Zpětný nárok na rodičovský příspěvek

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na rodičovské dávky.

Syn se nám narodil v září a já jsem si až nyní zažádala o rodičovský příspěvek. Domnívala jsem se, že mi bude zpětně vyplacen.

Paní na úřadě mi řekla, že zpětně vyplácejí maximálně tři měsíce nazpět. Je to možný?

Děkuji za vaši odpověď

Dotaz poslal/a: Gabriela D., 17.01.2021 15:47
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.01.2021 20:07 napsal/a:

Dobrý den,

Ano je to možné. Platí to obecně pro všechny sociální dávky, které jsou vyplácené opakovaně, každý měsíc. Jako je například právě rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo třeba přídavky na dítě.

Jiné je to jen u jednorázových dávek, jako je například porodné, o které je možné požádat, až jeden rok zpětně od narození dítěte.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 53:

(3) Došlo-li podle § 52 k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši, dávka se

a) přizná, vyplatí nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři měsíce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávněná osoba o přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá, nebo

A dále také paragraf 54:

§ 54

(1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.

(2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) v bodu 1 zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1 a v § 62 odst. 5. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce.

U rodičovského příspěvku, ale ve výsledku o nic nepřicházíte. Celková výše dávky je aktuálně stanovena na 300 000 Kč. Tuto částku pak můžete čerpat postupně, v pravidelných měsíčních platbách, až do 4 roků dítěte nebo do doby, než je částka vyčerpána.

Tj. ve výsledku to pro vás znamená, že rodičovský příspěvek budete případně dostávat o něco delší dobu. Nebo pokud máte tu možnost, můžete si nastavit vyšší měsíční částku, a ve výsledku tak peníze dostat za stejně dlouhou dobu, jako kdybyste si o něj požádala již po narození dítěte.

U rodičovského příspěvku, je to tedy trochu jiné, než například u příspěvku na bydlení nebo u přídavků na dítě. Tam po 3 měsících o peníze opravdu přejdete a už je nikdy nedostanete. U RP ale máte stále nárok na celkovou částku 300 000 Kč.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď