Situace po vyčerpání podpůrčí doby

Situace: Jsem invalidní dle § 39 odst. 1 zák. č. 155/95   1 stupeň invalidity. Je mi přiznán nárok na průkaz osoby zvlášť tělesně postižené.  Diagnóza- těžká progredující  vestibulopatie,  s podezřením na neurodegenerativní vývoj postižení, hrubá porucha stability stoje, (ID 3 doporučeno, neurologem, psychologem  a specialistou doc MUDr. CSc.).

Od roku 2016 jsem mimo pracovní proces. V roce 2018 jsem si zažádala o navýšení stupně ID. Podle závěrů posudkových komisí v HK, PH, BR, OS jsem schopná pracovat.

Dne 1. 9. 2020 jsem nastoupila do práce. Po uplynutí 1 měsíce, jsem vzhledem k obtížím spojeným s mým postižením, nastoupila na DPH.

Po uplynutí 380 dní DPN my bylo zamítnuto prodloužení podpůrčí doby. Dle zákona 187/2006 je možnost pokračovat v DPH, avšak bez nároku na výplatu nemocenské. Na tu mám nárok, až po odpracování 190 dní.

Můj zdravotní stav, mi nedovoluje nastoupit do zaměstnání a požadovanou dobu odpracovat. Na navýšení ID nemám nárok. Je mi 55 let. Znamená to, že dle  výkladu zákona 187/2006  jsem na dalších 10 let odsouzena živořit z výplaty ID 1?

Jak tato situace koresponduje s ustanovením s ustanovením odst. 3 článku  26 Hlava čtvrtá LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

Poraďte mi prosím, jak mohu tuto situaci vyřešit.

Dotaz poslal/a: Romana V., 18.09.2021 16:13
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 20.09.2021 18:48 napsal/a:

Dobrý den,

Situace, kterou popisujete, bohužel odpovídá, tomu co určují zákony.

V případě, že váš invalidní důchod, nestačí k pokrytí vašich životních potřeb, máte možnost obrátit se na Úřad práce, a požádat si o některé ze sociálních dávek.

Je zde například příspěvek na bydlení. O ten je možné žádat, pokud bydlíte v družstevním bytě, v bytě/domě v osobním vlastnictví nebo v nájmu.

Nárok na příspěvek na bydlení, a jeho výše, se odvíjí od velikosti města/obce, od počtu osob, které v bytě bydlí, od doložených nákladů na bydlení (nájem, platby za energie, služby, dokládá se předchozí kalendářní čtvrtletí), od počtu osob, které v bytě bydlí a také od výše příjmu (všech osob, které v bytě bydlí – opět, dokládá se předchozí kalendářní čtvrtletí.

Další informace k příspěvku na bydlení je možné najít zde. Příslušné formuláře, jsou k dispozici na webu MPSV zde.

Pokud by váš invalidní důchod byl velmi nízký, a žijete sama (nebo je nízký celkový příjem všech osob, ve společné domácnosti), pak je možné, že jste osobou ve hmotné nouzi.

V takovém případě, je možné žádat o dávky pomoci ve hmotné nouzi. Jedná se především o příspěvek na živobytí, a případně i doplatek na bydlení.

U dávek hmotné nouze, se posuzuje nejenom výše příjmů, ale i celková sociální a majetková situace. Podrobnější informace k příspěvku na živobytí, jsou například zde. Formulář k žádosti o příspěvek na živobytí, je možné najít zde.

Jak příspěvek na bydlení, tak i dávky hmotné nouze, se vyřizují na Úřadu práce.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Příspěvek na bydlení a nezkolaudovaný byt

-

Dobrý den, moje matka bydlí v domě, který je v katastru nemovitostí evidovaný jako rodinný dům a byly v něm při rekonstrukci vybudované byty. Ona tam má pronajatý byt, na který má smlouvu. Chtěla si zažádat o příspěvek na bydlení, ale bylo jí řečeno, že byty nejsou zkolaudované, tudíž příspěvek nemůže dostat. Chtěla bych se […]

Zobrazit odpověď

Na jaké sociální dávky mám nárok?

-

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, na které sociální dávky mám nárok? Bydlím se synem (v říjnu mu budou 4 roky) a přítelem v nájemním bytě. Já a syn zde máme trvalý pobyt. Přítel není uveden v nájemní smlouvě ani nikde hlášen, že s námi bydlí. Momentálně se nahlásil na úřad práce a nemá nárok […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení v nájemním bytě a doplatek na bydlení

-

Dobrý den, prosím chci se zeptat. V současné době jsme společně s dcerou a přítelem přestěhováni do nájemního bytu, který bohužel i s elektřinou stojí měsíčně 11 000 Kč. Já jsem nezaměstnaná a beru podporu jen cca  8 500 Kč. A přítel má plat pouze 10 073 Kč čistého. Samozřejmě si zažádáme o příspěvek na bydlení. Ale […]

Zobrazit odpověď

Je nutné znovu zažádat o sociální dávky v případě změny UP?

-

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Jsem matka samoživitelka, nezaměstnaná a se svou 4-letou dcerou, která v září nastoupila do školky, žijeme v Praze. Já jsem trvale hlášená v Neratovicích, kde jsem zároveň i evidována na ÚP, ale aby dcera mohla chodit do školky v místě svého bydliště, je trvale hlášena v Praze. Pobírám příspěvek […]

Zobrazit odpověď