Podpora v nezaměstnanosti a nekolidující zaměstnání

Dobrý den,

jsem v evidenci na Úřadu práce 3 měsíce. Je mi 57 let. Pokud bych si našla „nekolidující zaměstnání“ na DPČ, z jakého základu se mi po jeho ukončení bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti?

Z mého původního zaměstnání nebo z výdělku z „nekolidujícího zaměstnání“ tzn. DPČ.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jana, 21.10.2021 16:32

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 22.10.2021 15:13 napsal/a:
 

Dobrý den,

Jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, můžete pracovat na dohodu o pracovní činnosti, za předpokladu, že příjem z této dohody nepřesáhne jednu polovinu minimální mzdy.

V roce 2021 je minimální mzda 15 200 Kč. Příjem z DPČ by tedy neměl přesáhnout 7600 Kč měsíčně hrubého (od 1. 1. 2022, se pravděpodobně minimální mzda zvýší, pak by se adekvátně zvýšila i částka možné příjmu na ÚP)

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., odstavec 3:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Pokud jste nyní vedená na Úřadu práce, a zahájíte práci na dohodu o pracovní činnosti, pak máte povinnost o tom Úřad práce informovat, nejpozději v den nástupu na takovou práci.

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak se po dobu práce na DPČ, přeruší její výplata. K obnovení výplaty podpory, by došlo až po skončení práce na DPČ.

Viz paragraf 44, odstavec 3:

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

Doba, po kterou byste pracovala na DPČ, se vám současně nezapočítává do podpůrčí doby. Vzhledem k věku 57 roků, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Pokud byste tedy nyní již dostávala podporu 3 měsíce, následně byste například 3 měsíce pracovala na DPČ, tak po skončení práce na DPČ, budete dostávat podporu ještě zbývajících 8 měsíců

Viz paragraf 46:

§  46

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba

b) po kterou u uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,

Takže podpora v nezaměstnanosti, která se vám vypočítá na základě posledního zaměstnání, se výkonem práce na DPČ nemění.

Něco jiného by byla situace, že by příjem z DPČ byl vyšší než jedna polovina minimální mzdy. Řekněme například 8000 Kč za měsíc. Pak by vás Úřad práce vyřadil z evidence.

Pokud byste po skončení práce na DPČ, byla opět nezaměstnaná, by se to už bralo tak, že zmíněná DPČ byla vaše poslední zaměstnání a další podpora by se odvíjela od příjmu z DPČ.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,