Vlastním nemovitost, kde nebydlím – musím platit poplatek za popelnici?

Dobrý den,

nedávno jsem koupila nemovitost, kterou opravuji a ještě v ní nebydlím, tudíž trvalý pobyt mám stále jinde.

Jaké povinnosti mám vůči MÚ/Obecnímu Úřadu? Popelnici zatím nepotřebuji, musím ji i tak přihlásit?

Dotaz poslal/a: Marcela, 02.11.2021 12:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.11.2021 18:40 napsal/a:

Dobrý den,

To, zda musíte/nemusíte platit poplatek za popelnici, závisí na tom, jak to má nastaveno konkrétní obec. Je několik možností. Navíc se mění podmínky. Do konce roku 2020 to bylo jinak, v roce 2021 je to trochu jinak, a od začátku roku 2022, to může být zase jinak.

Když to zjednoduším, tak do konce roku 2020, byly 3 možnosti, jak obec mohla zpoplatnit odvoz odpadu:

1) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích

  • Zde nezáleželo na tom jestli/kolik produkujete odpadu, ale řídilo se to trvalým bydlištěm nebo vlastnictvím nemovitosti (platit musí všichni, kdo mají trvalý pobyt na území obce + i ti, kdo v obci vlastní nemovitost, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt)

2) Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech

  • Zde je to trochu složitější, ale zpravidla je to tak, že pokud doložíte, že nemovitost není užívána (nevzniká zde žádný odpad), pak se poplatek platit nemusí

3) Úhrada za odstraňování komunálního odpadu na základě smlouvy podle zákona o odpadech

  • S obcí je uzavírána písmenná smlouva, přičemž podmínky mohou být různé – úhrada může být vázáná na trvalý pobyt, na vlastnictví nemovitosti, nebo i jinak

Do konce roku 2020, byly výše uvedené 3 možnosti. V roce 2021 si obec může ponechat některou z těchto 3 možností, nebo si může zvolit z nových 2 možností (níže). Od roku 2022, jsou již možné pouze následující 2 možnosti:

1) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

  • Nezáleží na tom, zda vytváříte odpad a kolik. Předpokládá se, že ten, kdo má v obci hlášený pobyt nebo nemovitost, využívá obcí provozovaný systém.

2) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

  • Záleží na tom, kde žijete a kolik odkládáte odpadu (zda se odkládá odpad z vaší nemovitosti). Obec ale může určit minimální výši poplatku. Platíte i za nemovitost, kterou vlastníte, kde nemá nikdo trvalé bydliště.

Musíte si tedy zjistit na vašem obecním/městském úřadu, jak je to konkrétně nyní ve vaší obci (nebo i jak se to případně bude měnit).

Placení poplatku je ale velmi často vázáno na trvalý pobyt nebo na vlastnictví nemovitosti (i té, ve které nemá nikdo trvalý pobyt). Jsou ale i varianty, kdy ve vámi popsané situaci platit nemusíte.

 

Zařazeno v: , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď