Nemocenská a podpora v nezaměstnanosti po ukončení PP

Dobrý den,

31. 8. 2022 jsem ukončila pracovní poměr v posledním dnu zkušební doby.

3. 9. 2022 jsem se přihlásila na úřad práce.

5. 9. 2022 jdu na operaci, která si vyžádá cca 4 měsíční práce neschopnost.

Jak jsem se na těchto stránkách dočetla, začne mi „nemocenská“ ve lhůtě 7 dnů od ukončení zaměstnání.

– Znamená to tedy, že na ÚP jsem se měla hlásit až po skončení nemocenské?

– Bude se doba nemocenské započítávat do období, kdy mám nárok na podporu (56 let = 11 měsíců)nebo mi nárok na podporu vznikne až po ukončení nemocenské?

– Bude se po ukončení nemocenské podpora vypočítávat stejně, jako kdybych nemocenskou neměla? Tzn. 45% z průměru za poslední 3 měsíce v zaměstnání (PP jsem ukončila já)?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Helena Č., 04.09.2022 20:05
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 05.09.2022 14:48 napsal/a:

Dobrý den,

Po skončení zaměstnání, můžete jít na Úřad práce, kdy chcete. Pokud se jdete na ÚP zaregistrovat do 3 dnů od skončení zaměstnání, tak vám doba v evidenci uchazečů o zaměstnání, navazuje bezprostředně, na ukončené zaměstnání.

Na Úřad práce nemá smysl chodit, pokud již jste v pracovní neschopnosti. V době, kdy máte neschopenku, vás na Úřadu práce, nemohou zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. Viz paragraf 25, odstavec 2, zákon o zaměstnanosti:

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou 

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

Pokud je ale neschopenka zahájena, až poté, co se zaregistrujete na ÚP, tak je to něco jiného. To už jste vedená v evidenci ÚP, a kvůli neschopence vás z evidence nevyřadí. Zahájení neschopenky, má následně vliv na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud je neschopenka zahájena do 7 kalendářních dní, tak můžete mít nárok na nemocenské dávky (od 15 dne pracovní neschopnosti). Pokud by to bylo více, než 7 dní, tak na nemocenské dávky nárok není.

Pokud jste vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, tak máte povinnost, oznámit začátek neschopenky nejpozději do 3 dnů – viz odstavec 3, paragraf 27, zákon o zaměstnanosti

(3) Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do 3 kalendářních dnů od vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření, a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce.

Pokud vám během pracovní neschopnosti, bude vznikat nárok na nemocenské dávky, tak se po dobu, kdy budete čerpat nemocenskou, pozastaví výplata podpory v nezaměstnanosti. Viz paragraf 44

§ 44

(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu

b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.

Tj. mohou nastat tyto možnosti:

1) Při ukončení zaměstnání jste v pracovní neschopnosti = na Úřad práce jdete až po skončení neschopenky, následně je nárok na podporu v nezaměstnanosti (doba na neschopence se započítává jako náhradní doba zaměstnání, pokud máte nárok na nemocenské dávky)

2) Při ukončení zaměstnání, se zaevidujete na Úřadu a až poté zahájíte neschopenku (do 7 dní) a je nárok na nemocenskou = výplata podpory se přeruší. Přerušení výplaty podpory v nezaměstnanosti, neznamená, že byste o něco přišla. Pokud máte vzhledem k věku nárok na 11 měsíců, tak vám je podpora vyplácena po tuto dobu, po skončení neschopenky.

3) Při ukončení zaměstnání, se zaevidujete na Úřadu práce a až poté zahájíte neschopenku (někdy později, více než 7 dní od skončení zaměstnání) a není nárok na nemocenskou. V tomto případě by vám byla vyplácena podpora i během neschopenky (podle standardních podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora v nezaměstnanosti:

Výpověď ve zkušební době – jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti. Byla jsem na rodičovské dovolené, u svého zaměstnavatele jsem dala výpověď, našla jsem si práci blíže k bydlišti, ale chci dát výpověď ve zkušební době – po 14 dnech. Práce neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli na pohovoru. Můj dotaz zní, když […]

Zobrazit odpověď

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemoci

-

Dobrý den, od 12. 7. 2022 do 28. 8. 2023 jsem byl v pracovní neschopnosti. Dne 31. 8. jsem nastoupil do práce a do 9. 9. 2023 dobíral dovolenou. Pracovní poměr jsem ukončil dohodou 9. 9. 2023 ze zdravotních důvodů. Můj měsíční hrubý příjem byl zhruba třicet tisíc Kč. Nemocenskou jsem pobíral okolo devatenácti tisíc […]

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení OSVČ bez příjmu

-

Dobrý den, K 30. 9. 2021 jsem ukončila zaměstnání, ale se svými zdravotní problémy jsem pokračovala na nemocenské do 30. 6. 2022. Protože jsem nenašla práci, nahlásila jsem se na Úřad práce a to 1. 7. 2022, kde jsem sice absolvovala rekvalifikační kurs na PC, ale práci se mi nezískat nepodařilo. Proto jsem přijala nabídku […]

Zobrazit odpověď

Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

-

Dobrý den, od září 2022 do prosince 2022 jsem byla v evidenci uchazečů o zaměst. na UP. O podporu jsem nežádala. Od ledna 2023 do srpna 2023 jsem byla zaměstnána, ale vzhledem k tomu, že mám 3 děti a zaměstnavatel mi nemohl snížit úvazek, podávám výpověď. Předtím jsem byla vedena jako osoba pečující o děti […]

Zobrazit odpověď