Jsou na finančním povinni mi poradit?

Dobrý den,

dělám si daně letos sama. Byla, jde na finančním úřadě, i když jde si něco zajistila na internetu moc se v tom nevyznám, jde přece jen obyčejná dělnice.

Chtěla, jde poradit od poradce, který je ke mě přirazen podle jmena a bydliště (vím, že to tak je, před lety jde to už jednou absolvovala) a však u okénka ke mně byla paní dost hnusná, vyloženě mi zvýšeným hlasem řekla, že nikdo není povinen mi jakkoli pomáhat!

Chci se zeptat, jsou, lide přiřazení úřadem nám nevědoucím, daněmi nepolíbeným pomáhat? Nebo opravdu jsme mi úplně ztraceni??

Přijde mi to nepřijatelné, aby mi někdo řekl, že má vlastně formulář vyplnit špatně a pak nést následky protože Nikdo není povinen mi z číchkoliv pomoci.

Pokud vsak jsou povinni lidem pomáhat, pokud potřebuji tak podám stížnost!

Dotaz poslal/a: Aneta M., 09.03.2016 11:28

Odpověď:

Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 10.03.2016 14:12 napsal/a:
 

Dobrý den,

Plně chápu Vaše rozhořčení a upřímně, také jsem se již setkal s tím, že úředníci, a troufnu si říci, že speciálně ti na finančním úřadě, jsou velmi neochotní.

Není to jen neochota poradit, ale už jsem osobně zažil i to, že jeden úředník poradí něco, co pak druhý úředník zamítne.

Bohužel, úředníci FÚ nemají povinnost „radit“. I když by to tak na jednu stranu mohlo vypadat (jsou placeni z daní, měli by sloužit veřejnosti), tak tomu tak není.

Úloha finančního úřadu (a jeho úředníků), tak jak je zakotvena v zákonu, je především kontrolní (viz níže).

Určitě, pokud jste nebyla spokojena s chováním úředníka, ale napište stížnost. Minimálně už jen z toho důvodu, že čím více lidí si bude stěžovat, tím větší je šance, že se něco změní.

§ 10

Věcná působnost

(1) Finanční úřad

a) vykonává správu daní,

b) provádí řízení o správních deliktech,

c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,

d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,

e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,

f) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,

g) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,

h) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

(2) Finanční úřad vykonává

a) finanční kontrolu,

b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,

c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.

(3) Finanční úřad z pověření ministerstva

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,

b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,

c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,