Okamžitá výpověď z nájmu s vystěhováním do 14 dnů

Dobrý den, včera nám majitel přivezl výpověď z nájmu. Máme vystěhovat dům do 14 dnů. Důvod je nezaplacení nájmu, které vzniklo během roku.

Vyzval nás zaplatit vše do 10 dnů anebo se vystěhovat do 14 dnů. Dluh tam je ale na doplacení za 10 dnů. To nemám, výplatu bereme až na konci měsíce.

Nájem jsme poslední měsíce v roce platili řádně i doplatek vyúčtovaní za vodu. Dotaz je ten, že nemám za tak krátký čas, zaplatit vše a už vůbec nemám, kam jít s dětmi za 14 dní neseženu bydlení.

Co mohu udělat pro to, že je to krátká doba na splnění podmínek.

Majitel si stojí za tím co je ve výpovědi.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Radka B., 05.01.2021 9:44
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 05.01.2021 13:22 napsal/a:

Dobrý den,

Standardní výpovědí doba u nájmu je 3 měsíce. To se týká, jak nájemní smlouvy na dobu určitou, tak i neurčitou.

Pokud nájemce bytu porušuje podmínky sjednané smlouvy, nějakým zvlášť hrubým způsobem, může být nájemní smlouvy vypovězena i bez výpovědní doby.

To je i případ neplacení nájmu. Ale jen v případě, že se jedná o nezaplacení nájemného a nákladů za služby ve výši odpovídající jejich trojnásobku.

Viz Občanský zákoník, paragraf 2291

§ 2291

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Při výpovědi bez výpovědní doby, má ale pronajímatel povinnost vás nejprve vyzvat, abyste danou situaci napravili.

Což se ve vašem případě zřejmě stalo – pronajímatel vás upozornil na existující dluh a dal vám lhůtu pro jeho úhradu. Pokud je dluh ve výši alespoň trojnásobku běžné platby, pak vám může dát následně výpověď i bez výpovědní lhůty.

V roce 2020 sice došlo ke změně zákona (v souvislostech s epidemií), kdy bylo umožněno dočasné neplacení nájmu. Tam ale měl být případný dluh uhrazen nejpozději do konce roku 2020

Odložení plateb nájmu platilo do 31. 7. 2020 (pokud se jednalo o platby nájmu po 12. 3. 2020). Termín pro doplacení nájmu byl v příslušném zákoně stanoven do 31. 1. 2020.

Pokud nebylo nájemné doplaceno do této doby, pak má pronajímatel možnost, dát vám výpověď z nájmu do 5 dnů.

Viz paragraf 3, zákon 209/2020 Sb. (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty):

(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Pro doplnění paragraf 1:

(3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. 

(4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

Tj., v dotazu nepíšete, kdy dluh vznikl nebo v jaké je výši. Takže neposoudím, zda je postup pronajímatele v pořádku nebo ne. Pokud je ale dluh vyšší než trojnásobek běžné platby, nebo pokud vznikl během epidemie, pak je postup pronajímatele zřejmě v pořádku.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď