Musím platit výživné, i když dítě ukončilo studium?

Dobrý den, dcera přítele (16let) ukončila studium a momentálně nikde nepracuje.

Musí přítel platit výživné?

Dotaz poslal/a: Jana H., 26.04.2022 12:49
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 28.04.2022 9:57 napsal/a:

Dobrý den,

Vyživovací povinnost vůči dítěti trvá, dokud případně soud nestanoví jinak (pokud se jedná o soudem určené výživné). Pokud by výživné nebylo určeno soudem, pak se na ukončení vyživovací povinnosti, mohou rodiče vzájemně dohodnout.

Pokud je výživné stanoveno soudem, pak je nutné obracet se na soud, s žádostí o zrušení/ukončení vyživovací povinnosti. Soudy, jsou ve svém rozhodování nezávislé, a jednotlivé případy nároku na výživné, posuzují individuálně. Roli může hrát poměrně hodně okolností.

Obecně platí, že zákon nestanovuje žádný věk dítěte, ve kterém by končila vyživovací povinnost.

Rozhodně neplatí, že by nárok na výživné končil v 18 letech nebo třeba ve 26 letech (kdy končí nárok na sociální dávky na dítě). Stejně tak neplatí, že by nárok na výživné končil, pokud dítě ukončí studium.

Dítě, má podle zákona nárok na výživné od rodičů až do doby, než je schopné se samo uživit. O tom, zda je/není dítě schopné se samo uživit, rozhoduje soud.

Viz Občanský zákoník, paragraf 911 a dále i paragraf 915:

§ 911

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

§ 915

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

… a případně i další viz celý pododdíl ve druhé části zákona.

Poměrně jasné jsou situace, kdy se dítě ožení/vdá. Pak má před vyživovací povinností rodičů, přednost vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely.

Jiné situace už tak jasné nejsou. Záleží na konkrétních okolnostech. Může nastávat situace, kdy dítě ukončí studium, je nezaměstnané a bez příjmu. Chce ale pokračovat ve studiu, nebo si alespoň hledá nějaké zaměstnání, a v takovém případě má zcela určitě nárok na výživné.

Nebo to může být situace, kdy dítě ukončí studium a nejeví žádný zájem, o nalezení vlastní obživy.

Nebo jsou i případy, kdy dítě účelově zahajuje a ukončuje studium, jen aby mělo dále nárok na alimenty. Pak to soud může vyhodnotit tak, že vyživovací povinnost může být ukončena.

Nechci jakkoliv předjímat rozhodnutí soudu v tomto konkrétním případě, ale domnívám se, že u nezletilého dítěte, je velmi nepravděpodobné, že by soud ukončil vyživovací povinnost. To by se zřejmě muselo jednat o nějaký specifický případ, kdy se dítě cíleně vyhýbá škole/práci, popřípadě je drogově závislé, apod.

I když již má dítě 18 roků a skončí studium, neznamená to automatické ukončení povinnosti platit výživné. Pokud by dítě po skončení studia třeba půl roku nebo rok hledalo zaměstnání, pak může mít i nadále nárok na alimenty.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ostatní:

Výživné na zletilého syna při přerušení studia

-

Dobrý den, Mám dotaz jak je to s výživným na syna, je mu devatenáct v loňském roce odešel ze školy. Je evidován na úřadě práce, ale stálou práci nemá. Chtěl by letos v září na školu opětovně nastoupit a dodělat si maturitu. Jak je to s mou vyživovací povinností po dobu, co není na denním […]

Zobrazit odpověď

Nevyčerpaná podpůrčí doba a nová pracovní neschopnost – nárok na další neschopenku

-

Dobrý den, mám dotaz. 20. 2. 2024 mi končí podpůrčí doba. Jsem od května letošního roku v pracovní neschopnosti. Do práce tedy musím jít raději od února 2024, abych nevyčerpala celou podpůrčí dobu a měla popřípadě nárok na novou neschopnost? Nerozumím tomu, když mi do konce podpůrčí doby bude zbývat 20 dnů a měla bych […]

Zobrazit odpověď

Zdravotní pojištění při celodenní péči o dítě do 7 roků

-

Za manželku platí zdravotní pojištění stát, jelikož celodenně a osobně pečuje o dítě do 7 let. Jak je to v případě, kdy bude hospitalizovaná v nemocnici a tedy nemůže předmětnou péči vykonávat? Musí si platit zdravotní pojištění sama, protože onemocněla? Vzhledem k tomu, že dítě bude po dobu pobytu v nemocnici manželky ve školce celý […]

Zobrazit odpověď

Je nárok na výživné? – student VŠ + zaměstnání

-

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně výživného dceři od jejího otce. Dcera studuje na VŠ dva obory. Jedeno obor letos ukončila a druhý bude ještě rok studovat. Ale bude u toho od září  již zaměstnaná. Má právo na výživné od otce, když bude výdělečně činná, ale má stále status studenta? Děkuji za odpověď a s pozdravem

Zobrazit odpověď