Nárok na PPM na druhé dítě v roce 2022 a dočerpání rodičovského příspěvku

Dobrý den, mám dotaz ohledně PPM.

První dítě se mi narodilo v srpnu 2020. Nárok na mateřskou jsem měla jen díky tomu, že jsem v únoru 2020, úspěšně absolvovala vysokou školu a v březnu hned nastoupila do práce.

Druhé dítě čekám na konec července 2022. A můj dotaz zní, zda mám nárok na mateřskou nebo ne. U firmy jsem stále zaměstnaná.

A druhá otázka je, pokud mám rodičovský příspěvek na dítě do jeho 2 let, což je do srpna 2022, a měla bych u druhého nárok na mateřskou, je možné tyto dvě dávky pobírat zároveň? Jedná se mi o těch prvního 6-8 týdnů před porodem.

Předem děkuji za odpověď.
Hezký den.

Dotaz poslal/a: Kateřina, 04.04.2022 16:21
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 05.04.2022 8:29 napsal/a:

Dobrý den,

Na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), byste u druhého dítěte, měla mít nárok. U první dítěte, hrálo roli to, že jste po ukončení studia nastoupila do zaměstnání (čímž vám vznikla účast na nemocenském pojištění). Sice jste nesplňovala potřebnou minimální dobu účasti na nemocenském pojištění, ale díky ukončení studia VŠ, se vám zohlednila příslušná část studia, jako účast na nemocenském pojištění.

U druhého dítěte, to už bude trochu jiná situace. Tím, že jste nyní na rodičovské dovolené, tak jste ale i nadále zaměstnancem, a vaše účast na nemocenském pojištění tedy nezanikla (to, že během rodičovské dovolené, nevzniká nárok na nemocenské dávky, je něco trochu jiného).

Při narození druhého dítěte, tedy budete splňovat všechny příslušné podmínky, pro nárok na PPM.

V době 6 – 8 týdnů před porodem, byste tedy v zaměstnání ukončila rodičovskou dovolenou, a zahájila další mateřskou dovolenou. Současně s tím, byste si podala žádost o PPM na druhé dítě.

Výše PPM u druhého dítě, by se odvíjela od stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte – viz paragraf 19, odstavec 3, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Výsledná mateřská na druhé dítě, by tak byla o něco málo vyšší, než u prvního dítěte (vzhledem k tomu, jak se od té doby změnily redukční hranice).

Co se týká rodičovského příspěvku, tak u něj vám zaniká nárok v měsíci, kdy vám vznikne nárok na PPM. Není možné souběžné čerpání PPM a rodičovského příspěvku.

Výjimkou je situace, kdy je rodičovský příspěvek vyšší, než PPM (pak je nárok na rozdíl, mezi těmito dvěma částkami) – viz paragraf 30b, odstavec 3, zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

(3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5).

O rodičovský příspěvek, tím ale nemusíte přijít. Můžete si buď již nyní, adekvátně zvýšit měsíční částku rodičovského příspěvku (pokud je to možné, vzhledem k výši vyměřovacího základu), abyste stihla celý RP vyčerpat ještě před začátkem druhé PPM.

Nebo se můžete po narození druhého dítěte, obrátit na Úřad práce, a požádat si o jednorázové vyplacení zbývající částky rodičovského příspěvku, kterou jste nesáhla vyčerpat – viz paragraf 30a, odstavec 1, zákon o státní sociální podpoře:

(1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Výživné na těhotnou studentku VŠ (s otcem dítěte nežije)

-

Dobrý den, chtěla bych vědět jak je to v případě vyživovací povinnosti vůči těhotné studentce. Dcera čeká miminko je ve 4 ročníku na VŠ, s otcem dítěte nežije. Dokud bude potřebovat, bude bydlet u nás. Má otec dítěte vyživovací povinnost k naší dceři nebo je vyživovací povinnost na nás, rodičích?

Zobrazit odpověď

Druhé těhotenství – mám na něco nárok?

-

Dobrý den, mám dítě (3 roky) v září 2024 by mělo nastoupit do MŠ, rodičovský příspěvek pobírám do října 2024. Můj dotaz zní… plánujeme druhé dítě, ale před prvním porodem jsem měla práci na dobu určitou (rok). Na mateřskou jsem nastoupila v únoru 2021 a tentýž měsíc mi skončila smlouva u zaměstnavatele, takže je mi […]

Zobrazit odpověď

Výpočet mateřské – neschopenka nebo neplacené volno?

-

Dobrý den, Zajímalo by mě co je lepší a jaký to má vliv na druhou mateřskou. První dítě narozené 6/2021, rodičovská dovolená do 6/2024 a rodičovský příspěvek až do 12/2024. Druhé dítě termín porodu 11/2024. Co je lepší jít na neschopenku od 6/2024 – 10/2024 nebo si vzít na tu dobu neplacené volno? A má […]

Zobrazit odpověď

Brigáda při mateřské na DPP/DPČ u jiné firmy

-

Dobrý den, Pracuji na částečný úvazek (25h/týdně) pro IT společnost jako naborarka a naskytla se mi možnost brigády na DPP/DPČ u jiné firmy jako asistentka. Na začátku června mám však nastupovat na mateřskou dovolenou – mohu si během této doby „novou“ práci, která by byla na DPP nebo DPČ ponechat? Děkuji moc za odpověď a […]

Zobrazit odpověď