Invalidní důchod jako započtený příjem

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda se k započteným příjmům v rámci porodného započítává i sirotčí nebo invalidní důchod?

Hraje nějakou roli to, je-li matka sama nezaopatřeným dítětem (studující, do 26 let věku)?

Dotaz poslal/a: Milada T., 09.03.2016 18:57
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 10.03.2016 14:04 napsal/a:

Dobrý den,

Při posuzování nároku na porodné platí, že jsou posuzovány (jako společně posuzované osoby), především otec dítěte, matka dítěte a samotné dítě.

Tedy jedna osoba, může být současně posuzována z hlediska porodného s jinými osobami, než u jiných sociálních dávek.

To, že žadatel je sám nezaopatřeným dítětem, v zásadě „nehraje“ roli. Z hlediska porodného se bude posuzovat příjem otce + matky dítěte. Pokud by současně daná žena žádala třeba o příspěvek na bydlení, tak může být posuzována s jinými osobami.

§ 7

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Nárok na porodné je při splnění „základních“ podmínek, tedy že žena porodila první nebo druhé dítě (popř. se jedná o převzetí dítěte do péče):

§ 44

Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Rozhodným obdobím u porodného je předchozí kalendářní čtvrtletí před narozením (převzetím do péče) dítěte. Pokud by se dítě narodilo nyní v březnu 2016, pak se posuzují příjmy za říjen – prosinec, 2015, pokud až třeba v dubnu 2016, pak to bude leden až březen 2016:

§ 6

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

a) u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku, v němž před počátkem uvedeného období je třeba podle § 51 prokázat rozhodný příjem,

b) jde-li o

  1. příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,
  2. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.

Co se týká příjmu, tak jednotlivé započítávané příjmy jsou specifikována v paragrafu 5, Zákon číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře. Obecně invalidní nebo sirotčí důchod patří mezi „příjmy“.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Těhotenství – nezaměstnanost – samoživitelka – na co mám nárok?

-

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu v mé současné situaci. Posledního května 2020 jsem dostala výpověď vzhledem k pandemii. Byly mi vyplaceny tři odstupné platy. V srpnu jsem se registrovala na ÚP. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti na pět měsíců. (prosinec 2020 – duben 2021). V říjnu jsem zjistila, že […]

Zobrazit odpověď

Nezaměstnaná a těhotná – mám nárok na nemocenskou?

-

Dobrý den, od srpna 2020 jsem evidovaná na úřadu práce, do prosince jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Nyní jsem přišla na to, že jsem těhotná. Lékař mi doporučuje nemocenskou na základě rizikového těhotenství. Chci se zeptat: 1, Mám nárok na nemocenskou? 2, Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v mateřství? Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Mateřská a další příspěvky v těhotenství a po porodu

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Již 3 rokem pracuji jako OSVČ, platím zdravotní, sociální a také nemocenské (nejdříve 126 a nyní 147 Kč). Otěhotněla jsem a porod mám plánovaný na 19. 7. 2021, jelikož budu samoživitelka, chtěla bych poprosit o radu, z čeho se mi  bude vypočítávat mateřská (cca jsem to spočítala na 4580, […]

Zobrazit odpověď

Nárok na porodné u nezletilé matky

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli bych měla mít nárok na porodné. Je mi 17let, 18 mi bude v dubnu 2021 a koncem ledna 2021 bych měla porodit. Bydlím se svou matkou. Bude se její příjem také posuzovat, já žádný nemám, otec dítěte se mnou není a nic mi nedává. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď