Má přítel nárok na ošetřovné, když budu po operaci?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli si může vzít partner OČR na mě jako přítelkyni, když jdu na operaci s rukou a budu potřebovat doma pomoci.

Žijeme spolu, ale manželé nejsme.

Dotaz poslal/a: Monika, 02.01.2022 14:23
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 03.01.2022 16:02 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR), se od 1. 1. 2022 mírně změnily. Došlo k rozšíření okruhu příjemců, u kterých není vyžadováno splnění podmínky sdílení společné domácnosti. Nově mají nárok na ošetřovné i další příbuzní v přímé linii, apod.

Ve vašem případě, pokud s přítelem nejste manželé nebo registrovaní partneři, je ale vyžadováno společné bydliště (společná domácnost) – viz odstavec 2, paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Definice „domácnosti“ je uvedena v paragrafu 3, písmeno v:

v) domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby; v případě svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů,

Pokud tedy s přítelem dlouhodoběji společně žijete (sdílíte společnou domácnost, podílíte se na nákladech na živobytí společně), pak by mohl mít nárok na ošetřovné (OČR), pokud budou splněny i další podmínky.

Mezi další podmínky pak patří pochopitelně to, že přítel musí být zaměstnaný v zaměstnání, kde mu vzniká účast na nemocenském pojištění (tedy v klasickém HPP, u DPP nebo DPČ není nárok na ošetřovné, stejně tak na OČR nemají nárok ani OSVČ).

Zatímco u dětí do 10 roků, je na ošetřovné nárok téměř „automaticky“, u starších dětí nebo i dalších osob, které již nejsou dítětem, záleží na konkrétním zdravotním stavu.

Na ošetřovné je nárok, pokud zdravotní stav dané osoby, vyžaduje, aby o ni někdo jiný pečoval/ošetřoval ji – viz paragraf 39:

§  39

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu 

a) ošetřování

2. jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

O tom, zda váš zdravotní stav vyžaduje nebo nevyžaduje ošetřování, by měl rozhodnout váš ošetřující lékař, který je asi jako jediný, schopný posoudit váš zdravotní stav a schopnost se o sebe sama postarat po operaci.

Na ošetřovné (OČR), může být v tomto případě nárok maximálně po dobu 9 kalendářních dní. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (tj. stejné, jako klasická nemocenská od 15 dne neschopenky).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Krátkodobé střídání na OCŘ při hospitalizaci (dítě v nemocnici)

-

Manželka je delší dobu (10 dní) na OČR s hospitalizovaným synem v nemocnici. Rád bych ji krátkodobě vystřídal (1-2 dny). Je možné toto provést bez nutnosti, aby se složitě měnilo OČR – například střídáním o víkendu nebo mimo její pracovní dny?

Zobrazit odpověď

Nárok na ošetřovné – žena na RD v nemocnici

-

Dobrý den, jsem na RD s ročním dítětem a jsem momentálně hospitalizovaná. O dítě se musí postarat manžel. Má nárok na ošetřovné na dítě? Kdo ošetřovné vystavuje? Pediatr, nemocnice? Nebo má být ošetřovné přímo na mě? Děkuji

Zobrazit odpověď

Může mít babička nárok na ošetřovné – péče o dítě při mé hospitalizaci v nemocnici?

-

Dobrý den, mám dceru (3roky) a žiji s ní sama, otec zemřel. Chci se zeptat, jak je to v případě, kdy bych musela být hospitalizována a potřebovala bych, aby se o dceru starala babička, která ale pracuje? Vystaví jí někdo nějakou ,,omluvenku“ do práce, aby se mohla postarat? Nebydlí s námi v jedné domácnosti. Nebo […]

Zobrazit odpověď

Dlouhodobé ošetřovné – na co mám nárok po 90 dnech?

-

Dobrý den, mám od 10. 3. 2023 na maminku zařízeno dlouhodobé ošetřování, do práce nechodím, protože maminka má zavedený peg, a já ji musím od 7 hodin do 22 hodin, každé 3 hodiny dávat výživu, vodu, a prášky které drtím a dávám pegem. Chci se zeptat, jsem syn, mám nárok na 90 dní, ale jestli […]

Zobrazit odpověď