Dohoda o ukončení pracovního poměru z důvodu stěhování

Dobrý den,

rozvázala jsem pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem a to z důvodu stěhování se zpět do rodného města. Pracovala jsem v Praze a vracím se do Brna.

Paní na úřadě mi řekla, že nedostanu plnou výši podpory. Řekla jsem jí, že stěhování je vážný důvod a ona mi odpověděla, že ale mám trvalé bydliště v Brně.

Chci se tedy zeptat, zda má paní pravdu a nemá cenu se tím zabývat nebo s tím mohu něco udělat?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Adéla K, 06.12.2016 05:54
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 07.12.2016 15:39 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud je ukončován pracovní poměr z „vážného důvodu“, musí to být uvedeno přímo ve výpovědi nebo v dohodě o ukončení pracovního poměru. Vážné důvody pro ukončení pracovního poměru jsou pak definovány v paragrafu 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

c) vážnými důvody důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedené citace zákona pak vyplývá, že stěhování není explicitně zařazeno mezi vážné důvody. V obecné praxi ale stěhování bývá zpravidla akceptováno jako vážný důvod. I vzhledem k tomu, že některé „vážné“ důvody jsou v zákonu definovány velmi volně, tak finální rozhodnutí o tom co je, nebo není vážný důvod, je ve výsledku na rozhodnutí Úřadu práce.

Pokud úřednice usoudila, že ve vašem případě se nejedná o vážný důvod, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ke krajské pobočce úřadu práce. Pokud neuspějete tam, je možné dále podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pokud byste neuspěla ani tam, můžete se obrátit na soud.

Vzhledem k tomu, že stěhování není explicitně uvedeno mezi vážnými důvody, musela byste pak zdůvodnit, že se stěhujete třeba z „jiných vážných osobních důvodů“ a pak bude záležet na posouzení vašeho odvolání nadřízeným úřadem nebo na tom, jak to posoudí soud.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora v nezaměstnanosti:

Mám nárok na podporu, když dostanu odstupné?

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Zaměstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost. Dostanu odstupné 3 platy. Mám nárok na podporu na úřadu práce??? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Ukončení pracovního poměru dohodou ze závažného důvodu

-

Dobrý den, ještě bych poprosila na základě vaší odpovědi na dotaz – Výpověď dohodou po skončení rodičovské a nárok na podporu, o pár odpovědí na informace, které mi nejsou jasné. 1, Jedná se o práci zdravotní sestry, kdy všichni víme, že nás je málo, proto myslím, že paní na UP to bude divné, že v […]

Zobrazit odpověď

Výpověď dohodou po skončení rodičovské a nárok na podporu

-

Dobrý den, do ledna pobírám rodičovský příspěvek na syna (varianta 3let). Syn má nemocné srdce, čekáme na operaci. Zatím to není úplně jisté, ale nyní nám bylo doporučeno, aby nechodil do školky (prevence infekční endokarditidy). Mám pracovní poměr na dobu neurčitou. Pravděpodobně budu muset podat výpověď. Nemůžu ale zůstat bez peněz. Co tedy můžu udělat? […]

Zobrazit odpověď

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

-

Dobrý den, v loňském roce jsem byla od 14.6 vedená na ÚP, podpora mi byla přiznána od 12.6. Jelikož jsem dostala od zaměstnavatele 12-ti měsíční odstupné, podpora mi bude vyplacena až po uplynutí 12 měsíců, tj. ode dne 12. června 2020. 14.4. jsem byla vyřazena z ÚP. Teď, 12. dubna se mi narodila dcera a […]

Zobrazit odpověď