Příspěvek na bydlení – jak se počítají náklady na bydlení?

Dobrý den,

bydlím ve státním bytě, kde platím dohromady nájem, plyn, elektřina 6900 Kč. Bohužel v říjnu nebudu mít na zálohu na elektřinu, která je 2800 Kč. Takže budu za říjen platit SIPO jen 4100 Kč, ale v listopadu a prosinci to chci dorovnat a budu platit zálohu na elektřinu po 4200 Kč. Takže dohromady listopad i prosinec SIPO bude 8300 Kč.

A chci se zeptat, jestli se mi ty normativní náklady na bydlení zprůměrují?

Jako, že říjen SIPO 4100 Kč, listopad prosinec po 8300 Kč, což je vlastně 4100 + 8300 +8300 = 20700 : 3 = 6900.

Nebo když v listopadu a prosinci ty normativní náklady překročím tak mě to nebudou počítat?

Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Lukáš, 06.10.2021 0:40
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.10.2021 16:32 napsal/a:

Dobrý den,

Normativní náklady na bydlení (o kterých píšete ve svém dotazu), jsou něco trochu jiného. U příspěvku na bydlení, se dokládají skutečně zaplacení náklady na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Normativní náklady na bydlení, jsou tabulkové hodnoty (viz. příslušné nařízení vlády, které se používají při posuzování nároku/výše příspěvku na bydlení), stanovené pro velikost města/obce a počet osob, užívajících byt.

Přičemž skutečné náklady na bydlení, by neměly být vyšší než ty normativní náklady. Resp. příspěvek na bydlení, může být vyplacen maximálně do výše normativních nákladů (zjednodušuji).

Co se týká doložení skutečně zaplacených nákladů na bydlení - ty se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí, a pro stanovení nároku/výše příspěvku na bydlení, se používá průměrná hodnota.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 24, odstavec 3 a 4:

(3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období,

b) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

(4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

Takže pokud budete mít jeden měsíc nižší náklady na bydlení (nezaplatíte zálohu na elektřinu) a následně budete mít dva měsíce zase naopak vyšší náklady na bydlení (budete doplácet nezaplacenou částku), tak se to zprůměruje mezi 3 měsíce, a ve výsledku to bude stejné, jako byste každý měsíc platil to, co máte.

Rozhodující je tedy průměrná výše během čtvrtletí, ne konkrétní měsíc.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď