Student nad 26 let, registrace na Úřad práce

Dobrý den,

momentálně jsem studentkou VŠ s tím, že 20. 7. 2022 mi bude 26 let. Vím, že se musím registrovat jako plátce zdravotního pojištění a zároveň, že sociální pojištění není povinné.

Můj dotaz je, zda-li jsem povinna se registrovat na Úřadu práce po dovršení věku 26 let. Momentálně jsem nezaměstnaná a nemám žádné příjmy.

Od října 2022 plánuji být OSVČ, či práci na HPP. Musím se do té doby (srpen, září) tedy registrovat na Úřadu práce? (sociální dávky nechci, ani podporu v nezaměstnanosti nepotřebuji).

Spíš se bojím, abych nepromeškala nějakou povinnost se zde registrovat a neplatila zpětně nějakou pokutu.

Děkuji a přeji krásný zbytek dne.

Dotaz poslal/a: Daniela, 13.07.02022 17:43
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 15.07.2022 12:28 napsal/a:

Dobrý den,

Za studenty platí stát zdravotní pojištění, maximálně do jejich 26 roků (pokud je splněna podmínka nezaopatřenosti dítěte – tj. například studium v řádném denním programu).

Výjimku dále mají studenti nad 26 roků, kteří studují v doktorském studijním programu – viz písmeno r, odstavec 1, paragraf 7, zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon číslo 48/1997 Sb.):

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium,

Pokud po dosažení 26 roku, již dále nesplňujete podmínku, aby za vás platit zdravotní pojištění stát, pak vám může vznikat povinnost, abyste si zdravotní pojištění platila sama. Tato povinnost vám vzniká, pokud za vás po celý kalendářní měsíc neplatí zdravotní pojištění nikdo jiný.

Tj. pokud nyní v červenci, již přestanete spadat do kategorie studentů, za které platí zdravotní pojištění stát, a pokud současně za vás nebude odvádět zdravotní pojištění zaměstnavatel, pak si musíte začít platit zdravotní pojištění sama. Aktuálně, v roce 2022, se jedná o částku 2187 Kč měsíčně.

Pokud byste byla vedená na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání (bez ohledu na to jestli byste měla/neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti), pak by za vás zdravotní pojištění platil stát.

Rozhodně ale nemáte žádnou povinnost, abyste se evidovala na Úřadu práce. Jít na Úřad práce, je vaše právo, ale nikoliv vaše povinnost.

Pokud nechcete být vedená na ÚP, pak je to vaše věc. Pokud plánujete, že od října zahájíte podnikání, pak nyní postačí, pokud si budete v srpnu a v září sama platit zdravotní pojištění. To je povinné, při neplacení by vám vznikal nedoplatek. Jiné povinnosti, ale nemáte.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Daně:

2 pracovní poměry a odvod zdravotního pojištění

-

Dobrý den, mám 2 hlavní pracovní poměry u dvou různých zaměstnavatelů, na jednom je mzda vyšší než minimální a sjednána 40 hodinová pracovní doba. Tam mám podepsané daňové prohlášení. U druhého pracovního poměru je mzda 5.000,- hrubého a kratší pracovní doba. Zajímá mne, zda se musí z této mzdy, která je 5.000,- Kč, odvést zdravotní […]

Zobrazit odpověď

Syn nedostudovat školu má se nahlásit na pracovní úřad? Kdo platí zdravotní pojištění?

-

Dobrý den, chci se zeptat: Syn, který nedostudoval učiliště (3 ročník) – dostal rozhodnutí, že žákem školy byl do 30. 6. 2022. Poslední týden v srpnu se ještě dozvíme, zda mu umožní opakovat ročník. Jak nejlépe se zachovat s ohledem na zdravotní a důchodové pojištění? Přihlásit se na pracovní úřad na 2 měsíce. Může se […]

Zobrazit odpověď

Odvody na zdravotní pojištění – práce na poloviční úvazek

-

Dobrý den, pracuji na poloviční úvazek již řadu let. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mzda nedosahuje výše minimální mzdy. Zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění. Předpokládám, že se nemusím o pojištění již dále starat. Zneklidnil mě článek na internetu, ve kterém stálo, že pokud zaměstnanec nepobírá alespoň minimální mzdu, musí si část zdravotního pojištění doplatit sám. […]

Zobrazit odpověď

Odvod zdravotního a sociálního pojištění při nekolidujícím zaměstnání

-

Odvádí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance, který je v evidenci ÚP a pracuje v rámci nekolidujícího zaměstnání?

Zobrazit odpověď