Předčasný návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené

Dobrý den, prosím o informaci:

Paní, která si písemně požádala o poskytnutí rodičovské dovolené do 3 let věku 2. dítěte tj. do 24. 5. 2024, se chce najednou od 1. 6. 2022 vrátit zpět do nepřetržitého provozu 12-ti hodinových směn, včetně nočních, jako pracovnice v sociálních službách (pro těžce zdravotně postižené).

Na můj dotaz, zda-li má zajištěné hlídání pro obě děti, aby byla odpočatá a plná síly a energie (1. dítě – narozeno září 2019 a 2. dítě narozeno květen 2021), mi bylo sděleno, že ano bude schopna práci vykonávat a o děti, se budou starat rodiče.

Prosím o informaci, jaké potvrzení žádat, že má paní o děti celodenně postaráno (druhé dítě nemá ani 1. rok) a jak to bude v případě nemoci jednoho z dětí. Paní mi sdělila, že bude pobírat rodičovský příspěvek a naši mzdu.

Zkrácený úvazek např. na pár hodin denně, nelze paní dát – brání tomu vážné provozní důvody (zajišťujeme celodenní péči)

Moc děkuji za odpověď a přeji poklidný zbytek dne.

Dotaz poslal/a: Jolana, 06.04.2022 13:33
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 08.04.2022 10:28 napsal/a:

Dobrý den,

Rodičovská dovolená, je v zákoníku práce upravena poměrně vágně. Hovoří se zde pouze o tom, že zaměstnanec má nárok na rodičovskou dovolenou, v souvislosti s péčí o dítě, do jeho maximálně 3 roků.

Zákoník práce nijak nespecifikuje, jak by měla vypadat žádost o rodičovskou dovolenou. Ta může být tedy podána jak písemně, tak i jen ústně.

V žádosti může být uvedeno/vysloveno konkrétní datum ukončení (jako ve vašem případě, kdy je to do 24. 5. 2024), nebo zde termín ukončení ani být nemusí (pak je konec automaticky v den 3 narozenin dítěte).

Ohledně předčasného ukončení rodičovské dovolené, zákoník práce nic neříká (kromě specifické mezní situace, kdy dojde k úmrtí dítěte, apod.). Není mi ani známo, že by podobnou věc řešil Nejvyšší soud, který by mohl zaujmout nějaké směrodatné stanovisko.

Existují tak dva odlišné názory:

A, Ten jeden říká, že zaměstnanec má právo na předčasné ukončení rodičovské dovolené, a zaměstnavatel má tedy povinnost mu začít přidělovat práci. Vychází se zde z toho, že čerpání rodičovské dovolené je právem zaměstnance, nikoliv jeho povinností. Vzhledem k tomu, že k zahájení rodičovské dovolené, není potřeba souhlas zaměstnavatele, pak analogicky není potřeba, ani k jejímu ukončení (pokud je to v rámci zákonné doby do 3 let dítěte).

B, Druhý, odlišný názor je ten, že zaměstnavatel je povinen umožnit předčasné ukončení rodičovské dovolené, jen pokud je pro to nějaký zákonem stanovený důvod, pro omezení rodičovské dovolené (například předčasné úmrtí dítěte). V ostatních případech, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, které musí zaměstnanec respektovat.

Může se jednat například o situace, kdy zaměstnavatel přijal nějaký zástup, na dobu rodičovské dovolené, a předčasným ukončením rodičovské dovolené, by zaměstnavateli vznikaly komplikace (toto konkrétně již bylo řešeno u soudů nižší instance, které dali za pravdu zaměstnavateli).

Osobně mám za to, že umožnění předčasného návratu z rodičovské dovolené, je zde podmíněno souhlasem zaměstnavatelem (zvláště s ohledem, že vaše zaměstnankyně žádala o rodičovskou do konkrétního data, tj. byla sjednána vzájemná dohoda, kterou nyní zaměstnankyně nemůže jednostranně měnit). Je to ale pouze můj osobní názor.

V případě, že se rozhodnete zaměstnankyni umožnit návrat do zaměstnání, pak je to na vašem rozhodnutí.

Obecně nemá zaměstnanec žádnou povinnost, dokládat zaměstnavateli, jak má zajištěnu péči o dítě (to je čistě na zodpovědnosti zaměstnance).

Stejně tak nemůžete po zaměstnanci požadovat, aby vám přislíbil, že nebude čerpat ošetřovné na nemocné dítě, nebo něco nepodobného (to by bylo v rozporu se zákony).

Osobně mám tedy za to, že je to na vašem rozhodnutí. Pokud je zaměstnankyně dostatečně seriózní a zodpovědná, pak asi nic nebrání tomu, abyste jí umožnili předčasný návrat z rodičovské dovolené. Nějaké písemné potvrzení o zajištění péče o dítě, ale nemá oporu v žádném z mě známých právních předpisů.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď