Zánik pracovní pozice a nástup na mateřskou

Dobrý den,

Ke dni 30. 11. 2022 zaniká má pracovní pozice, ale v polovině listopadu nastupuji na mateřskou. Jak se bude postupovat v tomto případě, kdy mám smlouvu na neurčito?

A jak to bude s případným nárokem na další mateřskou, kdyby započala do 3 let dítěte?

Děkuji mockrát

Dotaz poslal/a: Marcela, 06.09.2022 18:47
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.09.2022 16:14 napsal/a:

Dobrý den,

Dochází-li k rušení vaší pracovní pozice, pak je několik možností, které mohou nastat. Záleží na tom, pro kterou variant se váš zaměstnavatel rozhodne, a od toho se odvíjí další. Záleží i na tom, z jakého důvodu dochází k rušení pracovní pozice.

Během těhotenství, mateřské dovolené nebo i následné rodičovské dovolené, nemůžete dostat „běžnou“ výpověď pro nadbytečnost (organizační změny, snižování stavu zaměstnanců, apod.).  Zaměstnavatel vám může pouze nabídnout dohodu o ukončení pracovní poměru.

Výpověď je možná, jen v některých specifických případech – rušení zaměstnavatele nebo jeho části, hrubé porušení pracovně právních předpisů, apod.

Pokud by se jednalo o situaci, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, pak je výpověď možná. V takovém případě byste sice zahájila mateřskou dovolenou, ale během ní by došlo k ukončení pracovního poměru.

Bezprostředně by se nic neměnilo. Nadále by byl nárok na peněžitou pomoc v mateřství a následně na rodičovský příspěvek. U dalšího dítěte (do 3 let), by už ale nebyl nárok na PPM (pokud byste nenastoupila do jiného zaměstnání), pouze na rodičovský příspěvek.

Pokud by se jednalo o situaci, kdy dochází k přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, pak není možná výpověď během těhotenství nebo mateřské dovolené. Výpověď je možná až po skončení mateřské dovolené (pokud dochází k přemístění zaměstnavatele mimo místo výkonu sjednané práce).

Opět by se pro vás bezprostředně nic neměnilo, měla byste nárok na rodičovský příspěvek. U dalšího dítěte (v době čerpání RP), by ale nebyl nárok na PPM (pokud byte před tím nenastoupila do jiného zaměstnání).

Pokud by se mělo jednat o „běžnou“ výpověď z důvodu nadbytečnosti (organizační změny, zrušení pracovní pozice, atd.), tak ta během těhotenství, mateřské dovolené či rodičovské dovolené možná není.

Viz paragraf 53, zákoník práce:

§ 53

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

+ výjimky ze zákazu výpovědi v paragrafu 54

§ 54 Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci

a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,

b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),

d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel by vám pouze mohl nabídnout dohodu o ukončení pracovního poměru. S tou ale nemusíte souhlasit.

Pokud byste dohodu o ukončení akceptovala (vaše rozhodnutí, zaměstnavatel vás k tomu nemůže nijak „donutit“), například kvůli nějakým výhodným podmínkám dohody (vysoké odstupné apod.)., pak by vám k datu, které si dohodnete, skončil pracovní poměr (a s ním i mateřská dovolená).

Nadále by byl nárok na PPM a následně i na rodičovský příspěvek. U dalšího dítěte (během čerpání RP), by ale nebyl nárok na PPM (pokud by nebylo zahájeno jiné zaměstnání).

Pokud s dohodou nebudete souhlasit, pak váš pracovní poměr bude pokračovat dále (zrušení pracovní pozice, neznamená automatické ukončení pracovní smlouvy).

Byla byste zaměstnancem i po dobu mateřské a následné rodičovské dovolené. Běžnou výpověď byste mohla dostat až po skončení rodičovské dovolené (pokud byste v té době nebyla opět těhotná nebo nebyla znovu na mateřské/rodičovské.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď