Kdy vznikne nárok na výplatu příspěvku na bydlení

Dobrý den,

v květnu se stěhuji do nájemního bytu, kde budu mít také trvalé bydliště.

Když si zajdu v květnu podat žádost o příspěvek na bydlení, kdy nejdříve můžu očekávat přiznání dávky a za jaké období? Nájem na květen budu platit předem už nyní v dubnu.

Pochopila jsem, že se dávky přiznávají 3 měsíce zpětně. Znamená to to tedy, že bych nejdříve v srpnu mohla doložit příjmy za druhé čtvrtletí a náklady na bydlení za květen, červen, červenec?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Lucie H., 08.04.2017 10:20
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 09.04.2017 12:33 napsal/a:

Dobrý den,

U příspěvku na bydlení se nárok na dávku dokládá vždy jednou za tři měsíce. Nejedná se ale o „libovolné“ tři měsíce, ale vždy o kalendářní čtvrtletí. Tedy na začátku dubna se dokládají příjmy a náklady na bydlení za leden – březen, na začátku července se dokládá duben – červen, v říjnu pak červenec – září a lednu dalšího roku je to říjen – prosinec.

Dávky se také nepřiznávají na 3 měsíce zpětně. To je poněkud chybná interpretace toho, jak to ve skutečnosti funguje. Dávka se přiznává na 3 měsíce „dopředu“, kdy je vám pak pravidelně jednou měsíčně vyplácena. Pouze se posuzují náklady za předchozí období. Není to tedy tak, že například příspěvek na bydlení vyplacený v květnu byste měla za nějaký předchozí měsíc. Příspěvek vyplacený v květnu náleží za květen. Jen se při posuzování nároku na něj přihlíží k příjmům a nákladům na bydlení za předchozí období.

Viz paragraf 6, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

§6 Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o

  1. příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

Tedy pro vás to znamená, že o příspěvek na bydlení si můžete požádat nyní, resp. nárok by vám vznikal až od července, kdy budete schopna doložit náklady na bydlení za 2 kalendářní čtvrtletí (duben – červen).

Náklady na bydlení se pak stanoví dle paragrafu 25, odstavec 2 a 3:

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení:

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu,

b) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami v bytě, v němž v rozhodném období fakticky žily a hradily uvedené náklady na bydlení, avšak neměly v něm trvalý pobyt po celé rozhodné období, nebo jeho část, a zároveň v době podání žádosti o dávku již mají tyto osoby v tomto bytě trvalý pobyt,

c) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

Pokud budete mít v té době již vyřízené i trvalé bydliště v tomto bytě, pak v závislosti na tom, jak budete mít vysoké náklady na bydlení a jak vysoké doložíte příjmy, by vám pak mohl vznikat nárok na tuto sociální dávku.

Také ale záleží i na tom, zda budete v bytě žít sama, respektive u příspěvku na bydlení se společně posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě/domě vedené trvalé bydliště. Pokud ho zde má více osob, tak to na jednu stravu může znamenat vyšší dávku, současně se ale musí dokládat příjmy všech těchto osob, což může hrát roli v tom, jestli nárok na dávku vůbec vznikne.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Posuzování příspěvku na bydlení – stěhování do nového bytu

-

Dobrý den, měla bych dotazy ohledně příspěvků na bydlení a dítěte. Momentálně jsem vdaná, budu žádat o rozvod, již přes 4 měsíce ale bydlím se synem u svých rodičů, kde jsem si přepsala trvalé bydliště po odstěhování od manžela. Sháním byt do pronájmu, kde se pokusím vyjednat trvalé bydliště, abych mohla splnit podmínky pro vyplácení […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení a trvalé bydliště na Obecním úřadě

-

Dobrý den, v současné době mám trvalý pobyt na Obecním úřadě. Mám nárok na příspěvek na bydlení? V případě, že půjdu bydlet do pronájmu  a majitel nebude souhlasit s přinášením k trvalému pobytu v jeho bytě, jak se mám zachovat? Děkuji

Zobrazit odpověď

Sociální dávky pro samoživitelku s dítětem

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem samoživitelka a momentálně bydlím u své matky, jelikož majitelka se dostala do finančních problémů. Byt, který jsem si pronajímala, prodala. Jsem evidovaná na ÚP a chtěla jsem se zeptat, zda-li mám nárok na nějaké přídavky (dávky), popřípadě jestli mi sociálka nějak pomůže. U matky nemohu zůstat má malý […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – nemám v bytě trvalé bydliště

-

Dobrý den, moje bývalá přítelkyně pobírá příspěvek na bydlení. Máme spolu syna. Oba tam, kde bydlí, mají trvalý pobyt. Já u rodičů. Na syna přispívám po ústní dohodě. Nevadí, že často přespávám v onom bytě? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď