Výpověď z DPČ když jsem na neschopence

Dobrý den,

Pracuji na DPČ a momentálně jsem na neschopence. Ráda bych dala výpověď.  Od 1. 12. 2021, bych chtěla nastoupit do nového zaměstnání.

Má otázka zní: můžu dát výpověď, když jsem na neschopence a jít na pracák, než nastoupím do nového zaměstnání?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Anna P., 26.10.2021 11:20
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 26.10.2021 18:02 napsal/a:

Dobrý den,

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), může být podle zákoníku práce, ukončena buď dohodu, nebo výpovědí. V případě výpovědi, je u DPČ, výpovědní doba 15 dní. Výpověď je nutné podat písemnou formou. Můžete tak učinit i během vaší pracovní neschopnosti.

Nebo je možné dohodu o pracovní činnosti, ukončit dohodou se zaměstnavatelem. Pak je možné se dohodnout na libovolném datu ukončení DPČ. Opět by tak ale mělo být učiněno písemnou formou.

Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 77:

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

V pracovní neschopnosti (na neschopence), můžete být i po skončení DPČ. A můžete mít i nadále nárok na nemocenské dávky.

Pokud po ukončení dohody o pracovní činnosti, bude stále v pracovní neschopnosti, pak ale nemá smysl chodit na Úřad práce. Během neschopenky, vás na Úřadu práce nemohou zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání.

Záleží tedy i na tom, kdy vám bude ukončena pracovní neschopnost. Po dobu neschopenky, kdy dostáváte nemocenské dávky, tak jako tak není nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jinak na podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok, i po skončení práce na DPČ. Musí být splněny stejné podmínky, jako u klasického pracovního poměru Tj. minimální doba důchodového pojištění 12 měsíců za poslední dva roky.

U DPČ vzniká účast na důchodovém pojištění, pokud je sjednán příjem od 3500 Kč měsíčně. Podmínky pro nárok a výpočet výše podpory, jsou stejné, jako u všech nezaměstnaných.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Práce na DPČ:

Hlavní pracovní poměr a brigáda – pojištění a daně

-

Dobrý den, chci se zeptat – mám hlavní pracovní poměr, kde mi každý měsíc strhávají sociální pojištění i zdravotní pojištění. Mám i brigádu, v únoru výdělek 1818 Kč, strženy daně 272 Kč. Ale v březnu byl výdělek 4738 Kč, a bylo mi strženo zdravotní 1761 Kč, sociální 308 Kč, daně 720 Kč…a v práci, kde mám […]

Zobrazit odpověď

Počítá se práce na DPČ pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, pokud budu nějakou dobu pracovat na DPČ, počítá se tento čas do případně potřebné doby k získání k tomu, aby mohla být přiznána podpora od UP (odpracováno 12 měsíců za posledních 24). Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Vyřazení z ÚP a práce na DPČ

-

Dobrý den, k 30. 11. 2021 mi končí podpora v nezaměstnanosti Od 1. 12. 2021 budu mít brigádu na DPČ, ale protože si chci vydělat více než je dovoleno ÚP (polovina min měsíční mzdy), musím to nahlásit na ÚP, aby mne vyřadili z evidence. Mám si zařídit živnostenský list, nebo jaké jiné možnosti se mi naskytují? […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, po skončení DPČ?

-

Dobrý den. Pracuji 4 roky na DPČ a mám invalidní důchod 1. stupně, je mi 61 roků. Můžu ukončit pracovní smlouvu DPČ výpovědí a jít na ÚP a zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Nebo musím počkat, až mě skončí pracovní smlouva na dobu určitou, která je sjednaná vždy na dobu 6 měsíců a teprve potom […]

Zobrazit odpověď