny v novém zaměstnání

Dobrý den.

V listopadu 2020 mi skončila rodičovská dovolená. Se zaměstnavatelem jsem byla dohodnuta na neplaceném volnu ke dni 31. 3. 2021.

Majitelka se však rozhodla ukončit výrobu ve firmě. A všichni jsme dostali výpověď. Našla jsem si ještě během výpovědi novou práci a tak jsem se dohodla na dřívějším ukončení pracovního poměru i toho neplaceného volna, a to ke dni 14. 2. 2021.

Dne 15. 2. 2021 jsem nastoupila do nového zaměstnání, které mi ovšem nevyhovovalo z důvodu pracovního prostředí. Měla jsem v prostorách té firmy pocit úzkosti, a proto jsem se se zaměstnavatelem dohodla na ukončení pracovního poměru ke dni 16. 2. 2021.

A můj dotaz je, zda budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a z čeho se bude vlastně vypočítávat? Jestli ten jeden den v jiné práci bude pro mě znamenat nějaký problém?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Zuzana M., 17.02.2021 20:00

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.02.2021 18:37 napsal/a:
 

Dobrý den,

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud splňujete příslušné podmínky. Což je především doba minimální účasti na důchodovém pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců za poslední 2 roky.

Vzhledem k tomu, že v průběhu rodičovské jste byla zaměstnaná, tak byste tuto podmínku měla splňovat (i s ohledem na to, že samotná péče o dítě, až do jeho 4 roků, se považuje za náhradní dobu zaměstnání).

Podpora v nezaměstnanosti se počítá na základě průměrného čistého měsíčního výdělku, který jste měla v posledním ukončeném zaměstnání, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

§ 50 Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

V případě, že jste v posledním zaměstnání pracovala jen krátkou dobu, pak se postupuje podle příslušného ustanovení zákoníku práce. Tím, že to bylo méně než 21 dní, tak se nepoužije průměrný výdělek, ale pravděpodobný výdělek.

Viz paragraf 356, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 355 Pravděpodobný výdělek

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. 

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,