Výše podpory v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemocenské

Dobrý den, prosím o radu.

Po 33 letech u jednoho zaměstnavatele jsem po těžce prodělaném covidu dala výpověď (dohodou 31. 3. 2023). Od 27. 3. 2023 do 9. 4. 2024 jsem pobírala nemocenské dávky.

Od 10. 4. 2024 jsem v evidenci na ÚP, kde mi bylo 29. 4. 2024 sděleno, že nesplňuji podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti dle průměrného výdělku od posledního zaměstnavatele (všechny doklady předány), ale dle průměrné mzdy NH, což činí po dobu prvních dvou měsíců 6365 Kč (a následně další snížení).

Pracovní neschopnost prý trvala déle než jeden rok, že jsem měla být na pracovní neschopnosti o 9 dnů méně.

Chtěla bych se zeptat, jestli je toto možné a podle jaké vyhlášky toto bylo rozhodnuto, když jsem nikdy na ÚP zaregistrována nebyla.

Bylo mi sděleno, že mám jít pracovat. Je mi 62 let a nikdy jsem nebyla ani na pracovní neschopnosti.

Ještě bych se chtěla zeptat, jak dlouho bych měla být zaměstnána, aby má výše podpory byla znovu přehodnocena, a z jaké mzdy se bude výše podpory počítat.

Děkuji za informace

Dotaz poslal/a: Helena, 02.05.2024 0:02
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.05.2024 16:14 napsal/a:

Dobrý den,

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální „odpracovaná“ doba alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Přičemž se posuzují poslední 2 roky, před dnem podání žádosti o zařazení do evidence na ÚP.

Pro nárok na podporu od Úřadu práce, se počítá jak samotná doba v zaměstnání, tak i případně náhradní doba zaměstnání. Jako náhradní doba zaměstnání se počítá i nemocenská po skončeném zaměstnání.

Viz především paragraf 41, v zákonu o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

§ 41

 (1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.

(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

….

g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

V období posledních 2 roků před datem, kdy jste nyní šla na Úřad práce, tedy opravdu nemáte celých 12 měsíců v zaměstnání, ale chybí vám tam pár dní.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok ale i tak nárok, protože se vám započítá i následná nemocenská.

Kvůli tomu, že se pro nárok na podporu započítá nemocenská, a protože to je i vaše poslední ukončená činnost, tak se pak výpočet výše podpory v nezaměstnanosti řídí paragrafem 51.

V případech, kdy je pro nárok na podporu započítána náhradní doba, se podpora vypočítá z průměrné mzdy – ta je pro rok 2024 stanovena na 42 427 Kč.

První dva měsíce je nárok na 15% z této průměrné mzdy (6365 Kč), další dva měsíce je nárok na 12% z průměrné mzdy (5092 Kč) a zbytek doby je nárok na 11% (4667 Kč).

Viz paragraf 51, zákon o zaměstnanosti:

§ 51

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže 

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, tak potřebujete alespoň 1 rok v zaměstnání během posledních 2 roků. Pak by se podpora počítala z průměrného (nebo pravděpodobného) výdělku v novém zaměstnání.

Pozor ale na to, že pokud v novém zaměstnání odpracujete méně než 5 měsíců (nebo případně méně než 9 měsíců – podle toho jak dlouho nyní budete a ÚP), tak nemusí být na podporu nárok vůbec, nebo je nárok jenom na zbytek nevyčerpané podpůrčí doby – viz paragraf 48 a 49:

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 6 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 6 měsíců, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 9 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2024:

Druhé těhotenství – mám na něco nárok?

-

Dobrý den, mám dítě (3 roky) v září 2024 by mělo nastoupit do MŠ, rodičovský příspěvek pobírám do října 2024. Můj dotaz zní… plánujeme druhé dítě, ale před prvním porodem jsem měla práci na dobu určitou (rok). Na mateřskou jsem nastoupila v únoru 2021 a tentýž měsíc mi skončila smlouva u zaměstnavatele, takže je mi […]

Zobrazit odpověď

Jaký vyměřovací základ se OSVČ počítá pro na podporu v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti u OSVČ. Všude se píše, že je to z vyměřovacího základu, ale vyměřovacích základů je víc. V přehledu OSVČ je vypočtený vyměřovací základ (u kterého mám nejnižší částku), minimální vyměřovací základ (u kterého mám středně vysokou částku), určený vyměřovací základ (u kterého […]

Zobrazit odpověď

Nárok na podporu v nezaměstnanosti – placení dobrovolného důchodového pojištění

-

Dobrý den, už půl roku nejsem vedena na Úřadu práce a ani zaměstnaná. Platím si ale sama sociální pojištění i zdravotní. Pokud se vrátím na UP budu mít nárok na podporu? Děkuji

Zobrazit odpověď

Přihlášení na Úřad práce – 2 dny v novém zaměstnání

-

Dobrý den, potřebuji se zeptat: 31. 1. 2024 jsem ukončila pracovní poměr a nastoupila na jiné místo. V této práci ale zůstat nemohu a chci se hlásit na úřad práce. Když s sebou budu mít výpověď z pracovního poměru, který skončil 31. 1. 2024 bude to stačit? V nové práci jsem byla jen 2 dny. […]

Zobrazit odpověď