Zpětný nárok na rodičovský příspěvek

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na rodičovské dávky.

Syn se nám narodil v září a já jsem si až nyní zažádala o rodičovský příspěvek. Domnívala jsem se, že mi bude zpětně vyplacen.

Paní na úřadě mi řekla, že zpětně vyplácejí maximálně tři měsíce nazpět. Je to možný?

Děkuji za vaši odpověď

Dotaz poslal/a: Gabriela D., 17.01.2021 15:47
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.01.2021 20:07 napsal/a:

Dobrý den,

Ano je to možné. Platí to obecně pro všechny sociální dávky, které jsou vyplácené opakovaně, každý měsíc. Jako je například právě rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo třeba přídavky na dítě.

Jiné je to jen u jednorázových dávek, jako je například porodné, o které je možné požádat, až jeden rok zpětně od narození dítěte.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 53:

(3) Došlo-li podle § 52 k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši, dávka se

a) přizná, vyplatí nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři měsíce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávněná osoba o přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá, nebo

A dále také paragraf 54:

§ 54

(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.

(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) v bodu 1 zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1 a v § 62 odst. 5. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.

U rodičovského příspěvku, ale ve výsledku o nic nepřicházíte. Celková výše dávky je aktuálně stanovena na 300 000 Kč. Tuto částku pak můžete čerpat postupně, v pravidelných měsíčních platbách, až do 4 roků dítěte nebo do doby, než je částka vyčerpána.

Tj. ve výsledku to pro vás znamená, že rodičovský příspěvek budete případně dostávat o něco delší dobu. Nebo pokud máte tu možnost, můžete si nastavit vyšší měsíční částku, a ve výsledku tak peníze dostat za stejně dlouhou dobu, jako kdybyste si o něj požádala již po narození dítěte.

U rodičovského příspěvku, je to tedy trochu jiné, než například u příspěvku na bydlení nebo u přídavků na dítě. Tam po 3 měsících o peníze opravdu přejdete a už je nikdy nedostanete. U RP ale máte stále nárok na celkovou částku 300 000 Kč.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek a dvě zaměstnání na HPP

-

Dobrý den, letos v srpnu mi bude končit rodičovská dovolená (bude to 4 roky, co jsem již doma). Zároveň do toho srpna pobírám i rodičovský příspěvek. V práci, kde jsem byla před nástupem na mateřskou dovolenou, mi do srpna drží práci, a zároveň tam tedy v tom srpnu chci nastoupit. Ale problém je, že od září […]

Zobrazit odpověď

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo porodné?

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Začala jsem pracovat od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021. Od 1. 9. 2021 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem skončila 10. 11. 2021. Od 11. 11. 2021 Jsem v evidenci úřadu práce, kde jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti až do dubna 2022. Na úřadu práce jsem […]

Zobrazit odpověď

Nárok na rodičovský příspěvek při práci na hlavní pracovní poměr

-

Dobrý den, ráda bych se po mateřské vrátila do práce na hlavní pracovní poměr a chtěla bych vědět, jakým způsobem je možné zajistit hlídání dítěte do 2 let (mimo člena rodiny), tak abych nepřišla o rodičovský příspěvek? Děkuji

Zobrazit odpověď

Co dělat, když otec dítěte nastoupí na PPM?

-

Dobrý den, pokud otec dítěte nastoupí na PPM po 6 týdnu narození dítěte, ale matka  zůstane s dítětem doma, kam se má přihlásit? Může být OBZP a tudíž si platit nemocenské pojištění, nebo se přihlásit na pracovní úřad? Po skončení PPM by se otec vrátil do svého zaměstnání a matka by pobírala rodičovský příspěvek, je […]

Zobrazit odpověď