Nárok na PPM na druhé dítě se dvěma zaměstnáními v roce 2022

Dobrý den, prosím Vás o radu, zda je možné nějak ovlivnit výši PPM u druhého dítě.

V květnu 2020 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, do té doby jsem měla dva pracovní poměry, ovšem u jednoho jsem nesplnila oněch 270 dní sociálního pojištění o 34 dní. Byla mi vyplácena PPM pouze z jednoho zaměstnání. V květnu 2022 budu nastupovat na další mateřskou dovolenou.

Chci se zeptat, zda se do výpočtu pro PPM na druhé dítě bude počítat už druhý pracovní poměr, když stále trvá (tedy, zda se do doby sociálního pojištění 270 dní započítává i doba mateřské dovolené.)?

Všude jsem se dočetla, že pokud pracovní poměr neskončil, tak se počítá celá délka zaměstnání, ale také se píše, že pokud nastoupím na mateřskou do 4 let dítěte, tak se výše PPM počítá ze stejného vyměřovacího základu jako na první dítě.

Mám možnost nastoupit do onoho druhého zaměstnání, než nastoupím na mateřskou, ale nevím, zda to něco změní. Ráda bych, aby se mi do vyměřovacího základu počítaly oba příjmy. Můžete mi prosím poradit??

Moc Vám děkuji za Vaši radu a čas.

Dotaz poslal/a: Tereza H., 04.01.2022 8:56
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 06.01.2022 11:19 napsal/a:

Dobrý den,

V případě, že máte více zaměstnání, tak se nárok na dávky nemocenského pojištění, posuzuje u každého z nich samostatně. Nárok vám může vznikat na základě obou zaměstnání, pokud jsou podmínky splněny v daném zaměstnání.

Pokud jsou podmínky splněny v obou zaměstnáních, pak se pro stanovení vyměřovacího základu, použijí vyměřovací základy z obou zaměstnání. Není to tedy přímo tak, že by výsledná mateřská byla dvojnásobná, měla by ale být rozhodně vyšší. Viz. paragraf 20, zákon o nemocenském pojištění:

§ 20

(1) Vznikne-li v případě souběhu více pojištění u pojištěnce, který splňuje podmínky nároku na výplatu téže dávky, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, z více pojištění (§ 14 odst. 2 věta druhá), nárok na výplatu této dávky 

a) od stejného dne, stanoví se nejprve denní vyměřovací základ z každé pojištěné činnosti, z níž pojištěnec uplatnil nárok na výplatu dávky, podle § 18 a 19 a za denní vyměřovací základ pro stanovení dávky se považuje úhrn těchto denních vyměřovacích základů,

V případě, že vám oba pracovní poměry trvají i nadále, i během mateřské/rodičovské dovolené, pak byste zřejmě měla splňovat podmínky pro nárok na PPM, z obou těchto zaměstnání.

Účast na nemocenském pojištění, vzniká na začátku pracovního poměru a trvá až do jeho skončení – viz paragraf 10, zákon o nemocenském pojištění:

§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnanců

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.

Pokud by vám vznikal nárok na další PPM, ještě během rodičovské dovolené, nebo i následně po jejím skončení, tak se do doby 270 dní, započítává i předchozí mateřská či rodičovská dovolená.

Pokud byste v jednom zaměstnání začala pracovat a v druhém zaměstnání byla dále na rodičovské dovolené, pak to nemá žádný negativní vliv. Pro každé zaměstnání se podmínky posuzují samostatně.

Pokud by se vám navíc druhé dítě mělo narodit do 4 roků toho prvního, tak se pro výpočet PPM, používá ten vyměřovací základ, který by byl vyšší.

V době vzniku nároku na PPM, by se vám stanovil aktuální vyměřovací základ. Pokud by byl díky práci v zaměstnání vyšší, než ten, na který byste měla nárok u prvního dítěte, tak se použije tento aktuální, vyšší. Pokud by byl naopak vyšší ten, který jste měla u prvního dítěte, pak se naopak použije ten starší, vyšší.

Viz. paragraf 19, odstavec 3, zákon o nemocenském pojištění:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek a dvě zaměstnání na HPP

-

Dobrý den, letos v srpnu mi bude končit rodičovská dovolená (bude to 4 roky, co jsem již doma). Zároveň do toho srpna pobírám i rodičovský příspěvek. V práci, kde jsem byla před nástupem na mateřskou dovolenou, mi do srpna drží práci, a zároveň tam tedy v tom srpnu chci nastoupit. Ale problém je, že od září […]

Zobrazit odpověď

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo porodné?

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Začala jsem pracovat od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021. Od 1. 9. 2021 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem skončila 10. 11. 2021. Od 11. 11. 2021 Jsem v evidenci úřadu práce, kde jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti až do dubna 2022. Na úřadu práce jsem […]

Zobrazit odpověď

Nárok na rodičovský příspěvek při práci na hlavní pracovní poměr

-

Dobrý den, ráda bych se po mateřské vrátila do práce na hlavní pracovní poměr a chtěla bych vědět, jakým způsobem je možné zajistit hlídání dítěte do 2 let (mimo člena rodiny), tak abych nepřišla o rodičovský příspěvek? Děkuji

Zobrazit odpověď

Co dělat, když otec dítěte nastoupí na PPM?

-

Dobrý den, pokud otec dítěte nastoupí na PPM po 6 týdnu narození dítěte, ale matka  zůstane s dítětem doma, kam se má přihlásit? Může být OBZP a tudíž si platit nemocenské pojištění, nebo se přihlásit na pracovní úřad? Po skončení PPM by se otec vrátil do svého zaměstnání a matka by pobírala rodičovský příspěvek, je […]

Zobrazit odpověď