Vrácené daně a hmotná nouze

Dobrý den,

Vrátili mi daně na děti a na hmotné nouzi mi to letos poprvé počítají jako příjem. Loni mi to počítáno nebylo a letos mi chtějí dávky odebrat.

Peníze jsem použila na novou kuchyňskou linku, která byla nevyhovující a nebezpečná a také hlavně na potřeby děti, letní tábory, školní potřeby, školní výlet a chtěla jsem ještě dětem nakoupit potřebné ošacení, které si jinak nemohu dovolit.

Loni mi bylo řečeno, že peníze musím použít na potřeby děti.

Teď když jsem tak učinila, mi chtějí odebrat hroznou nouzi na několik měsíců. Vydělávám minimální mzdu, druh je bez práce a máme 3 děti.

Nezvládnou platit vše ze své mzdy. Co mám dělat.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Dana V., 31.05.2017 19:57
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 01.06.2017 17:26 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud se pod „vrátili mi daně na dítě“ skrývá to, že vám byl vyplacen daňový bonus z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, pak by tento daňový bonus neměl být započítán do příjmů, které se zohledňují při posuzování životního nebo existenčního minima.

Viz případně zákon o životním a existenčním minimu, zákon číslo 110/2006 Sb., paragraf 7, odstavec 2:

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně osvobozeny, nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,

Viz: § 7 odst. 2 písm. h) bod 11. zákona č. 110/2006 Sb.

Tedy přímo v tomto zákoně je explicitně uvedeno, že daňový bonus se nezahrnuje jako příjem.

Pokud se pod „vrátili mi daně na dítě“ skrývá to, že vám byl vrácen daňový přeplatek při ročním zúčtování daně, pak ten se opravdu podle zákona počítá jako příjem – konkrétně paragraf 5 stejného zákona:

(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1 samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu [odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Viz: § 5 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb.

Takže je tedy otázka na základě čeho vám vlastně chtějí „sebrat“ dávky pomoci ve hmotné nouzi, protože na základě vráceného daňového bonusu na děti by to být nemělo. Daňový přeplatek by se vám naopak započítal mezi příjmy, a to by již mohlo vést ke snížení nebo ukončení výplaty některých dávek.

Každopádně se můžete zkusit obrátit na místní pobočku Úřadu práce a poprosit je o vysvětlení.

Také pak máte případně možnost podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce, pokud nesouhlasíte s jeho rozhodnutím. To ale nemá odkladný účinek.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Daně:

Zahraniční studijní pobyt – sociální + zdravotní pojištění

-

Dobrý den, jedu na rok na zahraniční studijní pobyt do Asie a zajímalo by mne, jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním. Studium nemám přes svou VŠ tady v ČR, budu ji kvůli tomu muset přerušovat, takže zde prakticky nebudu studentem. Vím o možnosti podat si žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole […]

Zobrazit odpověď

Daňová sleva na dítě ve společné domácnosti

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li si mohu uplatnit slevu na dítě žijící ve společné domácnosti. S matkou dítěte žijeme ve společném domě cca rok, prozatím nejsme sezdaní, na dítě si nikdo jiný slevu neuplatňuje. Matka dítěte je v současné době na mateřské dovolené, není a nebyla s biologickým otcem v manželství. Děkuji

Zobrazit odpověď

PPM pro OSVČ – mohu si ji nějak zvýšit?

-

Dobrý den, Jsem na rodičovské dovolené a vykonávám vedlejší činnost jako OSVČ. Přihlásila jsem se k placení nemocenského pojištění, protože plánuji další těhotenství. Můžu si tuto platbu navýšit, aniž bych navyšovala placení sociálního pojištění? Chtěla bych si zajistit vyšší PPM. Jaké je maximum a dá se tato platba měnit kdykoli? Děkuji!

Zobrazit odpověď

Kdo platí zdravotní pojištění za studenta

-

Dobrý den, Přišel mi dopis ze Zdravotní oborové pojišťovny, že od 1. 9. 2017 až do teď neví, kdo je mým plátcem zdravotního pojištění. Od 1. 9. 2017 jsem studentem Nástavbového studia a domníval jsem se, že toto má na starost škola (zařídit platbu zdravotního). Chci se vás tedy zeptat, stačí, když zajdu na OZP […]

Zobrazit odpověď