Kolik let se mi počítá rodičovská dovolená na důchod

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli se mi na důchod počítá rodičovská dovolená, která v kuse se dvěma dětma přesáhla 6 let. Jestli se odčítá všech 6 let pro odchod do důchodu?

Právě nastupuji do práce, kde se mnou zatím chtějí uzavřít jen DPP, s toho důvodu, že mi stále běží rodičovská dovolená (aby za mě nemuseli platit sociální a zdravotní).

Já se hájím, že se mi to nebude počítat na důchod, že chci pracovní poměr. Jak to tedy je?

A jak to mají maminky, které zůstanou třeba i s třetím potomkem v kuse doma, je nějaká časová hranice, nebo se to vztahuje individuálně na každé dítě v plné péči do 4 let. A ruší se to dnem nástupu dítěte do školky?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem Jana

Dotaz poslal/a: Jana A., 16.03.2016 00:47

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.03.2016 15:57 napsal/a:
 

Dobrý den,

Podle příslušného zákona (tedy konkrétně zákon číslo 155/1995 Sb., Zákon o důchodovém pojištění) spadá doba péče o dítě do 4 roků mezi tzv. „náhradní doby“ důchodového pojištění – viz paragraf 5, druhý odstavec:

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,

c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání,

d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,

A zákon nerozlišuje, jestli v době, kdy pečujete o dítě do 4 roků, jste „zaměstnaná“ a čerpáte rodičovskou dovolenou, nebo jestli jste nezaměstnaná a „jenom“ jste doma s dítětem a pobíráte rodičovský příspěvek.

Tato doba (4 roky) se započítává individuálně pro každé dítě. Platí ale, že pokud byste například měla rodičovskou dovolenou na první dítě a po dvou letech se Vám narodilo druhé dítě, se kterým jste pak doma další 4 roky, tak by se vám započítalo dohromady 6 roků (2 roky za první dítě, a 4 roky za druhé dítě).

Pokud byste měla tři děti, postupně po sobě, a s každým byla doma právě ony 4 roky, pak by se Vám takto mohlo započítat 12 roků.

To, jestli dané dítě chodí do školky nebo ne, nehraje v tomto případě (důchod) roli.

Zde si ale neodpustím poznámku, že toto platí v tuto chvíli. Důchody a jejich podmínky jsou poměrně hodně diskutované téma. A nedá se vyloučit, že se podmínky pro nárok na důchod se v následujících letech, nebudou významněji měnit. Vzhledem ke stárnutí populace v ČR je poměrně hodně pravděpodobné, že než Vám vznikne nárok na starobní důchod, tak se zákony ještě několikrát změní.

Trochu jiné je to pak se zdravotním pojištěním. Tam je za Vás plátcem stát pouze v době, kdy čerpáte rodičovskou dovolenou, resp. v době kdy dostáváte rodičovský příspěvek. Po jeho skončení si pak musíte zdravotní pojištění hradit sama (pokud nejste zaměstnaná nebo vedená v evidenci úřadu práce), nebo být osobou pečující o dítě do 7 roků.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,