Ukončení pracovního poměru po mateřské

Dobrý den,

Moc prosím o radu, zda mám nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru nebo nějakou podporu.

Jedná se o toto:

Mám smlouvu na dobu neurčitou na úvazek 0,75. Rodičovskou dovolenou mám do 11/2021, do 3 let dítěte.

Dítě mi do školky bohužel nevzali z důvodu nedostačující kapacity školek.

V práci jsem dostala od personalistky informace, že mi na další rok neumožní čerpat neplacené volno a že ani mi neumožní zůstat na svém zkráceném úvazku. Vrátit se jedině na plný úvazek. Již mají pro mě připravené papíry k ukončení pracovního poměru.

„Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu péče o děti“ Musím toto podepsat? Mám nárok na nějaké odstupné, o žádném se mi v práci nezmínili. Jaká by byla podpora v nezaměstnanosti?

Při MD ani RD jsem nepracovala. Rodičovský příspěvek mám rozpočítaný do téměř 4 let věku dítěte.

Děkuji za rychlou odpověď a informace

Dotaz poslal/a: Jana H., 21.09.2021 01:57
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 21.09.2021 17:12 napsal/a:

Dobrý den,

Po skončení rodičovské dovolené, sice zaměstnavatel nemá povinnost, zařadit vás na stejné pracovní místo, jako před mateřskou/rodičovskou. Má ale povinnost, přidělovat vám práci v souladu s vaší pracovní smlouvou (nemůže vás „jen tak“ propustit).

Zaměstnavatel nemá žádné právo, vám jednostranně měnit pracovní smlouvu. Pokud máte pracovní smlouvu uzavřenu na 0,75 úvazek, pak vám nemůže tvrdit, že vás přijme zpět jen na plný úvazek. Změna obsahu pracovní smlouvy, je možná jen při vzájemném souhlasu obou stran.

Musí vám dát práci podle vaší pracovní smlouvy. Pokud by to nešlo, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele. V tom případě máte nárok, na 100% mzdy, i když by pro vás zaměstnavatel neměl práci.

Může vám dát pochopitelně výpověď pro nadbytečnost, pak byste ale měla nárok na 2 měsíční výpovědní lhůtu a také na odstupné, ve výši minimálně 3 měsíčních platů.

Zaměstnavatel vás také nemůže nutit k tomu, abyste souhlasila s dohodou o ukončení pracovního poměru (natož abyste ji o ni žádala vy).

Je poměrně „logické“ (z pohledu zaměstnavatele), že se vás snaží vmanévrovat do situace, že sama požádáte o ukončení pracovního poměru z důvodu péče o dítě. V takovém případě by s vámi mohl ukončit pracovní poměr ihned, a nemusel by vám platit odstupné.

Na to byste ale v žádném případě neměla přistupovat.

Je zde i ta věc, že pokud zaměstnavateli sdělíte, že nemáte hlídání pro dítě, měl by vám vyjít vstříc a umožnit vám například zkrácení pracovní doby, nebo případně neplacené volno.

Zde to sice není přímo jeho povinnost, kterou by mu stanovoval zákoník práce, ale je řada případů, kdy se následně soud přiklonil na stranu ženy. Řešení u soudu, je ale vždy nejisté, a „na dlouho“.

Jsou zde v zásadě 3 možnosti (ale mohou být i další – je to o jednání se zaměstnavatelem):

1, Nastoupíte zpět do zaměstnání, ale na zkrácený úvazek (0,75, tak jak máte ve smlouvě), zaměstnavatel vám to musí umožnit. Pokud by pro vás neměl práci, musel by vám platit 100% platu, nebo vám dá výpověď pro nadbytečnost (pak máte nárok na 5 měsíčních platů).

Nebo ho můžete požádat i o kratší úvazek – viz paragraf 241, Zákoník práce:

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

2, Požádáte zaměstnavatele o neplacené volno – zde si prostudujte například tento rozsudek Nejvyššího soudu

Cituji:

Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení mateřské dovolené do práce z důležitých důvodů a že má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně) a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

3, Nabídněte zaměstnavateli ukončení zaměstnání dohodou – s tím, že ale požadujete vyplacení odstupného za 5 měsíců (5+2), nebo alespoň za 3 měsíce

Rozhodně nedávejte výpověď sama, nebo nepřistupujte na dohodu o ukončení pracovního poměru, bez vyplacení odstupného.

Jak jsem psala, zaměstnavatel se vás snaží vmanévrovat do pozice, abyste pracovní poměr ukončila vy sama, pro něj nejvýhodnějším způsobem. Bude to chtít asi trochu „hroší kůži“, ale právo je spíše na vaší straně. Trvejte si tedy na svém – původní úvazek, neplacené volno nebo ukončení zaměstnání s odstupným.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok zcela určitě (na tu byste měla nárok, i kdybyste pod dobu rodičovské byla nezaměstnaná). Jak to přesně bude s podporou, ale záleží na více faktorech.

Pokud byste například dostala odstupné za 3 měsíce, tak vám následně 3 měsíce Úřad práce nevyplácí podporu. Záleží i na tom, jakou formou bude ukončen pracovní poměr.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď