Příspěvek na bydlení – jak se počítají náklady na bydlení?

Dobrý den,

bydlím ve státním bytě, kde platím dohromady nájem, plyn, elektřina 6900 Kč. Bohužel v říjnu nebudu mít na zálohu na elektřinu, která je 2800 Kč. Takže budu za říjen platit SIPO jen 4100 Kč, ale v listopadu a prosinci to chci dorovnat a budu platit zálohu na elektřinu po 4200 Kč. Takže dohromady listopad i prosinec SIPO bude 8300 Kč.

A chci se zeptat, jestli se mi ty normativní náklady na bydlení zprůměrují?

Jako, že říjen SIPO 4100 Kč, listopad prosinec po 8300 Kč, což je vlastně 4100 + 8300 +8300 = 20700 : 3 = 6900.

Nebo když v listopadu a prosinci ty normativní náklady překročím tak mě to nebudou počítat?

Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Lukáš, 06.10.2021 0:40
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.10.2021 16:32 napsal/a:

Dobrý den,

Normativní náklady na bydlení (o kterých píšete ve svém dotazu), jsou něco trochu jiného. U příspěvku na bydlení, se dokládají skutečně zaplacení náklady na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Normativní náklady na bydlení, jsou tabulkové hodnoty (viz. příslušné nařízení vlády, které se používají při posuzování nároku/výše příspěvku na bydlení), stanovené pro velikost města/obce a počet osob, užívajících byt.

Přičemž skutečné náklady na bydlení, by neměly být vyšší než ty normativní náklady. Resp. příspěvek na bydlení, může být vyplacen maximálně do výše normativních nákladů (zjednodušuji).

Co se týká doložení skutečně zaplacených nákladů na bydlení - ty se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí, a pro stanovení nároku/výše příspěvku na bydlení, se používá průměrná hodnota.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 24, odstavec 3 a 4:

(3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období,

b) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

(4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

Takže pokud budete mít jeden měsíc nižší náklady na bydlení (nezaplatíte zálohu na elektřinu) a následně budete mít dva měsíce zase naopak vyšší náklady na bydlení (budete doplácet nezaplacenou částku), tak se to zprůměruje mezi 3 měsíce, a ve výsledku to bude stejné, jako byste každý měsíc platil to, co máte.

Rozhodující je tedy průměrná výše během čtvrtletí, ne konkrétní měsíc.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Nárok na příspěvek na bydlení u osoby, která není vlastníkem nemovitosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má nárok na příspěvek na bydlení i osoba, která není vlastníkem nemovitosti a tudíž na ni nejsou napsány ani smlouvy na energie (plyn, elektrika, voda,…). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – studentka VŠ sama v bytě

-

Dobrý den, chtěla bych se prosím poradit. Bydlela jsem s přítelem v pronajatém bytě. Teď se ale rozcházíme a já v bytě zůstanu sama, přepíše se na mě. Studuji posledním rokem VŠ. Od rodičů dostávám 10.000,-. Za byt platím 12.660,- za měsíc. Chápu to zcela správně, že budu mít nárok na příspěvek na bydlení a […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení v pronajatém domě?

-

Dobrý den, dostali jsme možnost bydlet v nájemním domě, který by nás vyšel levněji, než náš současný být. Je možné i na dům čerpat příspěvek na bydlení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď