Výpočet nemocenské ve zkušební době – kolik dostanu za jeden měsíc?

Dobrý den, v srpnu 2021 jsem po 4 letech na dohodu ukončila zaměstnání (můj hrubý příjem byl 32 000 Kč).

Pak jsem byla od 1.9 – 12.10 registrovaná na UP, 13.10 jsem nastoupila do nového zaměstnání.

Zaměstnavatel se však po 6 dnech rozhodl, že novou pozici otevírat nebude a ukončil můj poměr ve zkušební době. Zde byla moje hrubá mzda 28 000 Kč.

Pak jsem opět byla vedena na UP (od 21.10 – 31.11).

Nyní od 1.12 pracuji. Moje hrubá mzda je 23 000 Kč.

Pokud onemocním, jak se bude počítat moje nemocenská a kolik by zhruba byla při jednoměsíční nemoci.

Děkuji předem za odpověď.

Dotaz poslal/a: Eva S., 29.12.2021 18:11
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.12.2021 15:41 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud onemocníte ještě během zkušební doby, a budete v pracovní neschopnosti, tak by se při výpočtu nemocenské, mělo vycházet z vašeho příjmu v aktuálním zaměstnání.

Během neschopenky, dostáváte nejprve náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele. Ta je placena během prvních 14 dní, za neodpracované hodiny. Následně pak dostáváte nemocenské dávky. Ty platí „stát“ od 15 dne na neschopence, a jsou placeny všechny kalendářní dny.

Náhrada mzdy za nemoc, během prvních 14 dní, je 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku (viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 351 a dále).

Zde by pak záleželo na tom, kdy byste onemocněla (zahájila neschopenku). Pokud by to bylo například hned dnes (tj. v prosinci, kdy jste začala pracovat), pak by se pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, nedal použít průměrný výdělek. V zaměstnání zatím nemáte odpracováno 21 dní.

V takovém případě se může místo průměrného výdělku, použít pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355:

§ 355

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. 

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Pokud byste onemocněla až v lednu, pak by se pro náhradu mzdy za nemoc již použil standardní průměrný výdělek.

V dotazu uvádíte hrubou mzdu. Průměrný výdělek se ale počítá trochu složitěji. Pro zjednodušení ale použiji tuto hrubou mzdu a budu předpokládat, že vaše týdenní pracovní doba je 40 hodin. Během prvních 14 dní na neschopence, byste tedy měla zameškáno 80 hodin.

Při hrubé mzdě 23 000 Kč, by vycházela hodinová mzda na cca 144 Kč. Z ní se pro výpočet nemocenské použije 90% (1 redukční hranice), a z redukované částky dostanete 60%, tj. 77,70 Kč za hodinu. Za 80 hodin během prvních 14 dní by to bylo celkem 6216 Kč. Jedná se pouze o orientační výpočet, ve skutečnosti tam bude menší rozdíl.

Od 15 dne, dostáváte nemocenské dávky od státu. U nich se při výpočtu vychází z denního vyměřovacího základu. Zde by opět záleželo na tom, zda byste šla na neschopenku ještě v prosinci 2021 nebo až v roce 2022.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18, odstavec 4 a 5:

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.

Opět použiji zjednodušený výpočet. Při hrubé mzdě 23 000 Kč, by denní vyměřovací základ, mohl vycházet na cca 756,16 Kč. Z něj se pro výpočet nemocenské použije opět 90% (první redukční hranice). A z redukované částky potom dostáváte:

  • 60% od 15 do 30 dne neschopenky
  • 66% od 31 do 60 dne neschopenky
  • 72% od 61 dne neschopenky

Za dalších 16 dní na neschopence, byste dostávala 409 Kč za jeden kalendářní den, tj. celkem by to bylo 6544 Kč za 16 dní (pro zjednodušení to počítám pro měsíc, který má 30 dní).

Za jeden měsíc na neschopence, byste pak dostala dohromady 12 760 Kč (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele + nemocenské dávky). V druhém měsíci by to už byl o něco více, za dalších 30 dní by nemocenská vycházela na 13 500. A za třetí (nebo další měsíce), by to vycházelo na 14 730 Kč.

Jak náhrada mzdy, tak i nemocenské dávky, jsou „čistý“ příjem – neplatí se sociální, zdravotní ani daně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Nemocenská:

Pracovní smlouva na dobu určitou a dlouhodobá neschopenka

-

Dobrý den chtěla bych se u vás poradit. Už delší dobu marodím a pracovní smlouvu mám na dobu určitou do konce srpna. Marodit ale budu déle. Jaké mám nároky ze strany zaměstnavatele? Musím se hlásit na pracovní úřad nebo mě po dobu neschopnosti propustit nemůžou? Nevím, na co mám nárok nebo kam se hlásit? Děkuji

Zobrazit odpověď

Neschopenka pouze na 1 HPP ze 2 HPP

-

Dobrý den, mám dotaz na to, jestli jde mít pouze neschopenku do jedné práce. Jsem těhotná a mám 2 HPP (úklid a kancelářskou činnost). Úklid mě již dost zmáhá a chtěla bych na něho neschopenku. Ale v kanceláři jsem v pohodě a jsem schopná tuto činnost vykonávat. Je tedy možné mít neschopenku jen na ten […]

Zobrazit odpověď

Nástup na mateřskou dovolenou ze dvou zaměstnání

-

Dobrý den, byla jsem zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele, u kterého jsem momentálně na rodičovské dovolené, a již rok při rodičovské dovolené pracuji u jiného zaměstnavatele. Rodičovská dovolená mi skončí ještě před nástupem na mateřskou dovolenou (cca 5 měsíců), po tuto dobu bych byla na pracovní neschopnosti (pobírala bych nemocenskou?), jelikož se jedná o fyzicky náročnou […]

Zobrazit odpověď

Výpověď během neschopenky (rizikové těhotenství)

-

Dobrý den, jsem ve zkušební době a zjistila jsem, že jsem těhotná. K práci na HPP mám ještě práci na DPČ, kterou vykonávám z domova. Aktuálně jsem na nemocenské kvůli těhotenství, kdy práci na DPČ dělám, jelikož mne nijak neomezuje. Chci se zeptat, jak by to bylo v případě, že by mne ze zaměstnání vyhodili […]

Zobrazit odpověď