Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující zaměstnání

Dobrý den,

jsem v evidenci na Úřadu práce 3 měsíce. Je mi 57 let. Pokud bych si našla „nekolidující zaměstnání“ na DPČ, z jakého základu se mi po jeho ukončení bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti?

Z mého původního zaměstnání nebo z výdělku z „nekolidujícího zaměstnání“ tzn. DPČ.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jana, 21.10.2021 16:32
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 22.10.2021 15:13 napsal/a:

Dobrý den,

Jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, můžete pracovat na dohodu o pracovní činnosti, za předpokladu, že příjem z této dohody nepřesáhne jednu polovinu minimální mzdy.

V roce 2021 je minimální mzda 15 200 Kč. Příjem z DPČ by tedy neměl přesáhnout 7600 Kč měsíčně hrubého (od 1. 1. 2022, se pravděpodobně minimální mzda zvýší, pak by se adekvátně zvýšila i částka možné příjmu na ÚP)

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., odstavec 3:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Pokud jste nyní vedená na Úřadu práce, a zahájíte práci na dohodu o pracovní činnosti, pak máte povinnost o tom Úřad práce informovat, nejpozději v den nástupu na takovou práci.

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak se po dobu práce na DPČ, přeruší její výplata. K obnovení výplaty podpory, by došlo až po skončení práce na DPČ.

Viz paragraf 44, odstavec 3:

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

Doba, po kterou byste pracovala na DPČ, se vám současně nezapočítává do podpůrčí doby. Vzhledem k věku 57 roků, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Pokud byste tedy nyní již dostávala podporu 3 měsíce, následně byste například 3 měsíce pracovala na DPČ, tak po skončení práce na DPČ, budete dostávat podporu ještě zbývajících 8 měsíců

Viz paragraf 46:

§  46

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba

b) po kterou u uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,

Takže podpora v nezaměstnanosti, která se vám vypočítá na základě posledního zaměstnání, se výkonem práce na DPČ nemění.

Něco jiného by byla situace, že by příjem z DPČ byl vyšší než jedna polovina minimální mzdy. Řekněme například 8000 Kč za měsíc. Pak by vás Úřad práce vyřadil z evidence.

Pokud byste po skončení práce na DPČ, byla opět nezaměstnaná, by se to už bralo tak, že zmíněná DPČ byla vaše poslední zaměstnání a další podpora by se odvíjela od příjmu z DPČ.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2021:

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti – výpověď k 31. 12.?

-

Dobrý den, Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď. Momentálně jsem ve výpovědní době, a zaměstnání by mi mělo skončit na konci roku – k 31. 12. 2021. Měla bych dva dotazy, ohledně podpory v nezaměstnanosti: 1. Z čeho se přesně bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Vím, že je to z čisté výplaty, ale nevím, za jaké se to […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti, když půjdu na Úřad práce později

-

Dobrý den, chtěla bych prosím poradit: Můj pracovní poměr bude ukončen 10. 12. 2021 dohodou. Když se budu evidovat na úřadu až 1. ledna 2022, platí za mě ještě zaměstnavatel pojištění? A tudíž podporu bych dostala až další měsíc, tedy únor? Hrozí nějaké následky, když to nebude do 4 dnů? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce

-

Dobrý den, budu končit pracovní poměr k 30. 11. 2021. Mimo jiných dokladů, nemám žádné potvrzení o výši průměrného výdělku, neboť každý měsíc mám výplatu jinou, maximálně mám z minulého roku Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok. Dále pak dostanu odchodné, ale až v průběhu prosince 2021, zajímalo by mne, jak mám tedy doložit to […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, po skončení DPČ?

-

Dobrý den. Pracuji 4 roky na DPČ a mám invalidní důchod 1. stupně, je mi 61 roků. Můžu ukončit pracovní smlouvu DPČ výpovědí a jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Nebo musím počkat, až mě skončí pracovní smlouva na dobu určitou, která je sjednaná vždy na dobu 6 měsíců a teprve potom […]

Zobrazit odpověď