Výpověď v práci a čerpání rodičovského příspěvku – mám nárok na podporu?

Dobrý den,

Po RD jsem nastoupila den po 3. narozeninách dcery do zaměstnání. Po 1,5 měsíci jsme se dohodli se zaměstnavatelem, na výpovědi dohodou.

Hledám si nové zaměstnání. Můžu se nahlásit na ÚP do doby, než si ho najdu? Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti 45%?

Nebo mi úřad řekne, že jelikož čerpám rodičovský příspěvek po 700 Kč, až do 4. narozenin dcery, jsem tedy osobou pečující o dítě a nemůžu být tedy zařazena do evidence mezi uchazeče o zaměstnání?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Lenka, 29.05.2023 10:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.05.2023 10:11 napsal/a:

Dobrý den,

Po skončení zaměstnání, byste měla jít na Úřad práce do 3 pracovních dní, od ukončení pracovního poměru. V takovém případě, vás Úřad práce může zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání tak, že to bude navazovat na ukončené zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti, se bude mimo jiné odvíjet od důvodů, proč bylo zaměstnání ukončeno.

Při výpovědi ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele, je podpora v nezaměstnanosti ve výši 65% z průměrného čistého výdělku během prvních 2 měsíců. Následně je to 50% během dalších 2 měsíců. A zbytek doby je to 45%.

Na podporu je nárok podle věku - buď 5 měsíců (do 50 roků), nebo 8 měsíců (50 – 55 roků) nebo 11 měsíců (nad 55 roků).

Při ukončení zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnance, nebo při ukončení zaměstnání dohodou, pokud to bylo bez vážného důvodu, je podpora v nezaměstnanosti pouze 45% po celou dobu.

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání, jsou uvedeny v paragrafu 5, zákona o zaměstnanosti:

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1) nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2) nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3) docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4) místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5) okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6) zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7) jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Budete záležet na tom, zda je v dohodě o ukončení pracovního poměru uveden nějaký konkrétní důvodu, atd.

Pokud byste na Úřad práce nešla do 3 pracovních dní, ale po skončeném zaměstnání budete nějakou dobu doma, a na ÚP půjdete až později, pak to s podporou může být jinak.

Pokud byste na ÚP nešla ihned, ale byla doma (při současném pobírání rodičovského příspěvku), pak to může být bráno tak, že jste se vrátila k péči o dítě.

Při následné žádosti o podporu v nezaměstnanosti, by pak vaší poslední ukončenou činností nebylo zaměstnání, ale právě péče o dítě (až do 4 roků).

Péče o dítě, se započítává jako náhradní doba zaměstnání, a je i tak nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora je ale nízká.

Pokud je poslední ukončenou činností nějaká náhradní doba zaměstnání, pak se podpora nepočítá z příjmů v zaměstnání, ale z průměrné mzdy v ČR (pro rok 2023 je to částka 39 306 Kč). Podpora po rodičovské pak vychází takto:

  • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy v ČR = 5 896 Kč
  • Druhé dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy v ČR = 4 717 Kč
  • Zbytek doby (celkem 5 – 11 měsíců) je to 11% = 4 324 Kč
 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Výživné na těhotnou studentku VŠ (s otcem dítěte nežije)

-

Dobrý den, chtěla bych vědět jak je to v případě vyživovací povinnosti vůči těhotné studentce. Dcera čeká miminko je ve 4 ročníku na VŠ, s otcem dítěte nežije. Dokud bude potřebovat, bude bydlet u nás. Má otec dítěte vyživovací povinnost k naší dceři nebo je vyživovací povinnost na nás, rodičích?

Zobrazit odpověď

Druhé těhotenství – mám na něco nárok?

-

Dobrý den, mám dítě (3 roky) v září 2024 by mělo nastoupit do MŠ, rodičovský příspěvek pobírám do října 2024. Můj dotaz zní… plánujeme druhé dítě, ale před prvním porodem jsem měla práci na dobu určitou (rok). Na mateřskou jsem nastoupila v únoru 2021 a tentýž měsíc mi skončila smlouva u zaměstnavatele, takže je mi […]

Zobrazit odpověď

Výpočet mateřské – neschopenka nebo neplacené volno?

-

Dobrý den, Zajímalo by mě co je lepší a jaký to má vliv na druhou mateřskou. První dítě narozené 6/2021, rodičovská dovolená do 6/2024 a rodičovský příspěvek až do 12/2024. Druhé dítě termín porodu 11/2024. Co je lepší jít na neschopenku od 6/2024 – 10/2024 nebo si vzít na tu dobu neplacené volno? A má […]

Zobrazit odpověď

Brigáda při mateřské na DPP/DPČ u jiné firmy

-

Dobrý den, Pracuji na částečný úvazek (25h/týdně) pro IT společnost jako naborarka a naskytla se mi možnost brigády na DPP/DPČ u jiné firmy jako asistentka. Na začátku června mám však nastupovat na mateřskou dovolenou – mohu si během této doby „novou“ práci, která by byla na DPP nebo DPČ ponechat? Děkuji moc za odpověď a […]

Zobrazit odpověď