Vlastním nemovitost, kde nebydlím – musím platit poplatek za popelnici?

Dobrý den,

nedávno jsem koupila nemovitost, kterou opravuji a ještě v ní nebydlím, tudíž trvalý pobyt mám stále jinde.

Jaké povinnosti mám vůči MÚ/Obecnímu Úřadu? Popelnici zatím nepotřebuji, musím ji i tak přihlásit?

Dotaz poslal/a: Marcela, 02.11.2021 12:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.11.2021 18:40 napsal/a:

Dobrý den,

To, zda musíte/nemusíte platit poplatek za popelnici, závisí na tom, jak to má nastaveno konkrétní obec. Je několik možností. Navíc se mění podmínky. Do konce roku 2020 to bylo jinak, v roce 2021 je to trochu jinak, a od začátku roku 2022, to může být zase jinak.

Když to zjednoduším, tak do konce roku 2020, byly 3 možnosti, jak obec mohla zpoplatnit odvoz odpadu:

1) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích

  • Zde nezáleželo na tom jestli/kolik produkujete odpadu, ale řídilo se to trvalým bydlištěm nebo vlastnictvím nemovitosti (platit musí všichni, kdo mají trvalý pobyt na území obce + i ti, kdo v obci vlastní nemovitost, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt)

2) Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech

  • Zde je to trochu složitější, ale zpravidla je to tak, že pokud doložíte, že nemovitost není užívána (nevzniká zde žádný odpad), pak se poplatek platit nemusí

3) Úhrada za odstraňování komunálního odpadu na základě smlouvy podle zákona o odpadech

  • S obcí je uzavírána písmenná smlouva, přičemž podmínky mohou být různé – úhrada může být vázáná na trvalý pobyt, na vlastnictví nemovitosti, nebo i jinak

Do konce roku 2020, byly výše uvedené 3 možnosti. V roce 2021 si obec může ponechat některou z těchto 3 možností, nebo si může zvolit z nových 2 možností (níže). Od roku 2022, jsou již možné pouze následující 2 možnosti:

1) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

  • Nezáleží na tom, zda vytváříte odpad a kolik. Předpokládá se, že ten, kdo má v obci hlášený pobyt nebo nemovitost, využívá obcí provozovaný systém.

2) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

  • Záleží na tom, kde žijete a kolik odkládáte odpadu (zda se odkládá odpad z vaší nemovitosti). Obec ale může určit minimální výši poplatku. Platíte i za nemovitost, kterou vlastníte, kde nemá nikdo trvalé bydliště.

Musíte si tedy zjistit na vašem obecním/městském úřadu, jak je to konkrétně nyní ve vaší obci (nebo i jak se to případně bude měnit).

Placení poplatku je ale velmi často vázáno na trvalý pobyt nebo na vlastnictví nemovitosti (i té, ve které nemá nikdo trvalý pobyt). Jsou ale i varianty, kdy ve vámi popsané situaci platit nemusíte.

 

Zařazeno v: , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení pro studenta VŠ – bydlení v pronájmu

-

Dobrý den, měla bych dotaz, zda jako studentka VŠ mám nárok na příspěvek na bydlení? Bydlíme ve třech (všechny jsme studentky na denním studiu) v bytě, který pronajímáme (máme platnou nájemní smlouvu). Všechny tři máme brigády (na internetu jsem se dočetla, že brigády se do příjmu, v případě studentů, nepočítají), ale vzhledem ke studiu si […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení po rozvodu?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na příspěvek na bydlení. Momentálně jsem vdaná a žijí v rodinném domě na hypotéku. Budu se rozvádět a hledám si podnájem, kde plánují být i se dvěma dětmi. Bohužel jsou nájmy v okolí hodně vysoké a tyto náklady by zahrnovaly cca polovinu výdělku, nejsem schopná vše utáhnout. Chtěla jsem […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – jak se dokládají náklady na bydlení (vodné, stočné, odvoz odpadků,…)

-

Od 1. 2. 2024 odchází manželka do předčasného důchodu. Protože ČSSZ ji zřejmě pošle první výplatu důchodu určitě po více jak 90-ti dnech od nástupu do důchodu, nebude mít manželka žádný příjem min. 3měsíce. Pak by se počítal pouze můj (manžel) příjem. Platíme zejména zálohy na el. energii 10.000Kč/měsíc + plyn 300Kč/měsíc, čtvrtletně platíme vodné […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení u osoby, která není vlastníkem nemovitosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda má nárok na příspěvek na bydlení i osoba, která není vlastníkem nemovitosti a tudíž na ni nejsou napsány ani smlouvy na energie (plyn, elektrika, voda,…). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď